Whistler

Thứ bảy 24-03 → Chủ nhật 25-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

72 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

24-03-2018

Thứ bảy

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

25-03-2018

Chủ nhật

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Whistler
XEM BẢN ĐỒ

4005 Whistler Way
 • Gần Khu Trượt tuyết Whistler Blackcomb
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_20328}} VND {{pricestrTa_20328}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_20328}}
4050 Whistler Way
 • Gần Khu Trượt tuyết Whistler Blackcomb
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_338426}} VND {{pricestrTa_338426}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_338426}}
4200 Whistler Way
 • Gần Khu Trượt tuyết Whistler Blackcomb
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_33102}} VND {{pricestrTa_33102}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_33102}}
104-4319 Main Street
 • Gần Khu Trượt tuyết Whistler Blackcomb
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_202492}} VND {{pricestrTa_202492}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_202492}}
4340 Sundial Crescent
 • Gần Khu Trượt tuyết Whistler Blackcomb
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_119723}} VND {{pricestrTa_119723}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_119723}}
4580 Chateau BoulevardWhistlerBritish Columbia
 • Gần Khu Trượt tuyết Whistler Blackcomb
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_150368}} VND {{pricestrTa_150368}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_150368}}
4359 Main St
 • Gần Khu Trượt tuyết Whistler Blackcomb
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_33099}} VND {{pricestrTa_33099}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_33099}}
4220 Gate Way Dr
 • Gần Khu Trượt tuyết Whistler Blackcomb
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_48352}} VND {{pricestrTa_48352}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_48352}}
4121 Village Green
 • Gần Khu Trượt tuyết Whistler Blackcomb
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_32433}} VND {{pricestrTa_32433}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_32433}}
2400 Cavendish Way
 • Gần Khu Trượt tuyết Whistler Blackcomb
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_119729}} VND {{pricestrTa_119729}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_119729}}
4599 Chateau Blvd
 • Gần Khu Trượt tuyết Whistler Blackcomb
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_20156}} VND {{pricestrTa_20156}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_20156}}
4321 Village Gate Blvd
 • Gần Khu Trượt tuyết Whistler Blackcomb
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_119728}} VND {{pricestrTa_119728}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_119728}}
4314 Main Street
 • Gần Khu Trượt tuyết Whistler Blackcomb
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_119722}} VND {{pricestrTa_119722}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_119722}}
4800 Spearhead Drive
 • Gần Khu nghỉ dưỡng Trượt tuyết Whistler Blackcomb
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_434924}} VND {{pricestrTa_434924}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_434924}}
4653 Blackcomb Way
 • Gần Khu Trượt tuyết Whistler Blackcomb
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_41488}} VND {{pricestrTa_41488}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_41488}}
4660 Blackcomb Way
 • Gần Khu Trượt tuyết Whistler Blackcomb
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_33100}} VND {{pricestrTa_33100}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_33100}}
4320 Sundial Cres
 • Gần Khu Trượt tuyết Whistler Blackcomb
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_26508}} VND {{pricestrTa_26508}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_26508}}
2202 Gondola Way
 • Gần Khu Trượt tuyết Whistler Blackcomb
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_362870}} VND {{pricestrTa_362870}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_362870}}
4360 Lorimer Rd
 • Gần The Range
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_519178}} VND {{pricestrTa_519178}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_519178}}
2036 London Lane
 • Gần Khu Trượt tuyết Whistler Blackcomb
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_83556}} VND {{pricestrTa_83556}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_83556}}
4211 Village Square
 • Gần Khu Trượt tuyết Whistler Blackcomb
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_202494}} VND {{pricestrTa_202494}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_202494}}
4299 Blackcomb Way
 • Gần Khu Trượt tuyết Whistler Blackcomb
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_57846}} VND {{pricestrTa_57846}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_57846}}
Various Addresses in Whistler Village
 • Gần Khu nghỉ dưỡng Trượt tuyết Whistler Blackcomb
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_430494}} VND {{pricestrTa_430494}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_430494}}
4338 Main Street
 • Gần Khu Trượt tuyết Whistler Blackcomb
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_119721}} VND {{pricestrTa_119721}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_119721}}
4308 Main St
 • Gần Khu Trượt tuyết Whistler Blackcomb
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_20954}} VND {{pricestrTa_20954}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_20954}}
4373 Northlands Blvd
 • Gần Khu Trượt tuyết Whistler Blackcomb
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_202495}} VND {{pricestrTa_202495}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_202495}}
4369 Main Street
 • Gần Khu Trượt tuyết Whistler Blackcomb
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_32988}} VND {{pricestrTa_32988}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_32988}}
4360 Lorimer Rd
 • Gần Khu Trượt tuyết Whistler Blackcomb
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_150582}} VND {{pricestrTa_150582}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_150582}}
4314 Main Street
 • Gần The Range
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_452532}} VND {{pricestrTa_452532}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_452532}}
4355 Northlands Blvd
 • Gần Khu Trượt tuyết Whistler Blackcomb
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_41929}} VND {{pricestrTa_41929}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_41929}}
3217 Blueberry Dr No C
 • Gần Khu Trượt tuyết Whistler Blackcomb
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_119725}} VND {{pricestrTa_119725}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_119725}}
Various Adresses
 • Gần Khu nghỉ dưỡng Trượt tuyết Whistler Blackcomb
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_475567}} VND {{pricestrTa_475567}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_475567}}
2050 Lake Placid Road
 • Ở Whistler Creekside
 • Whistler
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_424937}} VND {{pricestrTa_424937}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_424937}}
4122 Village Green
 • Gần Khu Trượt tuyết Whistler Blackcomb
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_90293}} VND {{pricestrTa_90293}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_90293}}
4573 Chateau Blvd
 • Gần Khu nghỉ dưỡng Trượt tuyết Whistler Blackcomb
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_437721}} VND {{pricestrTa_437721}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_437721}}
4373 Northlands BlvdWhistlerBritish Columbia V0N 1B4
 • Gần Khu Trượt tuyết Whistler Blackcomb
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_119726}} VND {{pricestrTa_119726}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_119726}}
4396 Main st
 • Gần The Range
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_459778}} VND {{pricestrTa_459778}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_459778}}
4314 Main Street
 • Gần The Range
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_434389}} VND {{pricestrTa_434389}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_434389}}
4050 Whistler Way No C
 • Gần Khu Trượt tuyết Whistler Blackcomb
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_119727}} VND {{pricestrTa_119727}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_119727}}
4250 Village Stroll
 • Gần Khu Trượt tuyết Whistler Blackcomb
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_221776}} VND {{pricestrTa_221776}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_221776}}
4295A Blackcomb Way
 • Gần Khu Trượt tuyết Whistler Blackcomb
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_334984}} VND {{pricestrTa_334984}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_334984}}
4360 Lorimer Road
 • Gần Khu nghỉ dưỡng Trượt tuyết Whistler Blackcomb
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_434667}} VND {{pricestrTa_434667}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_434667}}
#94 4355 Northlands Blvd
 • Gần Khu nghỉ dưỡng Trượt tuyết Whistler Blackcomb
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_435335}} VND {{pricestrTa_435335}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_435335}}
4899 PAINTED CLIFF ROAD
 • Gần Khu Trượt tuyết Whistler Blackcomb
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_45578}} VND {{pricestrTa_45578}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_45578}}
4557 Blackcomb Way
 • Gần Khu nghỉ dưỡng Trượt tuyết Whistler Blackcomb
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_463205}} VND {{pricestrTa_463205}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_463205}}
72 khách sạn Whistler
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Tìm khách sạn Whistler
Tiện ích khách sạn Whistler
 • Tất cả

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ