Sapporo

Thứ bảy 24-03 → Chủ nhật 25-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

137 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

24-03-2018

Thứ bảy

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

25-03-2018

Chủ nhật

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Sapporo
XEM BẢN ĐỒ

6-1-9 Kita-6-jyo-nisi kita-ku
 • Gần Tháp Sapporo JR
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_193806}} VND {{pricestrTa_193806}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_193806}}
Kita 1 Jo Nishi 4 Chome
 • Gần Tháp Sapporo JR
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_106177}} VND {{pricestrTa_106177}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_106177}}
Nishi 6 chome,Minami-2-Jo Chuo-Ku
 • Gần Công viên Odori
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_399494}} VND {{pricestrTa_399494}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_399494}}
5 Jo Nishi 7-chome
 • Gần Công viên Odori
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_480806}} VND {{pricestrTa_480806}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_480806}}
1-1 Toyohira 4-Jo 1-Chome, Toyohira-ku
 • Gần Tháp Truyền hình Sapporo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_464080}} VND {{pricestrTa_464080}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_464080}}
5-420, Nishi, Minami 8 Jo, Chuo-ku
 • Gần Tháp Sapporo JR
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_395786}} VND {{pricestrTa_395786}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_395786}}
11 - 1 Nishi, Kita 1-jo, Chuo-Ku
 • Gần Công viên Odori
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_411550}} VND {{pricestrTa_411550}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_411550}}
Nishi 8-chome,Odori,Chuo-ku
 • Gần Công viên Odori
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_427844}} VND {{pricestrTa_427844}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_427844}}
Nishi 1-1, Kita 2 Jyo
 • Gần Tháp Sapporo JR
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_387824}} VND {{pricestrTa_387824}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_387824}}
2 4-1 Minami 2-Jo, Nishi 6-Chome, Chuko-Ku
 • Gần Công viên Odori
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_403850}} VND {{pricestrTa_403850}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_403850}}
10-6 Minami 3 Jo, Nishi 6 Chome
 • Gần Công viên Odori
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_218880}} VND {{pricestrTa_218880}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_218880}}
6-18-3 Kita Gojo Nishi Chuo-ku
 • Gần Tháp Sapporo JR
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_224691}} VND {{pricestrTa_224691}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_224691}}
Higashi 1-3 Kita 4 Jyo Chuo-ku
 • Gần Tháp Sapporo JR
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_109275}} VND {{pricestrTa_109275}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_109275}}
Nishi 4-2-1, Minami 7-jo, Chuo-ku
 • Ở Sapporo City Centre
 • Sapporo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_531386}} VND {{pricestrTa_531386}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_531386}}
Atsubetsuchuo 2J0
 • Gần Trung tâm Khoa học Sapporo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_90565}} VND {{pricestrTa_90565}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_90565}}
3-7 Minami 5-Jo Nishi, Cho-Ku
 • Gần Tháp Truyền hình Sapporo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_424817}} VND {{pricestrTa_424817}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_424817}}
2-1-30 Kita-Sanjyo-Nishi Chuo-ku
 • Gần Tháp Sapporo JR
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_224681}} VND {{pricestrTa_224681}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_224681}}
8-6 West 5, South 6 Jyou, Chuo-ku
 • Gần Công viên Odori
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_514248}} VND {{pricestrTa_514248}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_514248}}
Nishi 1 chome, Minami 9 jo, Chuo-ku
 • Gần Tháp Sapporo JR
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_446442}} VND {{pricestrTa_446442}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_446442}}
3-239, Jozankei Onsen-Higashi, Minami-ku
 • Ở Jozankei
 • Sapporo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_404214}} VND {{pricestrTa_404214}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_404214}}
5-1, Nishi, Minami 4 Jo, Chuo-ku
 • Gần Công viên Odori
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_382541}} VND {{pricestrTa_382541}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_382541}}
Nishi 1-40-1, Jozankei Onsen, Minami-ku
 • Ở Jozankei
 • Sapporo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_535837}} VND {{pricestrTa_535837}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_535837}}
Nishi 2-2, Minami 4 Chuou-ku
 • Gần Tháp Truyền hình Sapporo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_410399}} VND {{pricestrTa_410399}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_410399}}
2-4 Minami 2Jyo Chuo-ku 
 • Gần Tháp Truyền hình Sapporo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_438909}} VND {{pricestrTa_438909}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_438909}}
Nishi 6-chome, Kita 1-jo, Chuou-ku
 • Gần Tháp Sapporo JR
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_399578}} VND {{pricestrTa_399578}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_399578}}
1008-10 Minami 5 Nishi 9, Chuo-ku
 • Gần Công viên Odori
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_446945}} VND {{pricestrTa_446945}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_446945}}
4-2-2, Kita 7jo-nishi, Kita-ku
 • Gần Tháp Sapporo JR
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_404514}} VND {{pricestrTa_404514}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_404514}}
13-1-53, Kita 4jo-nishi, Chuo-ku
 • Gần Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại Hokkaido
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_404455}} VND {{pricestrTa_404455}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_404455}}
9-1016-14 Nishi, Minami 5-jo, Chuo-ku
 • Gần Công viên Odori
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_453249}} VND {{pricestrTa_453249}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_453249}}
1 Cho-me 13-93, Minami 8 Jonishi, Chuo-ku
 • Gần Tháp Sapporo JR
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_494777}} VND {{pricestrTa_494777}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_494777}}
Minami 3-jo Nishi 3-chome Chuo-ku
 • Gần Tháp Truyền hình Sapporo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_224697}} VND {{pricestrTa_224697}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_224697}}
3 Jozankeionsenhigashi, Minami-ku
 • Ở Jozankei
 • Sapporo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_419492}} VND {{pricestrTa_419492}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_419492}}
Nishi 7 Kita 6, Kita-ku
 • Gần Tháp Sapporo JR
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_461466}} VND {{pricestrTa_461466}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_461466}}
3-1-4 Nishi, Minami 8jo, Chuo-ku
 • Ở Sapporo City Centre
 • Sapporo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_430618}} VND {{pricestrTa_430618}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_430618}}
4-422 Nishi Minami-hachijo, Chuo
 • Ở Sapporo City Centre
 • Sapporo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_470788}} VND {{pricestrTa_470788}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_470788}}
South 4 East 1, Chuou-ku
 • Gần Tháp Truyền hình Sapporo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_402493}} VND {{pricestrTa_402493}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_402493}}
Minami-5Jo, Higashi-1chome, Chuo-ku
 • Gần Tháp Truyền hình Sapporo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_449960}} VND {{pricestrTa_449960}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_449960}}
Kita 24-jo, Nishi 5-chome, Kita-ku, Kita-ku
 • Ở Phường Kita
 • Sapporo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_535302}} VND {{pricestrTa_535302}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_535302}}
4-1-1 Kita 1, Jonishi, Chuo-ku
 • Gần Tháp Sapporo JR
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_546233}} VND {{pricestrTa_546233}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_546233}}
Nishi 2, Kita 5, Chuo-ku
 • Gần Tháp Sapporo JR
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_384605}} VND {{pricestrTa_384605}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_384605}}
Sapporo Factory Nishi-kan 3, Kitanijohigashi, chuo
 • Gần Tháp Sapporo JR
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_403743}} VND {{pricestrTa_403743}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_403743}}
5-26-1 Minami 2 Jonishi, Chuo-ku
 • Gần Tháp Sapporo JR
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_410486}} VND {{pricestrTa_410486}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_410486}}
4-4-10 Minamikujyonishi, Chuo-ku
 • Gần Tháp Sapporo JR
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_418300}} VND {{pricestrTa_418300}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_418300}}
5-289-111, Minami 8 Jonishi, Chuo-ku
 • Ở Sapporo City Centre
 • Sapporo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_508863}} VND {{pricestrTa_508863}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_508863}}
Minami 4 Jo Nishi 7 Chome 1-1 Chuo-ku
 • Gần Công viên Odori
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_410393}} VND {{pricestrTa_410393}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_410393}}
137 khách sạn Sapporo

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ