Dominican Republic

Thứ ba 24-04 → Thứ tư 25-04 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

412 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

24-04-2018

Thứ ba

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

25-04-2018

Thứ tư

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Dominican Republic
XEM BẢN ĐỒ

Playa Las Galeras
 • Gần Bãi biển La Playita
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_19887}} VND {{pricestrTa_19887}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_19887}}
Highway Macao Uvero Alto Beach
 • Trên bãi biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_428939}} VND {{pricestrTa_428939}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_428939}}
Playa Arena Gorda
 • Ở Bãi biển Bavaro
 • Punta Cana
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_27901}} VND {{pricestrTa_27901}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_27901}}
Playa Dorada Complex
 • Gần Playa Dorada
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_459387}} VND {{pricestrTa_459387}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_459387}}
Carretera Luperon KM 5
 • Gần Playa Dorada
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_471462}} VND {{pricestrTa_471462}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_471462}}
Avenida Alemania
 • Ở Bavaro
 • La Altagracia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_471628}} VND {{pricestrTa_471628}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_471628}}
Cap Cana, Juanillo, Municipio Turistico Veron - Bavaro
 • Gần Sân gôn Punta Espada
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_390223}} VND {{pricestrTa_390223}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_390223}}
Playas Uvero Alto Km 275
 • Trên bãi biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_414316}} VND {{pricestrTa_414316}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_414316}}
Av. Alemania S/N , El Cortecito, Bávaro Beach
 • Gần Làng mua sắm Palma Real
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_388709}} VND {{pricestrTa_388709}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_388709}}
Blvd Turistico, Bahia de Coson
 • Gần Bonita Point
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_439742}} VND {{pricestrTa_439742}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_439742}}
Carretera Sosua-cabarete
 • Gần Bãi biển Cabarete
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_41402}} VND {{pricestrTa_41402}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_41402}}
Playa Arena Gorda
 • Gần Sân Gôn Punta Blanca
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_27896}} VND {{pricestrTa_27896}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_27896}}
Playa de Arena Gorda
 • Gần Sân Gôn Punta Blanca
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_338696}} VND {{pricestrTa_338696}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_338696}}
Playa de Arena Gorda
 • Ở Bãi biển Bavaro
 • Punta Cana
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_188499}} VND {{pricestrTa_188499}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_188499}}
Playa Arena Gorda
 • Ở Bavaro
 • La Altagracia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_469774}} VND {{pricestrTa_469774}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_469774}}
Carretera Las Terrenas El Limon
 • Ở Las Terrenas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_191050}} VND {{pricestrTa_191050}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_191050}}
Avenida Boulevard, Villas Del Mar
 • Gần Sân Gôn Los Marlins
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_414587}} VND {{pricestrTa_414587}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_414587}}
Calle 19 de marzo No.164, Ciudad Colonial
 • Gần Parque Colon
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_482175}} VND {{pricestrTa_482175}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_482175}}
Playa Bavaro - Punta Cana
 • Ở Bãi biển Bavaro
 • Punta Cana
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_84973}} VND {{pricestrTa_84973}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_84973}}
Playa Uvero Alto
 • Trên bãi biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_480583}} VND {{pricestrTa_480583}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_480583}}
Bavaro, Playa Arena Gorda
 • Ở Bavaro
 • La Altagracia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_472509}} VND {{pricestrTa_472509}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_472509}}
Avenida Alemania A-B 108, El Cortecito Beach, Bavaro
 • Ở Bavaro
 • El Cortecito
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_489514}} VND {{pricestrTa_489514}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_489514}}
Avenida Alemania A-B 108, El Cortecito Beach, Bavaro
 • Ở Bavaro
 • El Cortecito
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_489517}} VND {{pricestrTa_489517}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_489517}}
Playa Bayahibe, Los Melones
 • Gần Bãi biển Bayahibe
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_490336}} VND {{pricestrTa_490336}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_490336}}
Av. Alemania s/n, El Cortecito, Bavaro Beach
 • Ở Bavaro
 • La Altagracia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_397334}} VND {{pricestrTa_397334}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_397334}}
Calle Caracoles 67, Los Corales del Sur, Charle de Gaulle prox Las Americas
 • Gần Trung tâm Thương mại Coral
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_410763}} VND {{pricestrTa_410763}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_410763}}
Bahia de Maimon
 • Gần Công viên Khám phá Thế giới Hải Dương
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_33863}} VND {{pricestrTa_33863}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_33863}}
Punta Cana- Playa Bavaro
 • Ở Bãi biển Bavaro
 • Punta Cana
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_57023}} VND {{pricestrTa_57023}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_57023}}
Car. Arena Gorda
 • Gần Sân gôn White Sands
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_45887}} VND {{pricestrTa_45887}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_45887}}
Bahia De Maimon
 • Gần Công viên Khám phá Thế giới Hải Dương
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_27894}} VND {{pricestrTa_27894}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_27894}}
Ave. Alemania
 • Ở Bavaro
 • El Cortecito
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_434661}} VND {{pricestrTa_434661}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_434661}}
Aut. Las Americas km32 n.34
 • Gần Bãi biển Boca Chica
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_429685}} VND {{pricestrTa_429685}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_429685}}
C/Pescador Complejo Fishing Ldg. Blvd. Playa Juanillo, Cap Cana
 • Gần Khu Sinh thái Indigenous Eyes
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_435237}} VND {{pricestrTa_435237}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_435237}}
Playas Uvero Alto
 • Trên bãi biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_466541}} VND {{pricestrTa_466541}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_466541}}
Los NaranjosSamana
 • Gần Playa Las Flechas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_187316}} VND {{pricestrTa_187316}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_187316}}
Luxury Village Avenue, Cap Cana
 • Gần Khu Sinh thái Indigenous Eyes
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_404375}} VND {{pricestrTa_404375}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_404375}}
Calle Duarte #1-C, Esq. Caracol
 • Gần Bãi biển Boca Chica
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_399218}} VND {{pricestrTa_399218}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_399218}}
Arena Gorda Macao,
 • Gần Sân Gôn Punta Blanca
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_399297}} VND {{pricestrTa_399297}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_399297}}
Carretera San Pedro - La Romana, Km 12
 • Ở El Soco
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_417343}} VND {{pricestrTa_417343}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_417343}}
Crta. Arena Gorda, Macao
 • Gần Sân Gôn Punta Blanca
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_424156}} VND {{pricestrTa_424156}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_424156}}
Carretera Arena Gorda
 • Ở Bavaro
 • La Altagracia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_492022}} VND {{pricestrTa_492022}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_492022}}
Carretera Arena Gorda
 • Ở Bavaro
 • La Altagracia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_492026}} VND {{pricestrTa_492026}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_492026}}
Arena Gorda, Higuey
 • Gần Sân Gôn Punta Blanca
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_396508}} VND {{pricestrTa_396508}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_396508}}
Isla Cayo LevantadoSamana
 • Gần Khu trải nghiệm cuộc sống biển Cayo Levantado
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_61422}} VND {{pricestrTa_61422}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_61422}}
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_474434}} VND {{pricestrTa_474434}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_474434}}
412 khách sạn Dominican Republic

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 2, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 12, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ