Saldanha

Chủ nhật 22-04 → Thứ hai 23-04 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

282 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

22-04-2018

Chủ nhật

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

23-04-2018

Thứ hai

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Saldanha
XEM BẢN ĐỒ

41 Cliff Street
 • Gần sân golf
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_396243}} VND {{pricestrTa_396243}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_396243}}
77 Van Dyk Street
 • Gần Cảng Kleinbaai
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_419343}} VND {{pricestrTa_419343}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_419343}}
1 Concorde Drive
 • Gần bãi biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_419932}} VND {{pricestrTa_419932}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_419932}}
28 Hoop Street
 • Ở Bredasdorp
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_534344}} VND {{pricestrTa_534344}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_534344}}
Keerom Road, Wolfkop Nature Reserve
 • Gần sân golf
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_440345}} VND {{pricestrTa_440345}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_440345}}
Klaasvoogds West, Route 62
 • Ở vùng nông thôn
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_408065}} VND {{pricestrTa_408065}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_408065}}
17 Golf Street
 • Gần Mũi Agulhas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_413427}} VND {{pricestrTa_413427}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_413427}}
Portion 3 Klein Kloof ERF 660, R326 Road
 • Trên sông
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_414648}} VND {{pricestrTa_414648}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_414648}}
Good Hope Building, Donkin Street
 • Ở Thị trấn Caledon
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_415555}} VND {{pricestrTa_415555}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_415555}}
6 Ambyl Road, Mosselbank
 • Gần Bãi biển Paternoster
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_484573}} VND {{pricestrTa_484573}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_484573}}
Raptor Rise Farm
 • Ở Thị trấn Tulbagh
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_502379}} VND {{pricestrTa_502379}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_502379}}
Henry Wicht Avenue, Blouwaterbaai
 • Trên bãi biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_434570}} VND {{pricestrTa_434570}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_434570}}
Vrisch Gewagt Farm
 • Ở Prince Albert
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_540579}} VND {{pricestrTa_540579}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_540579}}
30 Van Riebeeck Street
 • Trên núi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_440379}} VND {{pricestrTa_440379}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_440379}}
Various Addresses
 • Ở Thị trấn Langebaan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_483968}} VND {{pricestrTa_483968}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_483968}}
R305 Riversdal Road
 • Gần Nhà máy rượu Inverroche
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_510882}} VND {{pricestrTa_510882}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_510882}}
573 Anne Road
 • Gần bãi biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_516509}} VND {{pricestrTa_516509}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_516509}}
14 Rochepanstreet, Kersbosstrand
 • Ở Dwarskersbos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_551566}} VND {{pricestrTa_551566}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_551566}}
1 Oostewal Rd
 • Gần biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_458986}} VND {{pricestrTa_458986}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_458986}}
19 Ingangstraat
 • Ở De Kelders
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_397296}} VND {{pricestrTa_397296}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_397296}}
9 Queen Street
 • Gần Nhà thờ Calitzdorp
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_472071}} VND {{pricestrTa_472071}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_472071}}
69 Voortrekker Street
 • Ở McGregor
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_479202}} VND {{pricestrTa_479202}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_479202}}
21 Levos Close
 • Ở Thị trấn Langebaan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_518634}} VND {{pricestrTa_518634}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_518634}}
8 Smuts Street
 • Ở De Kelders
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_499172}} VND {{pricestrTa_499172}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_499172}}
1127 Robbejacht Circle
 • Gần sân golf
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_518597}} VND {{pricestrTa_518597}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_518597}}
3 Albatros Crescent
 • Gần Bãi biển Paternoster
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_486126}} VND {{pricestrTa_486126}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_486126}}
10 Leipoldt street
 • Gần Bảo tàng Clanwilliam
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_533165}} VND {{pricestrTa_533165}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_533165}}
Various Addresses
 • Ở Thị trấn Langebaan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_532953}} VND {{pricestrTa_532953}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_532953}}
29 Thera Road
 • Ở Thị trấn Langebaan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_518586}} VND {{pricestrTa_518586}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_518586}}
3 Salmander Street
 • Ở Saldanha
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_486138}} VND {{pricestrTa_486138}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_486138}}
Oloff Henning Crescent 1
 • Trên bãi biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_473271}} VND {{pricestrTa_473271}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_473271}}
2 Jongengezellen Road
 • Gần Khu bảo tồn thiên nhiên Tulbagh
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_488651}} VND {{pricestrTa_488651}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_488651}}
Mymering Farm, Dwarsrivier
 • Ở Ladismith
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_404755}} VND {{pricestrTa_404755}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_404755}}
7 Sonkwas Road, Bekbaai
 • Gần Bãi biển Paternoster
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_483130}} VND {{pricestrTa_483130}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_483130}}
Clanwilliam
 • Ở Thị trấn Clanwilliam
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_473811}} VND {{pricestrTa_473811}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_473811}}
4321 Wallers Way
 • Gần Quần thể cánh cụt vịnh Betty
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_497284}} VND {{pricestrTa_497284}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_497284}}
37 Odysseus Drive
 • Ở Thị trấn Langebaan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_534362}} VND {{pricestrTa_534362}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_534362}}
Klaasvoogds West
 • Ở Robertson
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_513846}} VND {{pricestrTa_513846}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_513846}}
41 Visvanger street
 • Gần Bãi biển Paternoster
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_523188}} VND {{pricestrTa_523188}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_523188}}
16 Main Road
 • Gần Bãi biển Roman
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_506414}} VND {{pricestrTa_506414}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_506414}}
35 Visvanger Street
 • Gần Bãi biển Paternoster
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_479233}} VND {{pricestrTa_479233}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_479233}}
31 Helios Place
 • Ở Thị trấn Langebaan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_518619}} VND {{pricestrTa_518619}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_518619}}
R43
 • Ở Stanford
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_538308}} VND {{pricestrTa_538308}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_538308}}
10 Heuwel Street
 • Ở Riebeek Kasteel
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_500356}} VND {{pricestrTa_500356}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_500356}}
Madi Madi
 • Trên sông
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_415260}} VND {{pricestrTa_415260}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_415260}}
282 khách sạn Saldanha
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Tìm khách sạn Saldanha
Địa điểm khách sạn Saldanha
Xem thêm Thu gọn
Tiện ích khách sạn Saldanha
 • Tất cả

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 2, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 12, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ