San Vito Lo Capo

Chủ nhật 22-04 → Thứ hai 23-04 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

41 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

22-04-2018

Chủ nhật

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

23-04-2018

Thứ hai

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn San Vito Lo Capo
XEM BẢN ĐỒ

Via Verdesca, 26
 • Ở Castelluzzo
 • San Vito Lo Capo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_516465}} VND {{pricestrTa_516465}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_516465}}
Via Eboli, 29
 • Gần Nhà thờ Đức Mẹ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_388022}} VND {{pricestrTa_388022}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_388022}}
Baglio Fontanotti - Contrada Makari
 • Ở Macari
 • San Vito Lo Capo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_82402}} VND {{pricestrTa_82402}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_82402}}
Via del Secco 18-18A
 • Gần Nhà thờ Đức Mẹ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_442564}} VND {{pricestrTa_442564}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_442564}}
Via dell'acqua n° 93, Macari
 • Ở Macari
 • San Vito Lo Capo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_445738}} VND {{pricestrTa_445738}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_445738}}
Via Generale Arimondi 128
 • Gần Nhà thờ Đức Mẹ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_393103}} VND {{pricestrTa_393103}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_393103}}
Via litoranea,8
 • Gần Nhà thờ Đức Mẹ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_510995}} VND {{pricestrTa_510995}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_510995}}
Via Piersanti Mattarella 97
 • Gần Nhà thờ Đức Mẹ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_428445}} VND {{pricestrTa_428445}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_428445}}
Via Don Bartolo n 60
 • Ở Castelluzzo
 • San Vito Lo Capo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_509910}} VND {{pricestrTa_509910}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_509910}}
Via Generale Arimondi, 122
 • Gần Nhà thờ Đức Mẹ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_554037}} VND {{pricestrTa_554037}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_554037}}
Via La Goulette 35
 • Gần Nhà thờ Đức Mẹ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_405156}} VND {{pricestrTa_405156}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_405156}}
Contrada Sauci Grande
 • Ở San Vito Lo Capo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_456706}} VND {{pricestrTa_456706}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_456706}}
Via Piano di Sopra 24
 • Gần Nhà thờ Đức Mẹ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_518043}} VND {{pricestrTa_518043}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_518043}}
Via G. Arimondi 93
 • Gần Nhà thờ Đức Mẹ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_527195}} VND {{pricestrTa_527195}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_527195}}
Via la Goulette 76
 • Gần Nhà thờ Đức Mẹ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_524976}} VND {{pricestrTa_524976}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_524976}}
Via Senia, 41
 • Gần Nhà thờ Đức Mẹ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_507853}} VND {{pricestrTa_507853}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_507853}}
Via Lungomare 6
 • Gần Nhà thờ Đức Mẹ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_394524}} VND {{pricestrTa_394524}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_394524}}
via del secco, 100
 • Gần Nhà thờ Đức Mẹ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_506636}} VND {{pricestrTa_506636}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_506636}}
Via del Mulino, 92
 • Gần Nhà thờ Đức Mẹ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_504983}} VND {{pricestrTa_504983}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_504983}}
Viale Cristoforo Colombo, 113, Castelluzzo
 • Ở Castelluzzo
 • San Vito Lo Capo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_489051}} VND {{pricestrTa_489051}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_489051}}
V.C.COLOMBO 331, Castelluzzo
 • Ở Castelluzzo
 • San Vito Lo Capo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_540267}} VND {{pricestrTa_540267}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_540267}}
Via San Vito, 1
 • Gần Nhà thờ Đức Mẹ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_456702}} VND {{pricestrTa_456702}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_456702}}
Via la Goulette 20
 • Gần Nhà thờ Đức Mẹ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_501408}} VND {{pricestrTa_501408}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_501408}}
Via Duca Degli Abruzzi 57
 • Gần Nhà thờ Đức Mẹ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_401383}} VND {{pricestrTa_401383}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_401383}}
Via Savoia, 299
 • Gần Nhà thờ Đức Mẹ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_522617}} VND {{pricestrTa_522617}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_522617}}
Via Calazza 1
 • Ở Castelluzzo
 • San Vito Lo Capo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_401484}} VND {{pricestrTa_401484}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_401484}}
Via La Piana 32
 • Gần Nhà thờ Đức Mẹ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_476915}} VND {{pricestrTa_476915}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_476915}}
Via Arimondi 74
 • Gần Nhà thờ Đức Mẹ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_527186}} VND {{pricestrTa_527186}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_527186}}
Via Foritano, 14
 • Gần Nhà thờ Đức Mẹ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_511770}} VND {{pricestrTa_511770}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_511770}}
Via Cristoforo Colombo, 157
 • Ở Castelluzzo
 • San Vito Lo Capo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_518723}} VND {{pricestrTa_518723}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_518723}}
Via Federico II 14
 • Gần Nhà thờ Đức Mẹ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_407169}} VND {{pricestrTa_407169}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_407169}}
Via Arimondi Angolo Via Fermi
 • Gần Bãi biển San Vito Lo Capo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_183250}} VND {{pricestrTa_183250}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_183250}}
Via Calazza, 16, Castelluzzo
 • Ở Castelluzzo
 • San Vito Lo Capo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_536679}} VND {{pricestrTa_536679}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_536679}}
Via dell'Acqua, 3
 • Ở Macari
 • San Vito Lo Capo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_505144}} VND {{pricestrTa_505144}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_505144}}
Via San Vito Oltre il Brenta91010 San Vito Lo Capo
 • Gần Nhà thờ Đức Mẹ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_214955}} VND {{pricestrTa_214955}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_214955}}
via del Mulino 57
 • Gần Nhà thờ Đức Mẹ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_526790}} VND {{pricestrTa_526790}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_526790}}
C.da Sauci Grande
 • Gần vịnh
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_406507}} VND {{pricestrTa_406507}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_406507}}
Via Forio d'Ischia
 • Gần Nhà thờ Đức Mẹ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_518314}} VND {{pricestrTa_518314}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_518314}}
Via Del Secco 90
 • Gần Nhà thờ Đức Mẹ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_407925}} VND {{pricestrTa_407925}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_407925}}
Via del Secco N. 17
 • Gần Nhà thờ Đức Mẹ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_487898}} VND {{pricestrTa_487898}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_487898}}
Via Amba Alagi 153/276, Castelluzzo
 • Ở Castelluzzo
 • San Vito Lo Capo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_454013}} VND {{pricestrTa_454013}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_454013}}
41 khách sạn San Vito Lo Capo
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Tìm khách sạn San Vito Lo Capo
Tiện ích khách sạn San Vito Lo Capo
 • Tất cả

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 2, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 12, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ