Zambia

Thứ hai 23-04 → Thứ ba 24-04 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

118 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

23-04-2018

Thứ hai

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

24-04-2018

Thứ ba

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Zambia
XEM BẢN ĐỒ

No 11 Mushitu Drive, Parklands
 • Gần Quảng trường Thành phố Kitwe
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_461287}} VND {{pricestrTa_461287}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_461287}}
Plot 19029 Great East RoadLusaka
 • Gần National Assembly of Zambia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_235457}} VND {{pricestrTa_235457}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_235457}}
Plot 1181, Solwezi Chingola Road
 • Gần Bệnh viện Đa khoa Solwezi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_525467}} VND {{pricestrTa_525467}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_525467}}
Mosi-oa-Tunya RoadLivingstone
 • Gần Victoria Falls Field Museum
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_33311}} VND {{pricestrTa_33311}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_33311}}
Farm 34A/9, Waterfalls Meanwood, Great East Road
 • Gần sân bay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_431399}} VND {{pricestrTa_431399}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_431399}}
609/E/12/A3, Central Street, Chamba Valley
 • Ở Lusaka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_437659}} VND {{pricestrTa_437659}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_437659}}
Leopards Lane, Kabulonga
 • Ở Lusaka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_429577}} VND {{pricestrTa_429577}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_429577}}
Plot 8005/M, off Musi-Oa-Tunya Road
 • Gần Bảo tàng Đường sắt
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_428312}} VND {{pricestrTa_428312}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_428312}}
Kazangula Rd
 • Ở Komanyana
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_434768}} VND {{pricestrTa_434768}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_434768}}
Los Angeles Boulevard, Plot 6892 - 3
 • Gần Bảo tàng Quốc gia Lusaka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_388728}} VND {{pricestrTa_388728}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_388728}}
Mosi-O-Tunya Road
 • Ở Livingstone
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_460692}} VND {{pricestrTa_460692}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_460692}}
693 Linda Road
 • Gần Bảo tàng Đường sắt
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_509625}} VND {{pricestrTa_509625}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_509625}}
Lilayi Road
 • Ở Lusaka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_429384}} VND {{pricestrTa_429384}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_429384}}
Plot No. 116 Off Kudu Road, Kabulonga
 • Ở Lusaka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_431937}} VND {{pricestrTa_431937}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_431937}}
Great East Road, 8018 A
 • Gần Bảo tàng Quốc gia Lusaka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_450995}} VND {{pricestrTa_450995}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_450995}}
963 Kariba Crescent, 217 Area
 • Gần Bảo tàng Đường sắt
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_512501}} VND {{pricestrTa_512501}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_512501}}
Plot #1935, Chipepo Road
 • Gần Chợ Siavonga
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_500884}} VND {{pricestrTa_500884}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_500884}}
Plot No 2613/233 off airport road, Tumba Street
 • Ở khu trung tâm thành phố
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_507814}} VND {{pricestrTa_507814}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_507814}}
Plot 230, Simamba Road - by Harbour
 • Gần Chợ Siavonga
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_448863}} VND {{pricestrTa_448863}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_448863}}
Cnr. Church Road and Independence Ave.
 • Gần Bảo tàng Quốc gia Lusaka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_431299}} VND {{pricestrTa_431299}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_431299}}
6808 Kapuka Road, Olympia Extension
 • Gần Quốc hội Zambia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_480915}} VND {{pricestrTa_480915}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_480915}}
Plot 4424/141 Highlands off Lusaka Road
 • Gần Bảo tàng Livingstone
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_495381}} VND {{pricestrTa_495381}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_495381}}
Mosi-Oa-Tunya Road
 • Gần Bảo tàng Đường sắt
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_553652}} VND {{pricestrTa_553652}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_553652}}
John Hunt Way
 • Gần Bảo tàng Livingstone
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_449398}} VND {{pricestrTa_449398}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_449398}}
20 Makambo Rd
 • Gần Bảo tàng Livingstone
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_516704}} VND {{pricestrTa_516704}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_516704}}
8 Reedbuck Rd, Kabulonga
 • Ở vùng ngoại ô
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_490217}} VND {{pricestrTa_490217}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_490217}}
Kafue National Park
 • Trên sông
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_487866}} VND {{pricestrTa_487866}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_487866}}
Plot No 174,Kasangula Road Roma Area
 • Gần Quốc hội Zambia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_434225}} VND {{pricestrTa_434225}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_434225}}
F9920 Mukuni Road
 • Gần Bảo tàng Văn hóa Maramba
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_509616}} VND {{pricestrTa_509616}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_509616}}
Plot No 4424/37,HighLands
 • Ở Livingstone
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_430547}} VND {{pricestrTa_430547}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_430547}}
Zambezi River, Tongabezi Lodge
 • Ở Simonga
 • Livingstone
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_458383}} VND {{pricestrTa_458383}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_458383}}
Plot No. 22882 Leopard's Hill Road, Kabulonga
 • Ở vùng ngoại ô
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_511205}} VND {{pricestrTa_511205}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_511205}}
Plot 4424/245, Off Lusaka Road, Highlands
 • Gần Bảo tàng Livingstone
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_494045}} VND {{pricestrTa_494045}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_494045}}
Arcades Shopping and Entertainment Comp
 • Gần National Assembly of Zambia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_205968}} VND {{pricestrTa_205968}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_205968}}
Plot 2012, Nyakaseya Road
 • Gần Bảo tàng Quốc gia Lusaka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_456862}} VND {{pricestrTa_456862}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_456862}}
75 Lukanga Road
 • Gần Quốc hội Zambia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_459766}} VND {{pricestrTa_459766}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_459766}}
Plot 478, Off Warthog Road, Kabulonga
 • Ở Lusaka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_547757}} VND {{pricestrTa_547757}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_547757}}
Plot 2110 Mosi-oa-tunya Road
 • Gần Railway Museum
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_75643}} VND {{pricestrTa_75643}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_75643}}
Sichango Drive
 • Gần Bảo tàng Đường sắt
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_431759}} VND {{pricestrTa_431759}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_431759}}
19 Gandhi Avenue, Batoka Area
 • Gần Bảo tàng Livingstone
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_426185}} VND {{pricestrTa_426185}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_426185}}
Nakatindi Road, Farm 4656 B
 • Ở Livingstone
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_468649}} VND {{pricestrTa_468649}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_468649}}
Plot PP Mukwa Drive, Enreka Park, Lilayi
 • Ở Lusaka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_501509}} VND {{pricestrTa_501509}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_501509}}
6 Lukulu Crescent, Off Obote Avenue
 • Gần Bảo tàng Livingstone
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_428424}} VND {{pricestrTa_428424}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_428424}}
Lower Zambezi
 • Trên sông
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_433818}} VND {{pricestrTa_433818}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_433818}}
4424/245 Highlands off Lusaka Road
 • Gần Bảo tàng Livingstone
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_546141}} VND {{pricestrTa_546141}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_546141}}
118 khách sạn Zambia
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Tìm khách sạn Zambia
Tiện ích khách sạn Zambia
 • Tất cả

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 2, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 12, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ