Wichita

Thứ sáu 23-03 → Thứ bảy 24-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

23-03-2018

Thứ sáu

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

24-03-2018

Thứ bảy

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Wichita
XEM BẢN ĐỒ

1214 South Washington Street
 • Gần Bảo tàng Lịch sử Hạt Geary
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_441175}} VND {{pricestrTa_441175}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_441175}}
3343 East Central
 • Gần Đại học Tiểu bang Wichita
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_148197}} VND {{pricestrTa_148197}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_148197}}
1212 Bluemont Avenue
 • Gần Đại học Tiểu bang Kansas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_423747}} VND {{pricestrTa_423747}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_423747}}
6815 W Kellogg Dr
 • Gần Quảng trường Towne Tây
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_362475}} VND {{pricestrTa_362475}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_362475}}
711 South Main StreetWichitaKS 67213
 • Gần Bảo tàng World Treasures
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_132583}} VND {{pricestrTa_132583}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_132583}}
7335 E Kellogg Drive
 • Ở Đông Wichita
 • Wichita
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_78060}} VND {{pricestrTa_78060}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_78060}}
701 Massachusetts St
 • Gần Trung tâm nghệ thuật Lawrence
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_524602}} VND {{pricestrTa_524602}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_524602}}
12111 E Central Ave
 • Ở Đông Wichita
 • Wichita
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_74329}} VND {{pricestrTa_74329}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_74329}}
9450 E Corporate Hills Dr
 • Ở Đông Wichita
 • Wichita
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_139714}} VND {{pricestrTa_139714}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_139714}}
901 E 53rd St N
 • Ở Wichita
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_134132}} VND {{pricestrTa_134132}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_134132}}
6245 W Kellogg Drive
 • Gần Quảng trường Towne Tây
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_141117}} VND {{pricestrTa_141117}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_141117}}
1112 East Main Street
 • Gần Bảo tàng Lịch sử Độc lập
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_437283}} VND {{pricestrTa_437283}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_437283}}
1200 Oread Ave
 • Gần Sân vận động Tưởng niệm Đại học Kansas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_524476}} VND {{pricestrTa_524476}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_524476}}
209 N 11th Street
 • Gần Bảo tàng Nhà Koester
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_525848}} VND {{pricestrTa_525848}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_525848}}
201 N 8th Street
 • Gần Bảo tàng Lịch sử Độc lập
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_459670}} VND {{pricestrTa_459670}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_459670}}
24126 Kansas 7 Highway
 • Ở vùng nông thôn
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_457967}} VND {{pricestrTa_457967}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_457967}}
6575 W Kellogg Dr
 • Gần Quảng trường Towne Tây
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_137111}} VND {{pricestrTa_137111}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_137111}}
201 Continental Drive
 • Gần Bảo tàng Lịch sử Hạt Geary
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_452392}} VND {{pricestrTa_452392}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_452392}}
240 Main Street
 • Ở Rexford
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_500214}} VND {{pricestrTa_500214}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_500214}}
2340 North Greenwich RoadWichitaKS 67226
 • Ở Đông Wichita
 • Wichita
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_298225}} VND {{pricestrTa_298225}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_298225}}
817 West Main St
 • Gần Công viên Phía Tây
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_395919}} VND {{pricestrTa_395919}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_395919}}
5805 W Kellogg Dr
 • Gần Quảng trường Towne Tây
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_93044}} VND {{pricestrTa_93044}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_93044}}
2280 N Tara Cir
 • Ở Đông Wichita
 • Wichita
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_142794}} VND {{pricestrTa_142794}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_142794}}
2921 W 18th Ave
 • Ở Emporia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_442512}} VND {{pricestrTa_442512}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_442512}}
101 Main Street
 • Gần Công viên Marvel
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_442082}} VND {{pricestrTa_442082}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_442082}}
10750 Hampton Lks
 • Gần Trung tâm Chỉnh hình Kansas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_194178}} VND {{pricestrTa_194178}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_194178}}
4860 South Laura Street
 • Ở Wichita
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_434730}} VND {{pricestrTa_434730}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_434730}}
221 E Kellogg St
 • Gần Bảo tàng World Treasures
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_111589}} VND {{pricestrTa_111589}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_111589}}
1095 Castle Rock Street
 • Gần Trung tâm Y tế Hạt Gove
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_468408}} VND {{pricestrTa_468408}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_468408}}
2515 West Central Ave
 • Ở El Dorado
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_487123}} VND {{pricestrTa_487123}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_487123}}
320 W State St
 • Gần Quảng trường Tòa án Phillipsburg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_451921}} VND {{pricestrTa_451921}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_451921}}
115 North 3rd Street
 • Gần Sân vận động Marion
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_513533}} VND {{pricestrTa_513533}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_513533}}
304 Eastgate Drive
 • Gần Công viên Tưởng niệm John Brown
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_529271}} VND {{pricestrTa_529271}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_529271}}
212 E 23rd Street
 • Ở Ottawa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_446067}} VND {{pricestrTa_446067}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_446067}}
1236 S Dugan Rd
 • Gần Quảng trường Towne Tây
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_136615}} VND {{pricestrTa_136615}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_136615}}
3007 W. 18th Ave.
 • Ở khu trung tâm thành phố
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_416935}} VND {{pricestrTa_416935}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_416935}}
550 S Florence St
 • Gần Quảng trường Towne Tây
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_134133}} VND {{pricestrTa_134133}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_134133}}
2433 N Greenwich Rd
 • Ở Đông Wichita
 • Wichita
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_190374}} VND {{pricestrTa_190374}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_190374}}
1010 E 41st Street
 • Ở Hays
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_442877}} VND {{pricestrTa_442877}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_442877}}
2975 N Webb Rd
 • Ở Đông Wichita
 • Wichita
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_131407}} VND {{pricestrTa_131407}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_131407}}
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_560344}} VND {{pricestrTa_560344}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_560344}}
1285 US 69 Hwy
 • Ở Pittsburg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_523271}} VND {{pricestrTa_523271}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_523271}}
3741 N Rock Rd
 • Ở Đông Wichita
 • Wichita
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_148199}} VND {{pricestrTa_148199}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_148199}}
911 Porter St
 • Gần Trung tâm buôn bán Hutchinson
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_431649}} VND {{pricestrTa_431649}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_431649}}
2630 W 18th Ave
 • Gần Đại học Tiểu bang Emporia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_384406}} VND {{pricestrTa_384406}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_384406}}
173 khách sạn Wichita
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Tìm khách sạn Wichita
Địa điểm khách sạn Wichita
Xem thêm Thu gọn
Tiện ích khách sạn Wichita
 • Tất cả

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ