Sosua

Thứ hai 23-04 → Thứ ba 24-04 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

49 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

23-04-2018

Thứ hai

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

24-04-2018

Thứ ba

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Sosua
XEM BẢN ĐỒ

Cdr Alejo Martinez 1, El Batey
 • Gần Bãi biển Sosua
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_512944}} VND {{pricestrTa_512944}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_512944}}
Calle Number 4, Playa Laguna 1
 • Gần bãi biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_460483}} VND {{pricestrTa_460483}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_460483}}
La Palmera, Los Cerros
 • Gần Bảo tàng nghệ thuật Mundo King
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_441183}} VND {{pricestrTa_441183}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_441183}}
Carretera Sosua Cabarrete
 • Gần bãi biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_522043}} VND {{pricestrTa_522043}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_522043}}
Carretera Sosua-Caberete
 • Gần Bảo tàng nghệ thuật Mundo King
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_12987}} VND {{pricestrTa_12987}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_12987}}
Calle Allejo Martinez #34
 • Gần Bãi biển Sosua
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_426960}} VND {{pricestrTa_426960}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_426960}}
Carretera Sosua Cabarete
 • Gần Bảo tàng nghệ thuật Mundo King
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_521255}} VND {{pricestrTa_521255}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_521255}}
Calle Alejo Martinez, Playa Chiquita
 • Gần Bãi biển Sosua
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_531188}} VND {{pricestrTa_531188}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_531188}}
Carretera Sosua Cabarete Km 2, Residencial Sosua Ocean Village
 • Gần Bảo tàng nghệ thuật Mundo King
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_468287}} VND {{pricestrTa_468287}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_468287}}
Calle Dr. Rosen
 • Gần Bãi biển Sosua
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_433424}} VND {{pricestrTa_433424}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_433424}}
C. Dr Rosen # 32, El Batey
 • Gần Bãi biển Sosua
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_431398}} VND {{pricestrTa_431398}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_431398}}
Carretera Sosua-Cabarete, Km 2, Residencial Sosua Ocean Village
 • Gần Bảo tàng nghệ thuật Mundo King
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_468292}} VND {{pricestrTa_468292}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_468292}}
Calle Dr Rosen 28SosuaEl Batey
 • Gần Bãi biển Sosua
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_361054}} VND {{pricestrTa_361054}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_361054}}
Camino Llibre, Vista del Norte
 • Gần Bảo tàng nghệ thuật Mundo King
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_461771}} VND {{pricestrTa_461771}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_461771}}
Carretera Sosua Cabarete
 • Gần Bãi biển Sosua
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_521257}} VND {{pricestrTa_521257}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_521257}}
Calle Dr. Rosen #24, El Batey
 • Gần Bãi biển Sosua
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_462857}} VND {{pricestrTa_462857}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_462857}}
Calle Number 5, Playa Laguna, Cabarete, Puerto Plata
 • Gần Bãi biển Sosua
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_412569}} VND {{pricestrTa_412569}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_412569}}
Atlantico, Charamico III Apt.1 G.
 • Gần Bãi biển Sosua
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_517384}} VND {{pricestrTa_517384}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_517384}}
Calle Mozart 1 (Calle Proyecto)
 • Gần Bãi biển Sosua
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_470107}} VND {{pricestrTa_470107}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_470107}}
Calle del Ayuntamiento 7
 • Gần Bãi biển Sosua
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_474320}} VND {{pricestrTa_474320}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_474320}}
Calle Bruno Philip No.5, El Batey
 • Gần Bãi biển Sosua
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_443198}} VND {{pricestrTa_443198}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_443198}}
Carretera Sosua-Cabarete Km 2
 • Gần biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_522983}} VND {{pricestrTa_522983}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_522983}}
Calle Bruno Philips
 • Gần Bãi biển Sosua
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_331772}} VND {{pricestrTa_331772}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_331772}}
Carretera Sosua Cabarete Km 2, Sosua Ocean Village, house 19B
 • Gần Bãi biển Sosua
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_528118}} VND {{pricestrTa_528118}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_528118}}
Playa Laguna 1
 • Gần biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_464542}} VND {{pricestrTa_464542}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_464542}}
La Mulata 2
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_561353}} VND {{pricestrTa_561353}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_561353}}
Calle America Latina. La mulata II
 • Gần Bảo tàng nghệ thuật Mundo King
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_553650}} VND {{pricestrTa_553650}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_553650}}
1 Presidente Salvador Allende
 • Gần Bãi biển Sosua
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_461306}} VND {{pricestrTa_461306}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_461306}}
Calle Pedro Clisante No. 32, El Batey
 • Gần Bãi biển Sosua
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_472325}} VND {{pricestrTa_472325}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_472325}}
Playa Laguna 1, Calle 3
 • Gần biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_490605}} VND {{pricestrTa_490605}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_490605}}
Carretera Sosua-Cabarete Km 2
 • Gần Bảo tàng nghệ thuật Mundo King
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_532143}} VND {{pricestrTa_532143}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_532143}}
Carretera Sosua-Cabarete Km 2, Sosua Ocean Village
 • Gần Bảo tàng nghệ thuật Mundo King
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_486680}} VND {{pricestrTa_486680}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_486680}}
Pedro Clisante
 • Gần Bãi biển Sosua
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_474318}} VND {{pricestrTa_474318}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_474318}}
Calle Piano 2, Reparto Tavares
 • Gần Bãi biển Sosua
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_483088}} VND {{pricestrTa_483088}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_483088}}
Calle Pedro Clisante s/n
 • Gần Bãi biển Sosua
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_515550}} VND {{pricestrTa_515550}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_515550}}
La Puntilla 21
 • Gần Bãi biển Sosua
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_474319}} VND {{pricestrTa_474319}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_474319}}
C/ Alejo Martinez, El Batey
 • Gần Bãi biển Sosua
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_383660}} VND {{pricestrTa_383660}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_383660}}
Playa Laguna 1, Calle 3
 • Gần Bãi biển Sosua
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_492384}} VND {{pricestrTa_492384}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_492384}}
Calle Alejo Martinez
 • Gần Bảo tàng nghệ thuật Mundo King
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_526480}} VND {{pricestrTa_526480}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_526480}}
El Choco Rd, Km 6
 • Tại công viên quốc gia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_461685}} VND {{pricestrTa_461685}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_461685}}
Calle A. Mozart 1
 • Gần Bãi biển Sosua
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_474313}} VND {{pricestrTa_474313}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_474313}}
Calle Argentina, Playa Chiquita
 • Gần Bãi biển Sosua
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_431734}} VND {{pricestrTa_431734}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_431734}}
Calle Dr.Rosen, 26 - El Batey
 • Gần Bãi biển Sosua
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_401588}} VND {{pricestrTa_401588}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_401588}}
Calle del Ayuntamiento 7
 • Gần Bãi biển Sosua
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_470111}} VND {{pricestrTa_470111}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_470111}}
Escondido Bay, Playa Laguna
 • Gần bãi biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_522044}} VND {{pricestrTa_522044}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_522044}}
49 khách sạn Sosua
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Tìm khách sạn Sosua
Tiện ích khách sạn Sosua
 • Tất cả

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 2, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 12, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ