Tbilisi

Chủ nhật 25-03 → Thứ hai 26-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

119 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

25-03-2018

Chủ nhật

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

26-03-2018

Thứ hai

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Tbilisi
XEM BẢN ĐỒ

7 Erekle II Turn Street
 • Gần Nhà thờ Metekhi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_509828}} VND {{pricestrTa_509828}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_509828}}
Akhvlediani Khevi 32
 • Gần Nhà thờ Metekhi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_484984}} VND {{pricestrTa_484984}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_484984}}
3 Gurjani Dead End
 • Gần Nhà thờ Metekhi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_454946}} VND {{pricestrTa_454946}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_454946}}
Ioseb Grishashvili Street 44
 • Gần Pháo đài Narikala
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_503292}} VND {{pricestrTa_503292}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_503292}}
Samreklo Street 8
 • Gần Nhà thờ Metekhi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_428838}} VND {{pricestrTa_428838}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_428838}}
Jghenti Street 34, Saburtalo
 • Ở Saburtalo
 • Tbilisi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_522626}} VND {{pricestrTa_522626}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_522626}}
34 Shanidze Street
 • Ở Vera
 • Tbilisi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_406767}} VND {{pricestrTa_406767}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_406767}}
7 Polikarpe Kakabadze Street
 • Gần Nhà hát Ba-lê và Ô-pê-ra Tbilisi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_455436}} VND {{pricestrTa_455436}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_455436}}
Aleksandr Pushkin Street 9
 • Gần Quảng trường Tự do
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_527421}} VND {{pricestrTa_527421}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_527421}}
Ketevan Tsamebuli Avenue 47
 • Gần Nhà thờ Metekhi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_544882}} VND {{pricestrTa_544882}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_544882}}
Rose Revolution Square 1
 • Gần Nhà hát Ba-lê và Ô-pê-ra Tbilisi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_394293}} VND {{pricestrTa_394293}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_394293}}
Stanislavski Street 5, Didube, 116 Tsereteli Avenue
 • Ở Didube
 • Tbilisi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_527245}} VND {{pricestrTa_527245}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_527245}}
4, Bolo Agmarti St.
 • Gần Quảng trường Tự do
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_404704}} VND {{pricestrTa_404704}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_404704}}
Marjanishvili Street 42
 • Ở Chugureti
 • Tbilisi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_537886}} VND {{pricestrTa_537886}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_537886}}
Tbilisi Sea Distric
 • Ở Tbilisi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_460224}} VND {{pricestrTa_460224}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_460224}}
41 Bakhtrioni St, Saburtalo
 • Ở Saburtalo
 • Tbilisi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_492613}} VND {{pricestrTa_492613}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_492613}}
36 Rustaveli Avenue
 • Gần Nhà hát Ba-lê và Ô-pê-ra Tbilisi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_512349}} VND {{pricestrTa_512349}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_512349}}
Lunkerta Street 3A
 • Gần Nhà thờ Metekhi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_541474}} VND {{pricestrTa_541474}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_541474}}
Tsinamdzghvrishvili Street 90
 • Ở Chugureti
 • Tbilisi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_542364}} VND {{pricestrTa_542364}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_542364}}
12 Meskhishvili Street
 • Gần Nhà thờ Metekhi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_515066}} VND {{pricestrTa_515066}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_515066}}
24 Javakheti Str.
 • Ở Tbilisi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_546558}} VND {{pricestrTa_546558}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_546558}}
No 1 Kheivani street 12/13
 • Gần Pháo đài Narikala
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_464352}} VND {{pricestrTa_464352}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_464352}}
Vakhtang Orbeliani Street 8/10
 • Gần Nhà hát Ba-lê và Ô-pê-ra Tbilisi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_526946}} VND {{pricestrTa_526946}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_526946}}
Atskuri Street 10
 • Gần Nhà thờ Metekhi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_491020}} VND {{pricestrTa_491020}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_491020}}
14 Merab Kostava Street
 • Gần Nhà hát Ba-lê và Ô-pê-ra Tbilisi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_448692}} VND {{pricestrTa_448692}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_448692}}
Ketevan Tsamebuli Avenue 27
 • Gần Nhà thờ Metekhi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_525816}} VND {{pricestrTa_525816}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_525816}}
113B, D. Uznadze
 • Ở Chugureti
 • Tbilisi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_497779}} VND {{pricestrTa_497779}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_497779}}
Samreklo St. 26
 • Gần Nhà thờ Metekhi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_511898}} VND {{pricestrTa_511898}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_511898}}
Antona Katalikosa Street 12
 • Gần Quảng trường Tự do
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_450443}} VND {{pricestrTa_450443}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_450443}}
Atskuri st, 27a
 • Gần Nhà thờ Metekhi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_473716}} VND {{pricestrTa_473716}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_473716}}
Queen Tamar Avenue 24
 • Ở Chugureti
 • Tbilisi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_542436}} VND {{pricestrTa_542436}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_542436}}
Kote Marjanishvili Street 29
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_560618}} VND {{pricestrTa_560618}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_560618}}
9 Vakhtang Gorgasali Street
 • Gần Nhà thờ Metekhi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_457953}} VND {{pricestrTa_457953}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_457953}}
Inola Gurgulia Street 18
 • Ở Vera
 • Tbilisi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_441097}} VND {{pricestrTa_441097}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_441097}}
9/11 Samghebro Street
 • Gần Pháo đài Narikala
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_492585}} VND {{pricestrTa_492585}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_492585}}
Galaktion Tabidze Street 4
 • Gần Quảng trường Tự do
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_528883}} VND {{pricestrTa_528883}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_528883}}
Europe Square
 • Gần Nhà thờ Metekhi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_509823}} VND {{pricestrTa_509823}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_509823}}
22 Rustaveli Ave
 • Gần Nhà hát Ba-lê và Ô-pê-ra Tbilisi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_511756}} VND {{pricestrTa_511756}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_511756}}
17/19 Botanikuri St
 • Gần Pháo đài Narikala
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_510107}} VND {{pricestrTa_510107}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_510107}}
2 Dzmebi Zubalashvilebi
 • Gần Nhà hát Ba-lê và Ô-pê-ra Tbilisi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_496016}} VND {{pricestrTa_496016}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_496016}}
Rustaveli Ave 40a
 • Gần Nhà hát Ba-lê và Ô-pê-ra Tbilisi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_510386}} VND {{pricestrTa_510386}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_510386}}
Griboedov 6, Mtatsminda
 • Gần Nhà hát Ba-lê và Ô-pê-ra Tbilisi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_510077}} VND {{pricestrTa_510077}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_510077}}
45a Kostava Street
 • Ở Vera
 • Tbilisi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_467336}} VND {{pricestrTa_467336}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_467336}}
Tsavkisi 2 Turn
 • Ở Sololaki
 • Tbilisi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_544024}} VND {{pricestrTa_544024}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_544024}}
Gujareti Street, 17
 • Gần Nhà thờ Metekhi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_515103}} VND {{pricestrTa_515103}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_515103}}
119 khách sạn Tbilisi
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ


Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ