Salies-de-Béarn

Thứ hai 26-03 → Thứ ba 27-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

39 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

26-03-2018

Thứ hai

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

27-03-2018

Thứ ba

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Salies-de-Béarn
XEM BẢN ĐỒ

Lieu-dit Fombrauge
 • Gần Xưởng rượu vang Chateau Brun
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_476782}} VND {{pricestrTa_476782}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_476782}}
3 rue du Maréchal Leclerc
 • Ở khu trung tâm thành phố
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_452502}} VND {{pricestrTa_452502}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_452502}}
2 Les Basses Carrieres
 • Ở Roquebrune
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_546503}} VND {{pricestrTa_546503}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_546503}}
1 Cabaille
 • Gần Tàn tích của nhà nguyện Saint Pierre Guilleron
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_433606}} VND {{pricestrTa_433606}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_433606}}
Chemin Labarthe
 • Ở vùng ngoại ô
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_410254}} VND {{pricestrTa_410254}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_410254}}
Orion
 • Ở vùng nông thôn
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_431325}} VND {{pricestrTa_431325}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_431325}}
1 Place de la République
 • Ở Arzacq-Arraziguet
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_440921}} VND {{pricestrTa_440921}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_440921}}
15 Rue de Lincent
 • Ở Lussac
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_521692}} VND {{pricestrTa_521692}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_521692}}
2 Lieu-dit L'Etang d'En-Bas
 • Gần Xưởng rượu vang Chateaux Beausejour & Langlais
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_527120}} VND {{pricestrTa_527120}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_527120}}
100 impasse de Meniguere
 • Gần Tháp chuông Hontanx
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_513871}} VND {{pricestrTa_513871}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_513871}}
95 cours du général leclerc
 • Gần sân golf
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_504924}} VND {{pricestrTa_504924}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_504924}}
4 Route de Lamarche
 • Ở vùng nông thôn
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_484028}} VND {{pricestrTa_484028}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_484028}}
2 Boulevard Ferdinand de Candau
 • Gần Bảo tàng Despiau Wlerick
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_496353}} VND {{pricestrTa_496353}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_496353}}
35 Route de Lucmau
 • Ở Captieux
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_536310}} VND {{pricestrTa_536310}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_536310}}
17 Rue du Chateau
 • Gần Nhà thờ St. Quiteria
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_486340}} VND {{pricestrTa_486340}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_486340}}
Chemin Baylac Nord
 • Ở Bugnein
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_442258}} VND {{pricestrTa_442258}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_442258}}
490-704 Route de Bougue, ZA Mamoura
 • Gần ga tàu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_418633}} VND {{pricestrTa_418633}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_418633}}
14 Rue Las Bordes
 • Ở Soumoulou
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_399232}} VND {{pricestrTa_399232}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_399232}}
Château Prieuré Marquet
 • Ở Saint-Martin-du-Bois
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_505204}} VND {{pricestrTa_505204}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_505204}}
GLS investissemenst Chateau La Perrière
 • Gần Xưởng rượu vang Chateaux Vieux Mougnac
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_487515}} VND {{pricestrTa_487515}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_487515}}
Route Départementale 341
 • Trên núi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_515044}} VND {{pricestrTa_515044}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_515044}}
Lieu-Dit Catalot
 • Ở Gans
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_486547}} VND {{pricestrTa_486547}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_486547}}
Boulevard Saint- Guilly
 • Ở Salies-de-Béarn
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_121995}} VND {{pricestrTa_121995}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_121995}}
27 La Beysse
 • Ở Eynesse
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_532714}} VND {{pricestrTa_532714}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_532714}}
119 Rue Raphael Lonne
 • Gần Bảo tàng Chalosse
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_532959}} VND {{pricestrTa_532959}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_532959}}
4 avenue du docteur Jacques Dufourcq
 • Gần sân golf
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_414647}} VND {{pricestrTa_414647}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_414647}}
20 Avenue des Pyrenees
 • Ở Amou
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_427919}} VND {{pricestrTa_427919}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_427919}}
405 Chemin de Calais
 • Gần sân golf
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_455757}} VND {{pricestrTa_455757}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_455757}}
Moulin de Rioupassat
 • Gần Lâu đài Rauzan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_553263}} VND {{pricestrTa_553263}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_553263}}
3 Rue du Frère Alban
 • Gần sân golf
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_535178}} VND {{pricestrTa_535178}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_535178}}
1134 chemin Herri Alde
 • Gần Nhà thờ Núi Calvaire
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_482402}} VND {{pricestrTa_482402}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_482402}}
28 rue du 4 septembre
 • Gần Sân vận động Lieu De Culte De La Tradition Landaise
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_464090}} VND {{pricestrTa_464090}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_464090}}
26 Clos du Haou, Chemin du Curé (route du lac)
 • Ở Bretagne-de-Marsan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_553523}} VND {{pricestrTa_553523}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_553523}}
2, Place d'Estibayres
 • Gần sân bay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_405474}} VND {{pricestrTa_405474}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_405474}}
26 Route des Pyrenees
 • Gần Câu lạc bộ gôn Pau-Artiguelouve
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_534113}} VND {{pricestrTa_534113}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_534113}}
5, Lieu Dit La Serre
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_560963}} VND {{pricestrTa_560963}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_560963}}
261 Route de Saint-Palais
 • Gần Chateau de Sauveterre-de-Bearn
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_553822}} VND {{pricestrTa_553822}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_553822}}
Boulevard de l'Aviation
 • Gần Sân vận động Hameau
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_499101}} VND {{pricestrTa_499101}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_499101}}
ZA Mamoura-71 allee Mamoura
 • Gần sân golf
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_407085}} VND {{pricestrTa_407085}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_407085}}
39 khách sạn Salies-de-Béarn

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ