Riga

Thứ năm 22-03 → Thứ sáu 23-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

22-03-2018

Thứ năm

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

23-03-2018

Thứ sáu

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Riga
XEM BẢN ĐỒ

Audeju iela 1
 • Gần Nhà thờ St John's
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_38170}} VND {{pricestrTa_38170}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_38170}}
13 Lacplesa street
 • Gần Nhà hát Palladium
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_461904}} VND {{pricestrTa_461904}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_461904}}
53 Kaleju Street
 • Gần Nhà thờ St John's
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_515312}} VND {{pricestrTa_515312}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_515312}}
40A Krisjana Barona Street
 • Gần Nhà hát Palladium
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_496167}} VND {{pricestrTa_496167}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_496167}}
55 Chaka Street
 • Gần Đài kỷ niệm Tự do
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_110900}} VND {{pricestrTa_110900}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_110900}}
Gertrudes Street 129, (entrance from Valmieras streeet 7)
 • Ở Latgale
 • Riga
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_467935}} VND {{pricestrTa_467935}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_467935}}
24 Kugu Street
 • Gần Nhà thờ Riga
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_27408}} VND {{pricestrTa_27408}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_27408}}
Gertrudes 54
 • Gần Nhà hát Palladium
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_408443}} VND {{pricestrTa_408443}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_408443}}
ELIZABETES STR 55
 • Gần Đài kỷ niệm Tự do
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_36587}} VND {{pricestrTa_36587}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_36587}}
Ernesta Birznieka-Upisa street 18B
 • Gần Nhà hát Palladium
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_502577}} VND {{pricestrTa_502577}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_502577}}
Elizabetes Street 71/73
 • Gần Đài kỷ niệm Tự do
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_77789}} VND {{pricestrTa_77789}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_77789}}
Skolas street 20
 • Gần Đài kỷ niệm Tự do
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_502941}} VND {{pricestrTa_502941}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_502941}}
Pulkveza Brieza 11
 • Gần Tháp Powder
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_356509}} VND {{pricestrTa_356509}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_356509}}
Reimersa street 1
 • Gần Đài kỷ niệm Tự do
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_38171}} VND {{pricestrTa_38171}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_38171}}
28 Grecinieku Street
 • Gần Nhà Blackheads
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_74826}} VND {{pricestrTa_74826}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_74826}}
70 Kaleju Street
 • Gần Nhà thờ St John's
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_339809}} VND {{pricestrTa_339809}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_339809}}
A1
38 Caka Street
 • Gần Đài kỷ niệm Tự do
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_184529}} VND {{pricestrTa_184529}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_184529}}
Jersikas Str. 1
 • Gần Nhà thờ St John's
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_100333}} VND {{pricestrTa_100333}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_100333}}
Natana Barkana 5
 • Gần Nhà thờ St John's
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_126500}} VND {{pricestrTa_126500}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_126500}}
Miesnieku 4
 • Gần Nhà thờ Riga
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_164901}} VND {{pricestrTa_164901}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_164901}}
Krogus iela 1
 • Ở Kurzeme
 • Agenskalns
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_496354}} VND {{pricestrTa_496354}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_496354}}
Tia
63 Kr Valdemara Street
 • Gần Đài kỷ niệm Tự do
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_51557}} VND {{pricestrTa_51557}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_51557}}
Pils Street 12
 • Gần Lâu đài Riga
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_22636}} VND {{pricestrTa_22636}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_22636}}
Sencu pr.45, Baltezers
 • Ở Riga
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_126505}} VND {{pricestrTa_126505}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_126505}}
Jauniela 25/27
 • Gần Nhà thờ Riga
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_184353}} VND {{pricestrTa_184353}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_184353}}
Kr.valdemara 7
 • Gần Tháp Powder
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_165769}} VND {{pricestrTa_165769}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_165769}}
3a Kalku Street
 • Gần Nhà thờ St. Peter's
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_82566}} VND {{pricestrTa_82566}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_82566}}
9-11 Gimnastikas Street
 • Gần Trung tâm Bowling Golden
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_71245}} VND {{pricestrTa_71245}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_71245}}
8 Sofijas Street
 • Gần Mezapark
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_60523}} VND {{pricestrTa_60523}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_60523}}
36 Aspazijas Blvd
 • Gần Nhà thờ St John's
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_359378}} VND {{pricestrTa_359378}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_359378}}
7 Elijas Street
 • Gần Nhà thờ St John's
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_77788}} VND {{pricestrTa_77788}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_77788}}
Slokas Street 1
 • Gần Lâu đài Riga
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_36240}} VND {{pricestrTa_36240}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_36240}}
K Valdemara Iela 23
 • Gần Đài kỷ niệm Tự do
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_68398}} VND {{pricestrTa_68398}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_68398}}
Kr. Barona 37, entrance on Gertrudes St
 • Gần Nhà hát Palladium
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_539833}} VND {{pricestrTa_539833}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_539833}}
Minsterejas 8/10
 • Gần Nhà thờ St. Peter's
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_170038}} VND {{pricestrTa_170038}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_170038}}
33 Raina Blvd
 • Gần Nhà thờ St John's
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_79086}} VND {{pricestrTa_79086}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_79086}}
Vilandes 7-4
 • Ở Trung tâm
 • Riga
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_540190}} VND {{pricestrTa_540190}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_540190}}
Gertrudes Str 70
 • Gần Đài kỷ niệm Tự do
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_109645}} VND {{pricestrTa_109645}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_109645}}
Dzirnavu 82, Avotu 11
 • Gần Nhà hát Palladium
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_531862}} VND {{pricestrTa_531862}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_531862}}
35 Bazincas St
 • Gần Nhà hát Palladium
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_523562}} VND {{pricestrTa_523562}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_523562}}
12, Kr. Barona Street
 • Gần Đài kỷ niệm Tự do
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_70408}} VND {{pricestrTa_70408}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_70408}}
54 Gertrudes Street
 • Gần Nhà hát Palladium
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_530789}} VND {{pricestrTa_530789}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_530789}}
Kaļķu iela 28Centra rajonsRigaLV-1050
 • Gần Đài kỷ niệm Tự do
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_337515}} VND {{pricestrTa_337515}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_337515}}
Sampetera street 139 A
 • Gần Trung tâm Thương mại SPICE
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_182033}} VND {{pricestrTa_182033}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_182033}}
Kalku street 20
 • Gần Great Guild Hall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_541116}} VND {{pricestrTa_541116}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_541116}}
97 khách sạn Riga

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ