Ragusa

Thứ năm 22-03 → Thứ sáu 23-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

22-03-2018

Thứ năm

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

23-03-2018

Thứ sáu

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Ragusa
XEM BẢN ĐỒ

Via L.A. Muratori, 63
 • Gần Museo Archeologico Regionale Ibleo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_449586}} VND {{pricestrTa_449586}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_449586}}
Via Della Riviera 38/40, Marina di Ragusa
 • Ở Marina di Ragusa
 • Ragusa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_474959}} VND {{pricestrTa_474959}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_474959}}
Via Roma, 189
 • Gần Bảo tàng Khảo cổ Iblean
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_386412}} VND {{pricestrTa_386412}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_386412}}
Lungomare Andrea Doria 25, Marina di Ragusa
 • Ở Marina di Ragusa
 • Ragusa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_420900}} VND {{pricestrTa_420900}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_420900}}
Loc. Kamarina
 • Gần Công viên Khảo cổ Kamarina
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_441852}} VND {{pricestrTa_441852}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_441852}}
S.P. per Marina di Ragusa, km. 7.5
 • Ở vùng nông thôn
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_389186}} VND {{pricestrTa_389186}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_389186}}
Corso Vittorio Veneto, 93
 • Gần Nhà thờ San Giovanni Battista
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_403181}} VND {{pricestrTa_403181}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_403181}}
Via Del Mercato 105
 • Gần Church del Purgatorio
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_408098}} VND {{pricestrTa_408098}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_408098}}
Via Donna Lucata, 31, Marina di Ragusa
 • Ở Marina di Ragusa
 • Ragusa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_450609}} VND {{pricestrTa_450609}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_450609}}
Strada Provinciale 80 km 3.200
 • Gần Lâu đài Donnafugata
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_395080}} VND {{pricestrTa_395080}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_395080}}
Via Domenico Morelli 8
 • Gần Oldale di San Giorgio
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_457571}} VND {{pricestrTa_457571}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_457571}}
Via Chiasso Guerra, 13, (traversa Via XI Febbraio)
 • Gần Palazzo Sortino-Trono
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_476619}} VND {{pricestrTa_476619}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_476619}}
SS115,km 323, between Ragusa and Modica
 • Ở Ragusa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_441834}} VND {{pricestrTa_441834}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_441834}}
Via Tenente Distefano 56 - Ibla
 • Gần Palazzo La Rocca
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_392838}} VND {{pricestrTa_392838}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_392838}}
C.da Monachella
 • Trong khu mua sắm
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_440954}} VND {{pricestrTa_440954}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_440954}}
Via Ioppolo 12
 • Gần Giardini Iblei
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_407800}} VND {{pricestrTa_407800}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_407800}}
Via San Vito, 128
 • Gần Palazzo Bertini
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_527970}} VND {{pricestrTa_527970}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_527970}}
via Genova 29, Marina di Ragusa
 • Ở Marina di Ragusa
 • Ragusa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_475076}} VND {{pricestrTa_475076}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_475076}}
Via Valverde 89-91
 • Gần Oldale di San Giorgio
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_392243}} VND {{pricestrTa_392243}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_392243}}
Lungomare Andrea Doria 190, Marina di Ragusa
 • Ở Marina di Ragusa
 • Ragusa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_393995}} VND {{pricestrTa_393995}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_393995}}
Via Bartolomeo Colleoni, 28
 • Gần Museo Archeologico Regionale Ibleo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_495421}} VND {{pricestrTa_495421}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_495421}}
Via Casa, 34
 • Gần Nhà thờ Thánh John Baptist
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_535945}} VND {{pricestrTa_535945}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_535945}}
Contrada Piombo
 • Tại công viên khu vực
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_399642}} VND {{pricestrTa_399642}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_399642}}
Via Maresciallo Salvatore Scrofani, (corner of Lungomare Andrea Doria)
 • Ở Marina di Ragusa
 • Ragusa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_397026}} VND {{pricestrTa_397026}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_397026}}
Via Fortugno sn
 • Ở Contrada Cimillà
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_451186}} VND {{pricestrTa_451186}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_451186}}
Via Capitano Bocchieri 24
 • Gần Palazzo La Rocca
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_404108}} VND {{pricestrTa_404108}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_404108}}
Contrada Puntarazzi Sn
 • Ở Ragusa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_216028}} VND {{pricestrTa_216028}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_216028}}
Via Paternò 23, 25
 • Gần Nhà thờ San Giovanni Battista
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_530558}} VND {{pricestrTa_530558}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_530558}}
Via Dandolo 63
 • Ở Marina di Ragusa
 • Ragusa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_397941}} VND {{pricestrTa_397941}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_397941}}
Via delle Sirene 35, Marina di Ragusa
 • Ở Marina di Ragusa
 • Ragusa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_439475}} VND {{pricestrTa_439475}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_439475}}
Via Mario Leggio, 5
 • Gần Nhà thờ Thánh John Baptist
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_458775}} VND {{pricestrTa_458775}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_458775}}
c/da Punta Braccetto
 • Trên bãi biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_102081}} VND {{pricestrTa_102081}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_102081}}
VIA CESAREO 18
 • Gần Museo Archeologico Regionale Ibleo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_439555}} VND {{pricestrTa_439555}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_439555}}
Via Santa Maria La Nuova 1
 • Gần Chiesa di San Giuseppe
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_393011}} VND {{pricestrTa_393011}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_393011}}
Strada Provinciale 60
 • Ở Puntarazzi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_482231}} VND {{pricestrTa_482231}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_482231}}
Contrada Bertolone
 • Ở vùng nông thôn
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_526034}} VND {{pricestrTa_526034}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_526034}}
Sp 60 Km 13 - Contrada Torre Mastro
 • Ở vùng nông thôn
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_404041}} VND {{pricestrTa_404041}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_404041}}
Via Canale 10
 • Gần Palazzo Bertini
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_476318}} VND {{pricestrTa_476318}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_476318}}
Via XI Febbraio 15
 • Gần Palazzo Sortino-Trono
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_124501}} VND {{pricestrTa_124501}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_124501}}
Via Gioacchino Rossini 37
 • Gần Nhà thờ Thánh John Baptist
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_439709}} VND {{pricestrTa_439709}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_439709}}
Via Avv. G.Ottaviano
 • Gần Nhà thờ lớn St. George
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_400861}} VND {{pricestrTa_400861}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_400861}}
Via San Vito 176
 • Gần Palazzo Bertini
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_534095}} VND {{pricestrTa_534095}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_534095}}
Via San Francesco 183
 • Gần Nhà thờ Thánh John Baptist
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_552400}} VND {{pricestrTa_552400}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_552400}}
Corso Italia 115-121
 • Gần Nhà thờ Thánh John Baptist
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_393642}} VND {{pricestrTa_393642}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_393642}}
Contrada Piombo
 • Tại công viên khu vực
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_180246}} VND {{pricestrTa_180246}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_180246}}
72 khách sạn Ragusa

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ