Port Macquarie

Thứ hai 23-04 → Thứ ba 24-04 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

45 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

23-04-2018

Thứ hai

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

24-04-2018

Thứ ba

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Port Macquarie
XEM BẢN ĐỒ

1 Hay Street
 • Gần Nhà để Tàu hoa tiêu Bảo tàng Hàng hải Bờ biển Mid North
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_69641}} VND {{pricestrTa_69641}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_69641}}
4 Clarence Street
 • Gần Tòa án Port Macquarie
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_443471}} VND {{pricestrTa_443471}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_443471}}
54 William Street
 • Gần Đài quan sát Hiệp hội Thiên văn Port Macquarie
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_444420}} VND {{pricestrTa_444420}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_444420}}
1 Stewart Street
 • Gần Nhà để Tàu hoa tiêu Bảo tàng Hàng hải Bờ biển Mid North
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_103893}} VND {{pricestrTa_103893}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_103893}}
68 Pacific Drive
 • Ở Flynns Beach
 • Thị trấn Cảng Macquarie
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_395436}} VND {{pricestrTa_395436}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_395436}}
138 William Street
 • Gần Nhà để Tàu hoa tiêu Bảo tàng Hàng hải Bờ biển Mid North
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_86288}} VND {{pricestrTa_86288}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_86288}}
152 Settlement Point Road
 • Gần Nhà để Tàu hoa tiêu Bảo tàng Hàng hải Bờ biển Mid North
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_503065}} VND {{pricestrTa_503065}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_503065}}
Cnr Horton & Clarence Streets
 • Gần Trung tâm Văn hóa Glasshouse
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_472740}} VND {{pricestrTa_472740}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_472740}}
2 Murray St
 • Gần Nhà để Tàu hoa tiêu Bảo tàng Hàng hải Bờ biển Mid North
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_294219}} VND {{pricestrTa_294219}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_294219}}
170 Gordon Street
 • Gần Nhà để Tàu hoa tiêu Bảo tàng Hàng hải Bờ biển Mid North
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_203315}} VND {{pricestrTa_203315}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_203315}}
12-24 William Street
 • Gần Bảo tàng Hàng hải Mid North Coast
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_445220}} VND {{pricestrTa_445220}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_445220}}
3 School Street
 • Gần Tòa án Port Macquarie
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_445383}} VND {{pricestrTa_445383}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_445383}}
22 Ocean Street
 • Gần Bệnh viện Koala
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_522063}} VND {{pricestrTa_522063}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_522063}}
92 William Street
 • Gần Tòa án Port Macquarie
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_444300}} VND {{pricestrTa_444300}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_444300}}
101 Hastings River Drive
 • Gần Trang viên & Vườn nho Lịch sử Douglas Vale
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_487402}} VND {{pricestrTa_487402}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_487402}}
71 Clarence Street
 • Gần Nhà để Tàu hoa tiêu Bảo tàng Hàng hải Bờ biển Mid North
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_409880}} VND {{pricestrTa_409880}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_409880}}
67 William Street
 • Gần Đài quan sát Hiệp hội Thiên văn Port Macquarie
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_443406}} VND {{pricestrTa_443406}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_443406}}
Town Beach, 40 William Street
 • Gần Đài quan sát Hiệp hội Thiên văn Port Macquarie
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_444219}} VND {{pricestrTa_444219}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_444219}}
12 Gordon Street
 • Gần Đài quan sát Hiệp hội Thiên văn Port Macquarie
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_445134}} VND {{pricestrTa_445134}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_445134}}
55 Pacific Drive
 • Ở Flynns Beach
 • Thị trấn Cảng Macquarie
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_444326}} VND {{pricestrTa_444326}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_444326}}
134-135 Pacific Drive
 • Gần Hải đăng Tacking Point
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_444888}} VND {{pricestrTa_444888}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_444888}}
2 Wrights Road
 • Gần Trang viên & Vườn nho Lịch sử Douglas Vale
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_445296}} VND {{pricestrTa_445296}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_445296}}
105 Hastings River Drive
 • Gần Trang viên & Vườn nho Lịch sử Douglas Vale
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_444772}} VND {{pricestrTa_444772}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_444772}}
1 Munster Street
 • Gần Bảo tàng Port Macquarie
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_539063}} VND {{pricestrTa_539063}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_539063}}
50 Settlement Point Road
 • Gần Đài quan sát Hiệp hội Thiên văn Port Macquarie
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_444007}} VND {{pricestrTa_444007}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_444007}}
103 Hastings River Drive
 • Gần Nhà để Tàu hoa tiêu Bảo tàng Hàng hải Bờ biển Mid North
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_86214}} VND {{pricestrTa_86214}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_86214}}
24 Burrawan StreetPort Macquarie NSW 2444
 • Gần Khu bảo tồn Thiên nhiên Macquarie
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_352663}} VND {{pricestrTa_352663}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_352663}}
4 Narimba Close
 • Gần Trang viên & Vườn nho Lịch sử Douglas Vale
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_495287}} VND {{pricestrTa_495287}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_495287}}
20 Park Street
 • Gần Nhà để Tàu hoa tiêu Bảo tàng Hàng hải Bờ biển Mid North
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_89877}} VND {{pricestrTa_89877}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_89877}}
William StreetCorner Short Street2444 Port MacquarieNew South Wales
 • Gần Nhà để Tàu hoa tiêu Bảo tàng Hàng hải Bờ biển Mid North
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_106892}} VND {{pricestrTa_106892}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_106892}}
52 Anderson Street
 • Gần Sân golf Port Macquarie
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_444276}} VND {{pricestrTa_444276}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_444276}}
103 WILLIAM STREET
 • Gần Nhà để Tàu hoa tiêu Bảo tàng Hàng hải Bờ biển Mid North
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_114714}} VND {{pricestrTa_114714}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_114714}}
37 Pacific Drive
 • Gần Nhà Roto
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_403625}} VND {{pricestrTa_403625}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_403625}}
25 Surf Street
 • Gần Nhà Roto
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_402105}} VND {{pricestrTa_402105}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_402105}}
1 Buller Street
 • Gần Nhà để Tàu hoa tiêu Bảo tàng Hàng hải Bờ biển Mid North
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_40897}} VND {{pricestrTa_40897}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_40897}}
29 Owen Street
 • Gần Bảo tàng Hàng hải Mid North Coast
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_445612}} VND {{pricestrTa_445612}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_445612}}
29 Clarence StreetPort Macquarie NSW 2444
 • Gần Nhà để Tàu hoa tiêu Bảo tàng Hàng hải Bờ biển Mid North
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_294216}} VND {{pricestrTa_294216}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_294216}}
52-60 Settlement Point Road Street
 • Gần Nhà để Tàu hoa tiêu Bảo tàng Hàng hải Bờ biển Mid North
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_443511}} VND {{pricestrTa_443511}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_443511}}
14-20 Flynn Street
 • Gần Bệnh viện Koala
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_444441}} VND {{pricestrTa_444441}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_444441}}
6-14 Clarence Street
 • Gần Đài quan sát Hiệp hội Thiên văn Port Macquarie
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_444505}} VND {{pricestrTa_444505}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_444505}}
48 Pacific Drive
 • Gần Nhà Roto
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_294211}} VND {{pricestrTa_294211}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_294211}}
15 Mort Street
 • Gần Nhà để Tàu hoa tiêu Bảo tàng Hàng hải Bờ biển Mid North
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_89827}} VND {{pricestrTa_89827}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_89827}}
15 Boundary St
 • Gần Trang viên & Vườn nho Lịch sử Douglas Vale
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_542454}} VND {{pricestrTa_542454}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_542454}}
128 Hastings River Drive
 • Gần Trang viên & Vườn nho Lịch sử Douglas Vale
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_444634}} VND {{pricestrTa_444634}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_444634}}
1 Kemp Street
 • Gần Trang viên & Vườn nho Lịch sử Douglas Vale
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_449745}} VND {{pricestrTa_449745}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_449745}}
45 khách sạn Port Macquarie

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 2, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 12, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ