Yokohama

Chủ nhật 22-04 → Thứ hai 23-04 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

78 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

22-04-2018

Chủ nhật

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

23-04-2018

Thứ hai

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Yokohama
XEM BẢN ĐỒ

4-43 Masago-cho, Naka-ku
 • Gần Sân vận động Yokohama
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_500374}} VND {{pricestrTa_500374}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_500374}}
5-49 Honcho Naka-ku
 • Gần Công viên Giải trí Yokohama Cosmo World
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_410572}} VND {{pricestrTa_410572}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_410572}}
16-8 Totsukacho Totsuka-ku
 • Ở Thành phố Yokohama
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_223474}} VND {{pricestrTa_223474}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_223474}}
1-1-7 Sakuragicho, Naka-Ku
 • Gần Tòa nhà Landmark
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_398095}} VND {{pricestrTa_398095}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_398095}}
1-101-1 Sakuragi-cho, Naka-ku
 • Gần Tòa nhà Landmark
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_386992}} VND {{pricestrTa_386992}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_386992}}
2-2-1-3, Minatomirai, Nishi
 • Gần Công viên Giải trí Yokohama Cosmo World
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_456756}} VND {{pricestrTa_456756}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_456756}}
204-1 Yamashita-cho, Naka-ku
 • Gần Sân vận động Yokohama
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_397467}} VND {{pricestrTa_397467}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_397467}}
Hanasaka-cho 3-95, Naka-ku, Minatomirai
 • Gần Tòa nhà Landmark
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_498460}} VND {{pricestrTa_498460}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_498460}}
1-21-13 Tsurumi-chuo Tsurumi-ku
 • Gần Đền Sojiji
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_341671}} VND {{pricestrTa_341671}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_341671}}
2-100-45 Shin yokohama
 • Gần Bảo tàng Ramen Shinyokohama
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_109331}} VND {{pricestrTa_109331}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_109331}}
Naka-ku Fukutomi-cho Higashidori 40-4
 • Gần Sân vận động Yokohama
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_463843}} VND {{pricestrTa_463843}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_463843}}
3-11-2 Matsukage cho, Naka-ku
 • Gần Sân vận động Yokohama
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_509075}} VND {{pricestrTa_509075}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_509075}}
10 Yamashita-choNaka-kuYokohama-shi 231-0023
 • Gần Tháp Yokohama Marine
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_106261}} VND {{pricestrTa_106261}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_106261}}
6-3-4 Minatomirai, Nishi-ku
 • Gần Bảo tàng Nghệ thuật Yokohama
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_525971}} VND {{pricestrTa_525971}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_525971}}
4 81 Sueyoshi Cho Naka Ku
 • Ở Phố Tàu - Chinatown
 • Thành phố Yokohama
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_106265}} VND {{pricestrTa_106265}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_106265}}
Shin-Yokohama 1-20-5
 • Gần Bảo tàng Ramen Shinyokohama
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_535890}} VND {{pricestrTa_535890}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_535890}}
1-1 Minatomirai 21
 • Gần Công viên Giải trí Yokohama Cosmo World
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_44135}} VND {{pricestrTa_44135}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_44135}}
1-1-1 Fukuura, Kanazawa-ku
 • Gần Thủy cung Hakkeijima Sea Paradise
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_482295}} VND {{pricestrTa_482295}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_482295}}
3-4 Shin Yokohama, Kohoku-ku
 • Gần Bảo tàng Ramen Shinyokohama
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_382010}} VND {{pricestrTa_382010}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_382010}}
5-53 Choja-machi, Naka-ku
 • Gần Sân vận động Yokohama
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_387014}} VND {{pricestrTa_387014}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_387014}}
222 Yamashita-cho, Naka-ku, 3F Yui Kaikan
 • Gần Sân vận động Yokohama
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_465772}} VND {{pricestrTa_465772}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_465772}}
2-9-1 Kitasaiwai Nishi-Ku
 • Ở Minatomirai
 • Thành phố Yokohama
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_223479}} VND {{pricestrTa_223479}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_223479}}
Kohoku-ku, Shin-Yokohama 2-2-12
 • Gần Bảo tàng Ramen Shinyokohama
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_518920}} VND {{pricestrTa_518920}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_518920}}
6-1 Shiraho, Kanazawa-ku
 • Gần Bến du thuyền Yokohama Bayside
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_403337}} VND {{pricestrTa_403337}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_403337}}
3-10-5 Matsukage-cho231-0025 Yokohama
 • Gần Sân vận động Yokohama
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_223480}} VND {{pricestrTa_223480}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_223480}}
1-31-2 Chuo, TsurumiChuo, Tsurumiku
 • Ở Tsurumi
 • Yokohama
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_506375}} VND {{pricestrTa_506375}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_506375}}
1-3-23 KITASAIWAI
 • Ở Minatomirai
 • Thành phố Yokohama
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_91206}} VND {{pricestrTa_91206}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_91206}}
2-21-1 Eirakucho Minami-ku
 • Ở Kannai
 • Yokohama
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_504756}} VND {{pricestrTa_504756}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_504756}}
4-53-1 Benten-dori, Naka-ku
 • Gần Công viên Giải trí Yokohama Cosmo World
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_404492}} VND {{pricestrTa_404492}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_404492}}
5-59 Sumiyoshi-cho, Naka-ku
 • Gần Sân vận động Yokohama
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_399201}} VND {{pricestrTa_399201}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_399201}}
2-72-16, Hanasaki-cho, Naka-ku, Kanagawa
 • Gần Tòa nhà Landmark
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_428783}} VND {{pricestrTa_428783}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_428783}}
2-3-7 Minatomirai, Nishi-ku
 • Gần Công viên Giải trí Yokohama Cosmo World
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_382805}} VND {{pricestrTa_382805}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_382805}}
1-22-2 Hanasaka-cho, Nakaku
 • Gần Tòa nhà Landmark
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_507025}} VND {{pricestrTa_507025}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_507025}}
3-6-15, Shin-yokohama, Kohoku-ku
 • Gần Bảo tàng Ramen Shinyokohama
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_425030}} VND {{pricestrTa_425030}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_425030}}
53 Fukutomicho Nishidori, Naka Ward
 • Ở Kannai
 • Yokohama
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_461511}} VND {{pricestrTa_461511}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_461511}}
Tsurumi Chuo 1-23-20
 • Ở Tsurumi
 • Yokohama
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_519017}} VND {{pricestrTa_519017}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_519017}}
2-7-4 Hagoromocho Naka-ku
 • Gần Sân vận động Yokohama
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_223478}} VND {{pricestrTa_223478}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_223478}}
2-6-6, Shin-Yokohama, Kohoku-ku
 • Gần Bảo tàng Ramen Shinyokohama
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_437728}} VND {{pricestrTa_437728}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_437728}}
Koyasu-dori 2-240-32
 • Gần Bảo tàng Động cơ Nissan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_518903}} VND {{pricestrTa_518903}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_518903}}
72 Yamashita Cho Naka Ku
 • Gần Sân vận động Yokohama
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_88527}} VND {{pricestrTa_88527}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_88527}}
Kohoku-ku, Shin-Yokohama 2-2-14
 • Gần Bảo tàng Ramen Shinyokohama
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_518972}} VND {{pricestrTa_518972}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_518972}}
4-29-1 Tsurumi Chuo, Tsurumi-ku
 • Ở Tsurumi
 • Yokohama
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_410046}} VND {{pricestrTa_410046}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_410046}}
1-1, Shinko-2 Chome, Naka-ku
 • Gần Công viên Giải trí Yokohama Cosmo World
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_400103}} VND {{pricestrTa_400103}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_400103}}
Yamashita-cho 205-1, Naka-ku
 • Gần Sân vận động Yokohama
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_518967}} VND {{pricestrTa_518967}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_518967}}
1-14-8 Yayoicho, Naka-ku
 • Gần Sân vận động Yokohama
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_533985}} VND {{pricestrTa_533985}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_533985}}
78 khách sạn Yokohama

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 2, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 12, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ