Port Elizabeth

Thứ hai 26-03 → Thứ ba 27-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

110 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

26-03-2018

Thứ hai

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

27-03-2018

Thứ ba

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Port Elizabeth
XEM BẢN ĐỒ

84 Erasmus Drive, Summerstrand
 • Ở Ngoại ô Summerstrand
 • Port Elizabeth
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_422832}} VND {{pricestrTa_422832}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_422832}}
Belmont Terrace
 • Gần Sân Cric-kê St.George
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_428301}} VND {{pricestrTa_428301}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_428301}}
3 Folkestone Street, 4th Avenue, Summerstrand
 • Ở Ngoại ô Summerstrand
 • Port Elizabeth
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_495089}} VND {{pricestrTa_495089}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_495089}}
Corner of Marine Drive And Ninth Avenue, Summerstrand
 • Ở Pollok Beach
 • Port Elizabeth
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_394166}} VND {{pricestrTa_394166}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_394166}}
38 Brighton Drive - Summerstrand
 • Ở Pollok Beach
 • Port Elizabeth
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_402649}} VND {{pricestrTa_402649}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_402649}}
23 Bournemouth Street, Summerstrand
 • Ở Pollok Beach
 • Port Elizabeth
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_472134}} VND {{pricestrTa_472134}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_472134}}
6 Tiran Road, Summerstrand
 • Ở Ngoại ô Summerstrand
 • Port Elizabeth
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_450802}} VND {{pricestrTa_450802}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_450802}}
c/o Westview & Allen Drive, Millpark
 • Gần Greenacres Shopping Centre
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_454468}} VND {{pricestrTa_454468}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_454468}}
13 Ferndale Road
 • Ở Ngoại ô Humewood
 • Thành phố Cảng Elizabeth
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_213837}} VND {{pricestrTa_213837}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_213837}}
24 Driftsands Drive, Humewood
 • Ở Ngoại ô Humewood
 • Port Elizabeth
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_503681}} VND {{pricestrTa_503681}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_503681}}
13 Newington Road
 • Gần Sân Cric-kê St.George
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_507229}} VND {{pricestrTa_507229}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_507229}}
18 River Road
 • Gần Greenacres Shopping Centre
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_547133}} VND {{pricestrTa_547133}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_547133}}
Brookes Hill, Humewood
 • Ở Ngoại ô Summerstrand
 • Port Elizabeth
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_475338}} VND {{pricestrTa_475338}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_475338}}
10 Jutland Crescent, Off Park Drive St Georges Park
 • Gần Sân Cric-kê St.George
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_486094}} VND {{pricestrTa_486094}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_486094}}
5 Bax Avenue, Fernglen
 • Gần Newton Park Swimming Pool
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_520513}} VND {{pricestrTa_520513}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_520513}}
10 Upton street
 • Ở Port Elizabeth
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_532990}} VND {{pricestrTa_532990}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_532990}}
211 Villiers Rd, Walmer
 • Trong khu mua sắm
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_506486}} VND {{pricestrTa_506486}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_506486}}
Marine Drive, Summerstrand
 • Gần Bayworld
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_408267}} VND {{pricestrTa_408267}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_408267}}
63 Villiers Road
 • Gần Sân Cric-kê St.George
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_400844}} VND {{pricestrTa_400844}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_400844}}
Kragga Kamma Road, Linton Grange, Theescombe
 • Gần Trang trại Holmeleigh
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_498720}} VND {{pricestrTa_498720}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_498720}}
No 1, Second Avenue, Summerstrand
 • Ở Ngoại ô Summerstrand
 • Port Elizabeth
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_450678}} VND {{pricestrTa_450678}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_450678}}
27 La Roche Drive, Humewood
 • Ở Ngoại ô Humewood
 • Port Elizabeth
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_481242}} VND {{pricestrTa_481242}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_481242}}
14 Bluewater Close, Bluewater Bay
 • Ở Vịnh Bluewater
 • Port Elizabeth
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_544115}} VND {{pricestrTa_544115}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_544115}}
Corner of Marine Drive and 9th Avenue, Summerstrand
 • Ở Pollok Beach
 • Port Elizabeth
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_459133}} VND {{pricestrTa_459133}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_459133}}
Boardwalk Casino and, Entertainent World Marine Drive
 • Ở Ngoại ô Summerstrand
 • Port Elizabeth
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_426716}} VND {{pricestrTa_426716}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_426716}}
15 Edward Street, Richmond Hill
 • Gần Sân Cric-kê St.George
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_450840}} VND {{pricestrTa_450840}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_450840}}
Cnr Beach & Lodge Roads Summerstrand
 • Ở Ngoại ô Summerstrand
 • Port Elizabeth
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_426303}} VND {{pricestrTa_426303}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_426303}}
39 Church Road
 • Gần Greenacres Shopping Centre
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_437813}} VND {{pricestrTa_437813}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_437813}}
Brookes Hill Rd Off Beach Rd
 • Ở Ngoại ô Summerstrand
 • Thành phố Cảng Elizabeth
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_41666}} VND {{pricestrTa_41666}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_41666}}
2 Hartley Road, Parsons Hill
 • Gần Sân vận động Nelson Mandela Bay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_487051}} VND {{pricestrTa_487051}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_487051}}
39 Nile Road, Perridgevale
 • Gần Newton Park Swimming Pool
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_499644}} VND {{pricestrTa_499644}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_499644}}
424A Sardinia Bay Road, Lovemore Park
 • Gần sân bay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_521638}} VND {{pricestrTa_521638}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_521638}}
2 King George Road
 • Gần Sân Cric-kê St.George
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_539623}} VND {{pricestrTa_539623}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_539623}}
Cnr of De Havilland and Airport West Rd, Port Elizabeth Airport
 • Gần Sân Cric-kê St.George
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_427601}} VND {{pricestrTa_427601}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_427601}}
14 Sara Avenue, Bluewater Bay
 • Ở Vịnh Bluewater
 • Port Elizabeth
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_403523}} VND {{pricestrTa_403523}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_403523}}
2 Doncaster Road, Park Drive
 • Gần Sân Cric-kê St.George
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_450847}} VND {{pricestrTa_450847}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_450847}}
9 Ferndale Road, Humewood
 • Ở Ngoại ô Humewood
 • Port Elizabeth
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_421478}} VND {{pricestrTa_421478}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_421478}}
1 Brookes Hill Drive
 • Ở Ngoại ô Summerstrand
 • Thành phố Cảng Elizabeth
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_65967}} VND {{pricestrTa_65967}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_65967}}
217 Main Road, Walmer
 • Trong khu mua sắm
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_498041}} VND {{pricestrTa_498041}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_498041}}
126 1st Avenue, Linkside
 • Gần Greenacres Shopping Centre
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_473894}} VND {{pricestrTa_473894}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_473894}}
86 Bluewater Drive
 • Ở Vịnh Bluewater
 • Port Elizabeth
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_492934}} VND {{pricestrTa_492934}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_492934}}
19 La Roche Drive, Humewood
 • Ở Ngoại ô Humewood
 • Port Elizabeth
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_497313}} VND {{pricestrTa_497313}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_497313}}
Plot 311 Old Seaview Road, Chelsea
 • Ở Port Elizabeth
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_473915}} VND {{pricestrTa_473915}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_473915}}
14 Killarney Road, Humewood
 • Ở Ngoại ô Humewood
 • Port Elizabeth
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_433655}} VND {{pricestrTa_433655}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_433655}}
12 Keiskama Street, Summerstrand
 • Ở Ngoại ô Summerstrand
 • Port Elizabeth
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_472336}} VND {{pricestrTa_472336}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_472336}}
110 khách sạn Port Elizabeth

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ