Panza

Thứ hai 26-03 → Thứ ba 27-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

45 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

26-03-2018

Thứ hai

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

27-03-2018

Thứ ba

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Panza
XEM BẢN ĐỒ

Strada Statale 270 No. 205
 • Gần Vườn cảnh Giardini la Mortella
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_406184}} VND {{pricestrTa_406184}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_406184}}
Via Bocca 118
 • Gần Vườn Ravino
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_528741}} VND {{pricestrTa_528741}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_528741}}
Via Monterone 70
 • Gần Vườn Ravino
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_419803}} VND {{pricestrTa_419803}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_419803}}
Via Capizzo, 6
 • Gần Vườn Ravino
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_460578}} VND {{pricestrTa_460578}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_460578}}
Via Cesa, 10
 • Gần Vườn Ravino
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_458540}} VND {{pricestrTa_458540}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_458540}}
Via Gaetano Morgera 80
 • Gần Cảng Forio
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_504578}} VND {{pricestrTa_504578}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_504578}}
Via provinciale Lacco 210
 • Gần Công viên Nhiệt Negombo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_412596}} VND {{pricestrTa_412596}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_412596}}
Via Giovanni Mazzella 102
 • Gần Bãi biển Cava dell'Isola
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_452631}} VND {{pricestrTa_452631}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_452631}}
Strada Statale 270 Km 23.800
 • Gần Bãi biển San Francesco
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_396161}} VND {{pricestrTa_396161}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_396161}}
Via Provinciale Lacco 1/21
 • Gần Cảng Forio
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_416722}} VND {{pricestrTa_416722}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_416722}}
Via Lo Russo, 5
 • Ở Panza
 • Forio d'Ischia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_436923}} VND {{pricestrTa_436923}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_436923}}
Via Fumerie 18
 • Ở Panza
 • Forio d'Ischia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_394830}} VND {{pricestrTa_394830}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_394830}}
Via Tommaso Cigliano 86
 • Gần Bãi biển San Francesco
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_477401}} VND {{pricestrTa_477401}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_477401}}
Via Provinciale Panza, 111
 • Gần Vườn Ravino
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_389448}} VND {{pricestrTa_389448}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_389448}}
Via Cesare Piro, 1
 • Gần Nhà thờ Soccorso
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_393952}} VND {{pricestrTa_393952}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_393952}}
Via Tommaso Cigliano, 37/39
 • Gần Bãi biển San Francesco
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_520563}} VND {{pricestrTa_520563}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_520563}}
S.S. 270 Cuotto n. 231, Baia di Citara
 • Gần Công viên Suối khoáng Poseidon
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_429303}} VND {{pricestrTa_429303}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_429303}}
Via Monterone, 55
 • Gần Vườn Ravino
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_398996}} VND {{pricestrTa_398996}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_398996}}
Via Strada Statale 270, No. 296
 • Gần Công viên Suối khoáng Poseidon
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_402340}} VND {{pricestrTa_402340}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_402340}}
Via Bocca 6
 • Gần Vườn Ravino
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_492240}} VND {{pricestrTa_492240}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_492240}}
Provinciale Panza 40-42
 • Ở Panza
 • Forio d'Ischia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_491229}} VND {{pricestrTa_491229}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_491229}}
Via Giovanni Mazzella 79 EX 47
 • Gần Bãi biển Citara
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_487205}} VND {{pricestrTa_487205}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_487205}}
Via Cimmentorosso 7
 • Gần Công viên Suối khoáng Poseidon
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_517515}} VND {{pricestrTa_517515}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_517515}}
Via Cesare Piro 2
 • Gần Nhà thờ Soccorso
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_536699}} VND {{pricestrTa_536699}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_536699}}
Via Monterone, 66
 • Gần Vườn Ravino
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_466353}} VND {{pricestrTa_466353}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_466353}}
Via Spiaggia di Citara
 • Gần Bãi biển Citara
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_403765}} VND {{pricestrTa_403765}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_403765}}
Via Provinciale Panza, 387, Cuotto
 • Gần Công viên Suối khoáng Poseidon
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_407414}} VND {{pricestrTa_407414}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_407414}}
Via Baiola, 162
 • Gần Vườn cảnh Giardini la Mortella
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_437809}} VND {{pricestrTa_437809}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_437809}}
Via Sorgeto 5180075 PanzaForio d'Ischia
 • Ở Panza
 • Forio d'Ischia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_27225}} VND {{pricestrTa_27225}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_27225}}
Via Prov. Panza, 44
 • Ở Panza
 • Forio d'Ischia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_401314}} VND {{pricestrTa_401314}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_401314}}
Via Strada Statale 270 (loc. Scentone)
 • Gần Bãi biển San Francesco
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_421771}} VND {{pricestrTa_421771}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_421771}}
Piazza Municipio 7
 • Gần Nhà thờ Soccorso
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_555705}} VND {{pricestrTa_555705}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_555705}}
Via San Gennaro 45
 • Ở Panza
 • Forio d'Ischia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_393412}} VND {{pricestrTa_393412}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_393412}}
Via Bocca, 3
 • Gần Vườn Ravino
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_539601}} VND {{pricestrTa_539601}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_539601}}
Via Cardinale Lavitrano 55
 • Gần Cảng Forio
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_545598}} VND {{pricestrTa_545598}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_545598}}
Via Fumerie, 2
 • Ở Panza
 • Forio d'Ischia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_389020}} VND {{pricestrTa_389020}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_389020}}
Via Provinciale Panza 189
 • Gần Bãi biển Cava dell'Isola
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_394676}} VND {{pricestrTa_394676}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_394676}}
Via Fumerie, 5
 • Ở Panza
 • Forio d'Ischia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_396581}} VND {{pricestrTa_396581}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_396581}}
Via Fortino, 2
 • Gần Bãi biển San Francesco
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_523883}} VND {{pricestrTa_523883}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_523883}}
Via Provinciale Forio-Panza, 166
 • Gần Công viên Suối khoáng Poseidon
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_471590}} VND {{pricestrTa_471590}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_471590}}
Via Fr. Calise, n. 6
 • Gần Vườn cảnh Giardini la Mortella
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_393108}} VND {{pricestrTa_393108}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_393108}}
Via Palummera 12
 • Gần Vườn Ravino
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_450290}} VND {{pricestrTa_450290}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_450290}}
Via Baiola, 193
 • Gần Cảng Forio
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_388942}} VND {{pricestrTa_388942}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_388942}}
Via Fumerie (Baia di Sorgeto)
 • Ở Panza
 • Forio d'Ischia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_428038}} VND {{pricestrTa_428038}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_428038}}
Via Piellero, 2
 • Gần Vườn Ravino
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_536999}} VND {{pricestrTa_536999}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_536999}}
45 khách sạn Panza
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ


Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ