San Remo

Thứ năm 22-03 → Thứ sáu 23-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

22-03-2018

Thứ năm

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

23-03-2018

Thứ sáu

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn San Remo
XEM BẢN ĐỒ

Via Piave 9
 • Gần Sòng bạc Sanremo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_473063}} VND {{pricestrTa_473063}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_473063}}
Corso Cavallotti, 111
 • Gần Sòng bạc Sanremo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_389199}} VND {{pricestrTa_389199}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_389199}}
Corso Matuzia, 84
 • Gần Sòng bạc Sanremo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_386394}} VND {{pricestrTa_386394}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_386394}}
Corso Nuvoloni, 30
 • Gần Sòng bạc Sanremo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_387444}} VND {{pricestrTa_387444}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_387444}}
Salita San Bernardo, 42
 • Gần Sòng bạc Sanremo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_493745}} VND {{pricestrTa_493745}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_493745}}
Via Privata Serenella 34
 • Gần Sòng bạc Sanremo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_38775}} VND {{pricestrTa_38775}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_38775}}
via Mameli 18
 • Gần Sòng bạc Sanremo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_169463}} VND {{pricestrTa_169463}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_169463}}
Via Cavour 29
 • Gần Sòng bạc Sanremo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_402424}} VND {{pricestrTa_402424}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_402424}}
Via Padre Semeria, 239
 • Gần Sòng bạc Sanremo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_510232}} VND {{pricestrTa_510232}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_510232}}
Via Roma, 82
 • Gần Sòng bạc Sanremo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_390497}} VND {{pricestrTa_390497}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_390497}}
Via Padre Semeria 522
 • Gần Sòng bạc Sanremo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_493750}} VND {{pricestrTa_493750}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_493750}}
Via Matteotti, 144
 • Gần Sòng bạc Sanremo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_537045}} VND {{pricestrTa_537045}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_537045}}
Corso Imperatrice, 80
 • Gần Marsaglia Park
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_382524}} VND {{pricestrTa_382524}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_382524}}
Corso Imperatrice, 66
 • Gần Marsaglia Park
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_401131}} VND {{pricestrTa_401131}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_401131}}
Via Solaro 53
 • Gần Sòng bạc Sanremo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_454199}} VND {{pricestrTa_454199}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_454199}}
VIA MATTEOTTI 144
 • Gần Sòng bạc Sanremo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_418406}} VND {{pricestrTa_418406}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_418406}}
24 Via Capitolo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_561434}} VND {{pricestrTa_561434}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_561434}}
Via Matteotti 208
 • Gần Sòng bạc Sanremo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_502039}} VND {{pricestrTa_502039}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_502039}}
Corso Matteotti 3
 • Gần Sòng bạc Sanremo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_34297}} VND {{pricestrTa_34297}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_34297}}
Strada Solaro 134
 • Gần Bãi biển Gabriella
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_26171}} VND {{pricestrTa_26171}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_26171}}
via Marsaglia 45, (check-in Corso Garibaldi 20)
 • Gần Sòng bạc Sanremo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_484731}} VND {{pricestrTa_484731}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_484731}}
Corso Matuzia 51
 • Gần Sòng bạc Sanremo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_390500}} VND {{pricestrTa_390500}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_390500}}
Salita Grande Albergo 8
 • Gần Sòng bạc Sanremo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_42283}} VND {{pricestrTa_42283}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_42283}}
Via Palazzo 6618035 Sanremo
 • Gần Sòng bạc Sanremo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_214106}} VND {{pricestrTa_214106}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_214106}}
Via Astraldi, 40
 • Gần Sòng bạc Sanremo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_514714}} VND {{pricestrTa_514714}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_514714}}
Corso Trento Trieste 21/23
 • Gần Vườn Medaglie D'oro Sanremesi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_391218}} VND {{pricestrTa_391218}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_391218}}
Corso Marconi 208
 • Gần Sòng bạc Sanremo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_390498}} VND {{pricestrTa_390498}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_390498}}
Via Giuseppe Giusti, 5
 • Gần Sòng bạc Sanremo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_506693}} VND {{pricestrTa_506693}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_506693}}
Via Giorgio Pallavicino, 17
 • Gần Sòng bạc Sanremo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_392518}} VND {{pricestrTa_392518}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_392518}}
12 Via Gaudio
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_550818}} VND {{pricestrTa_550818}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_550818}}
Via Privata Garbarino 2
 • Gần Sòng bạc Sanremo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_389422}} VND {{pricestrTa_389422}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_389422}}
Corso Mazzini 507
 • Gần Thị trấn ma Bussana Vecchia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_390496}} VND {{pricestrTa_390496}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_390496}}
MATUZIA,41
 • Gần Sòng bạc Sanremo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_502932}} VND {{pricestrTa_502932}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_502932}}
Corso Imperatrice 27
 • Gần Sòng bạc Sanremo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_87678}} VND {{pricestrTa_87678}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_87678}}
Corso Imperatrice, 77
 • Gần Sòng bạc Sanremo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_394238}} VND {{pricestrTa_394238}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_394238}}
Corso Garibaldi, 20
 • Gần Sòng bạc Sanremo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_391038}} VND {{pricestrTa_391038}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_391038}}
Corso Matuzia 2
 • Gần Bãi biển Gabriella
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_397360}} VND {{pricestrTa_397360}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_397360}}
Corso Matuzia, 9
 • Gần Bãi biển Gabriella
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_386525}} VND {{pricestrTa_386525}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_386525}}
C.so Matuzia, 21
 • Gần Sòng bạc Sanremo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_489999}} VND {{pricestrTa_489999}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_489999}}
Corso Imperatrice 70
 • Gần Marsaglia Park
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_390499}} VND {{pricestrTa_390499}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_390499}}
Via Roccasterone, 12
 • Gần Sòng bạc Sanremo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_389421}} VND {{pricestrTa_389421}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_389421}}
Strada Grande Albergo 6
 • Gần Sòng bạc Sanremo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_540833}} VND {{pricestrTa_540833}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_540833}}
Via Mameli 5
 • Gần Sòng bạc Sanremo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_398053}} VND {{pricestrTa_398053}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_398053}}
119 Via Roma
 • Gần Sòng bạc Sanremo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_516492}} VND {{pricestrTa_516492}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_516492}}
Via Zeffiro Massa 77
 • Gần Sòng bạc Sanremo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_425515}} VND {{pricestrTa_425515}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_425515}}
46 khách sạn San Remo
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Tìm khách sạn San Remo
Tiện ích khách sạn San Remo
 • Tất cả

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ