Poznan

Chủ nhật 25-03 → Thứ hai 26-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

39 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

25-03-2018

Chủ nhật

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

26-03-2018

Thứ hai

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Poznan
XEM BẢN ĐỒ

Ul. ร‚ล“w. Marcin 74
 • Gần Quảng trường thị trấn cũ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_183884}} VND {{pricestrTa_183884}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_183884}}
Wroniecka 24
 • Gần Trung tâm nghệ thuật và mua sắm Stary Browar
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_371580}} VND {{pricestrTa_371580}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_371580}}
ul Reymonta 19
 • Gần Nhà cọ Poznan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_197043}} VND {{pricestrTa_197043}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_197043}}
ul. Ogrodowa 1761-820 Poznań
 • Gần Giáo xứ St. Stanislaus Kostka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_197044}} VND {{pricestrTa_197044}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_197044}}
ul. Dworska 1
 • Gần Pháo đài Poznan Cytadela
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_453676}} VND {{pricestrTa_453676}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_453676}}
Various Addresses
 • Gần Quảng trường thị trấn cũ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_473655}} VND {{pricestrTa_473655}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_473655}}
ul. Rybaki 36
 • Gần Quảng trường thị trấn cũ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_407483}} VND {{pricestrTa_407483}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_407483}}
Szarych Szeregow 16
 • Gần khu trượt tuyết
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_401914}} VND {{pricestrTa_401914}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_401914}}
ul.Elizy Orzeszkowej 16a
 • Gần Nhà cọ Poznan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_459121}} VND {{pricestrTa_459121}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_459121}}
ul. Swiety Marcin 11 A
 • Gần Quảng trường thị trấn cũ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_501073}} VND {{pricestrTa_501073}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_501073}}
Ul. Winogrady 9
 • Gần Giáo xứ St. Stanislaus Kostka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_397303}} VND {{pricestrTa_397303}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_397303}}
Ul. Kazimierza Wielkiego 23
 • Gần Giáo xứ St. Stanislaus Kostka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_366181}} VND {{pricestrTa_366181}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_366181}}
Koscielna Street 30, Jezyce District
 • Gần Giáo xứ St. Stanislaus Kostka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_459042}} VND {{pricestrTa_459042}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_459042}}
ul. Kosciuszki 42
 • Gần Quảng trường thị trấn cũ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_401216}} VND {{pricestrTa_401216}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_401216}}
ul. Wodna 15, Stare Miasto
 • Gần Quảng trường thị trấn cũ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_459126}} VND {{pricestrTa_459126}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_459126}}
Ui Roosevelta 20
 • Gần Nhà cọ Poznan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_51854}} VND {{pricestrTa_51854}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_51854}}
ul. Kociuszki 118
 • Gần Giáo xứ St. Stanislaus Kostka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_399779}} VND {{pricestrTa_399779}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_399779}}
UI. Bukowska 3/9
 • Gần Nhà cọ Poznan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_67691}} VND {{pricestrTa_67691}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_67691}}
Ul. Sw. Wawrzynca 96
 • Gần Nhà cọ Poznan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_81761}} VND {{pricestrTa_81761}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_81761}}
Ul. Swiety Marcin 67
 • Gần Quảng trường thị trấn cũ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_77261}} VND {{pricestrTa_77261}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_77261}}
Ul Warszawska 64-66
 • Gần Giáo xứ St. Stanislaus Kostka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_51833}} VND {{pricestrTa_51833}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_51833}}
Stawna 12
 • Gần Quảng trường thị trấn cũ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_425824}} VND {{pricestrTa_425824}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_425824}}
Górna Wilda 74
 • Ở Poznan City Center
 • Poznan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_439009}} VND {{pricestrTa_439009}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_439009}}
ul. Limanowskiego 15
 • Gần Nhà cọ Poznan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_490285}} VND {{pricestrTa_490285}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_490285}}
Kolejowa 29
 • Gần Nhà cọ Poznan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_540803}} VND {{pricestrTa_540803}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_540803}}
ul. Mateckiego 23
 • Ở Jezyce
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_459145}} VND {{pricestrTa_459145}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_459145}}
Wyspianskiego 26
 • Gần Nhà cọ Poznan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_112873}} VND {{pricestrTa_112873}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_112873}}
ul. Piekary 5
 • Gần Quảng trường thị trấn cũ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_512508}} VND {{pricestrTa_512508}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_512508}}
ul. Sw. Marcin 40
 • Gần Giáo xứ St. Stanislaus Kostka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_544964}} VND {{pricestrTa_544964}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_544964}}
Plac Andersa 3
 • Gần Giáo xứ St. Stanislaus Kostka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_73294}} VND {{pricestrTa_73294}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_73294}}
Gajowa 1260-815 Poznan
 • Gần Nhà cọ Poznan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_368185}} VND {{pricestrTa_368185}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_368185}}
ul. Koscielna 33
 • Gần Giáo xứ St. Stanislaus Kostka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_459132}} VND {{pricestrTa_459132}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_459132}}
Sw. Marcin 2
 • Gần Giáo xứ St. Stanislaus Kostka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_164929}} VND {{pricestrTa_164929}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_164929}}
Sw. Marcin 11
 • Gần Quảng trường thị trấn cũ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_494613}} VND {{pricestrTa_494613}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_494613}}
ul. abpa A.Baraniaka nr 77
 • Gần Quảng trường thị trấn cũ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_470241}} VND {{pricestrTa_470241}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_470241}}
Adama Mickiewicza 9
 • Gần Giáo xứ St. Stanislaus Kostka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_438693}} VND {{pricestrTa_438693}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_438693}}
ul. A. Fredry 6/4
 • Gần Giáo xứ St. Stanislaus Kostka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_533113}} VND {{pricestrTa_533113}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_533113}}
Pl Andersa 1
 • Gần Giáo xứ St. Stanislaus Kostka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_51069}} VND {{pricestrTa_51069}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_51069}}
ul. Bninska 16
 • Gần Quảng trường thị trấn cũ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_462840}} VND {{pricestrTa_462840}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_462840}}
39 khách sạn Poznan
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Tìm khách sạn Poznan
Tiện ích khách sạn Poznan
 • Tất cả

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ