Windhoek

Thứ năm 22-03 → Thứ sáu 23-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

22-03-2018

Thứ năm

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

23-03-2018

Thứ sáu

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Windhoek
XEM BẢN ĐỒ

54 Okanjanga, Khomas
 • Ở vùng nông thôn
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_520961}} VND {{pricestrTa_520961}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_520961}}
Pioneers Park Ext. 1, 5 Kolbe Street
 • Ở vùng ngoại ô
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_522791}} VND {{pricestrTa_522791}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_522791}}
B6, 7 km from International Airport
 • Gần sân bay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_540466}} VND {{pricestrTa_540466}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_540466}}
20 Promenaden Road
 • Gần Phòng triển lãm Quốc gia Nam-mi-bi-a
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_531332}} VND {{pricestrTa_531332}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_531332}}
2 Hofmeyer Street Klein Windhoek
 • Gần Dinh Tintenpalast
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_554167}} VND {{pricestrTa_554167}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_554167}}
Corner Burg and Ballot Street
 • Gần Trung tâm Thương mại Maerua Mall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_535220}} VND {{pricestrTa_535220}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_535220}}
Hochland Park, Tauben street, Number 15
 • Tại khu vực thương mại
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_465138}} VND {{pricestrTa_465138}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_465138}}
6 Gous street, Pioneerspark
 • Liền kề trung tâm mua sắm
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_410789}} VND {{pricestrTa_410789}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_410789}}
9 Strauss Street, corner of Beethoven Street
 • Gần Sở Thú
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_428318}} VND {{pricestrTa_428318}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_428318}}
22 Promenaden Road, Eros
 • Gần Phòng triển lãm Quốc gia Nam-mi-bi-a
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_529156}} VND {{pricestrTa_529156}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_529156}}
72 Amasoniet Street, Eros Park
 • Ở Windhoek
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_492913}} VND {{pricestrTa_492913}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_492913}}
18 Liliencron Street
 • Gần Phòng triển lãm Quốc gia Nam-mi-bi-a
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_483970}} VND {{pricestrTa_483970}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_483970}}
12 Lessing Street
 • Gần Phòng triển lãm Quốc gia Nam-mi-bi-a
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_458787}} VND {{pricestrTa_458787}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_458787}}
77 Independence Avenue
 • Gần Phòng triển lãm Quốc gia Nam-mi-bi-a
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_556600}} VND {{pricestrTa_556600}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_556600}}
1320 Frankie Fredericks
 • Gần Sân vận động Độc Lập
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_558049}} VND {{pricestrTa_558049}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_558049}}
147 Dr. Kenneth David Kaunda Street, formerly Uhland Street
 • Gần Phòng triển lãm Quốc gia Nam-mi-bi-a
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_539965}} VND {{pricestrTa_539965}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_539965}}
Corner Auas and Golf Street
 • Gần Sân vận động Độc Lập
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_409033}} VND {{pricestrTa_409033}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_409033}}
111A Joseph Mukwayu Ithana Street
 • Gần Đập nước Avis
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_221520}} VND {{pricestrTa_221520}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_221520}}
31 Pasteur Street
 • Gần Phòng triển lãm Quốc gia Nam-mi-bi-a
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_499068}} VND {{pricestrTa_499068}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_499068}}
Corner B6 Highway & MR53 Kappsfarm
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_553771}} VND {{pricestrTa_553771}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_553771}}
Ziegler Street 48
 • Gần Phòng triển lãm Quốc gia Nam-mi-bi-a
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_537999}} VND {{pricestrTa_537999}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_537999}}
Corner of Auas and Aviation StreetsP.O.Box 3900Windhoek
 • Gần Sân vận động Độc Lập
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_197494}} VND {{pricestrTa_197494}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_197494}}
56 Ziegler St
 • Gần Phòng triển lãm Quốc gia Nam-mi-bi-a
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_518622}} VND {{pricestrTa_518622}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_518622}}
Near Seeies on Route 53
 • Ở Windhoek
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_507236}} VND {{pricestrTa_507236}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_507236}}
Corner Of Bahnhof And
 • Gần Phòng triển lãm Quốc gia Nam-mi-bi-a
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_106368}} VND {{pricestrTa_106368}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_106368}}
No 2 Schanzen Street
 • Gần Phòng triển lãm Quốc gia Nam-mi-bi-a
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_481245}} VND {{pricestrTa_481245}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_481245}}
No. 85 Amasoniet Street, Eros Park
 • Ở vùng ngoại ô
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_492248}} VND {{pricestrTa_492248}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_492248}}
Independence Avenue
 • Gần Sở Thú
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_527103}} VND {{pricestrTa_527103}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_527103}}
C/o Avis and Aviation Streets
 • Gần Sân vận động Độc Lập
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_197493}} VND {{pricestrTa_197493}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_197493}}
129 INDEPENDENCE AVENUE
 • Gần Sở Thú
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_23907}} VND {{pricestrTa_23907}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_23907}}
B6, opposite Windhoer Int. Airport
 • Trên núi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_407050}} VND {{pricestrTa_407050}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_407050}}
1268 Goudsnip Street, Windhoek
 • Ở Windhoek
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_555829}} VND {{pricestrTa_555829}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_555829}}
On the D1474 Brakwater
 • Ở Döbra
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_483957}} VND {{pricestrTa_483957}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_483957}}
277 Farm Frauenstein
 • Ở Windhoek
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_539610}} VND {{pricestrTa_539610}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_539610}}
Corner of Independence Avenue & Sam
 • Gần Alte Feste
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_180799}} VND {{pricestrTa_180799}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_180799}}
4 Dr. Frans Indigo Street
 • Gần Sân vận động Độc Lập
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_66123}} VND {{pricestrTa_66123}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_66123}}
Langenhoven 2-4
 • Gần Phòng triển lãm Quốc gia Nam-mi-bi-a
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_554792}} VND {{pricestrTa_554792}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_554792}}
29-31 Stein Street, Klein
 • Gần Trung tâm Thương mại Maerua Mall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_544121}} VND {{pricestrTa_544121}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_544121}}
Plot 40 Brakwater, 20 minutes North of Windhoek
 • Ở Döbra
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_484010}} VND {{pricestrTa_484010}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_484010}}
30 Hendrik Hop Street, Suiderhof
 • Gần Trung tâm Thương mại Maerua Mall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_547618}} VND {{pricestrTa_547618}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_547618}}
22 Promenaden Road
 • Gần Phòng triển lãm Quốc gia Nam-mi-bi-a
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_453902}} VND {{pricestrTa_453902}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_453902}}
30 Akwamaryn Street
 • Gần Phòng triển lãm Quốc gia Nam-mi-bi-a
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_473872}} VND {{pricestrTa_473872}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_473872}}
51 B Kalkheuwel Street
 • Gần Sân vận động Độc Lập
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_546270}} VND {{pricestrTa_546270}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_546270}}
Auas Mountain Khomas Region
 • Ở Windhoek
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_483148}} VND {{pricestrTa_483148}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_483148}}
Gorges Street,1
 • Gần Phòng triển lãm Quốc gia Nam-mi-bi-a
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_519580}} VND {{pricestrTa_519580}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_519580}}
55 khách sạn Windhoek

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ