Saint-Pierre

Thứ sáu 23-03 → Thứ bảy 24-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

62 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

23-03-2018

Thứ sáu

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

24-03-2018

Thứ bảy

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Saint-Pierre
XEM BẢN ĐỒ

Località Saint Bénin, 1/b
 • Gần Di chỉ Nhà hát La Mã cổ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_515707}} VND {{pricestrTa_515707}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_515707}}
Localita Covarey, 19
 • Ở Công viên Tự nhiên Mont Avic
 • Champdepraz
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_425884}} VND {{pricestrTa_425884}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_425884}}
Localita Barmacrepa, 4
 • Trên núi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_539711}} VND {{pricestrTa_539711}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_539711}}
9 Strada Des Iles
 • Gần Khu bảo tồn Thiên nhiên Marais
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_553625}} VND {{pricestrTa_553625}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_553625}}
Via Liberta 12
 • Gần Lâu đài Saint-Pierre
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_127432}} VND {{pricestrTa_127432}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_127432}}
Piazza Vittorio Emanuele II, n¦ 3, AO
 • Gần Cáp treo Courmayeur
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_391909}} VND {{pricestrTa_391909}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_391909}}
Localita Villaret 74
 • Gần Cáp treo Les Suches
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_395018}} VND {{pricestrTa_395018}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_395018}}
Localita Pont Suaz 252
 • Gần Di chỉ Nhà hát La Mã cổ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_396264}} VND {{pricestrTa_396264}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_396264}}
Via Roma 78
 • Gần Cáp treo Salette
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_405998}} VND {{pricestrTa_405998}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_405998}}
Via Bourgeois 2
 • Gần Xe cáp kéo Gran Paradiso
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_407662}} VND {{pricestrTa_407662}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_407662}}
Via Vittorio Emanuele Ii 5/7
 • Gần Pháo đài Bard
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_396270}} VND {{pricestrTa_396270}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_396270}}
Via Circonvallazione, 119
 • Gần Lâu đài Verres
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_399195}} VND {{pricestrTa_399195}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_399195}}
Localita Tache 6
 • Gần Khu cáp treo Stafal-Sant'Anna
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_404601}} VND {{pricestrTa_404601}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_404601}}
Via Dottor Grappein 45
 • Gần Xe cáp kéo Gran Paradiso
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_407812}} VND {{pricestrTa_407812}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_407812}}
Frazione Entreves 158
 • Gần Cáp treo trượt tuyết Bosco Express
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_414012}} VND {{pricestrTa_414012}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_414012}}
Route Barmasc - fraz Antagnod
 • Ở Antagnod
 • Ayas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_415056}} VND {{pricestrTa_415056}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_415056}}
Frazione Mae, 8
 • Gần khu trượt tuyết
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_427634}} VND {{pricestrTa_427634}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_427634}}
Rue Valley 38
 • Gần Sân trượt bang L'Etoile
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_459897}} VND {{pricestrTa_459897}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_459897}}
Località Capoluogo 31
 • Gần Công viên Champlong
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_481053}} VND {{pricestrTa_481053}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_481053}}
Route Barmasc 1, Antagnod
 • Gần Cáp treo trượt tuyết Crest-Alpe Ostafa III
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_394530}} VND {{pricestrTa_394530}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_394530}}
Les Granges
 • Gần Cáp treo Les Suches
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_432833}} VND {{pricestrTa_432833}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_432833}}
Località Bieltschocke 22
 • Gần Khu trượt tuyết Weissmatten
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_452337}} VND {{pricestrTa_452337}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_452337}}
Route Emilie Chanoux, Frazione Antagnod, Monterosa
 • Ở Antagnod
 • Ayas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_506987}} VND {{pricestrTa_506987}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_506987}}
Route Barmasc, Antagnod
 • Gần Cáp treo trượt tuyết Crest-Alpe Ostafa III
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_388747}} VND {{pricestrTa_388747}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_388747}}
Torrent De Maillod 1
 • Gần Trung tâm mua sắm Les Corbeilles
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_392438}} VND {{pricestrTa_392438}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_392438}}
Avenue Du Mont Blanc n.52
 • Gần Cáp treo Courmayeur
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_396407}} VND {{pricestrTa_396407}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_396407}}
Fraz. Chatrian, 166
 • Gần Khu trượt tuyết Torgnon
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_399161}} VND {{pricestrTa_399161}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_399161}}
Via Piccolo San Bernardo 3
 • Gần Cáp treo trượt tuyết Bosco Express
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_400314}} VND {{pricestrTa_400314}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_400314}}
Via Risorgimento 104
 • Gần Nhà thờ Nus
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_400595}} VND {{pricestrTa_400595}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_400595}}
Frazione Entreues 156
 • Gần Cáp treo Les Suches
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_401177}} VND {{pricestrTa_401177}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_401177}}
Via Roma 27
 • Gần Cáp treo Salette
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_403631}} VND {{pricestrTa_403631}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_403631}}
Localita Staffal 19
 • Gần Cáp treo Stafal-Gabiet
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_404555}} VND {{pricestrTa_404555}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_404555}}
Strada Regionale 45 8 - Frazione Corbet
 • Gần khu trượt tuyết đổ đèo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_406436}} VND {{pricestrTa_406436}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_406436}}
Route Mont Blanc 28, Palleusieux
 • Gần Cáp treo Courmayeur
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_415552}} VND {{pricestrTa_415552}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_415552}}
Gressan
 • Gần Cáp treo Aosta-Pila
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_417440}} VND {{pricestrTa_417440}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_417440}}
Frazione Borettaz 4
 • Gần Di chỉ Nhà hát La Mã cổ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_422041}} VND {{pricestrTa_422041}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_422041}}
Avenue Dent du Géant 18, Fraz. Palleusieux
 • Ở Pallusieux
 • Pré-Saint-Didier
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_458992}} VND {{pricestrTa_458992}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_458992}}
Alleé de la Gare
 • Gần Cáp treo Courmayeur
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_472963}} VND {{pricestrTa_472963}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_472963}}
Plan Félinaz 111/113
 • Gần Di chỉ Nhà hát La Mã cổ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_474307}} VND {{pricestrTa_474307}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_474307}}
Loc. Anderbätt 29
 • Gần Khu cáp treo Stafal-Sant'Anna
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_484751}} VND {{pricestrTa_484751}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_484751}}
Regione Soleil, 3
 • Gần Lâu đài Ussel
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_501312}} VND {{pricestrTa_501312}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_501312}}
Frazione Montaz 44
 • Gần Cáp treo Salette
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_504922}} VND {{pricestrTa_504922}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_504922}}
Locolita Nuarsaz 26
 • Gần Cáp treo Buisson Chamois
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_504923}} VND {{pricestrTa_504923}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_504923}}
Fraz. Filey 4
 • Gần Khu trượt tuyết Torgnon
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_512486}} VND {{pricestrTa_512486}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_512486}}
Frazione Lorè, 1
 • Gần Cáp treo trượt tuyết Laris
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_515601}} VND {{pricestrTa_515601}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_515601}}
62 khách sạn Saint-Pierre

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ