Zaragoza

Thứ bảy 24-03 → Chủ nhật 25-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

41 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

24-03-2018

Thứ bảy

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

25-03-2018

Chủ nhật

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Zaragoza
XEM BẢN ĐỒ

Calle Coso, 86
 • Gần Plaza de Espana
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_388085}} VND {{pricestrTa_388085}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_388085}}
Avda. de las Torres, 28
 • Gần Bảo tàng Zaragoza
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_391371}} VND {{pricestrTa_391371}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_391371}}
Escoriaza y Fabro 45
 • Gần Cung điện Aljaferia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_506564}} VND {{pricestrTa_506564}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_506564}}
Calle Jose Anselmo Clave, 45
 • Gần Cung điện Aljaferia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_384342}} VND {{pricestrTa_384342}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_384342}}
San Vicente de Paul 30
 • Gần Plaza del Pilar
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_485961}} VND {{pricestrTa_485961}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_485961}}
Manifestación, 16
 • Gần Basilica de Nuestra Senora del Pilar
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_392280}} VND {{pricestrTa_392280}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_392280}}
Calle Juan Bruil, 4-6
 • Gần Bảo tàng Zaragoza
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_381679}} VND {{pricestrTa_381679}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_381679}}
Calle Marques de Casa Jimenez, s/n
 • Gần Plaza de Espana
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_401831}} VND {{pricestrTa_401831}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_401831}}
Calle del Coso, 80
 • Gần Plaza de Espana
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_382487}} VND {{pricestrTa_382487}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_382487}}
Avenida Cesar Augusto , 55
 • Gần Plaza de Espana
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_508751}} VND {{pricestrTa_508751}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_508751}}
Avenida de César Augusto, 27
 • Gần Plaza de Espana
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_392452}} VND {{pricestrTa_392452}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_392452}}
Avenida Diagonal Plaza, 30
 • Gần Feria de Zaragoza
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_389781}} VND {{pricestrTa_389781}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_389781}}
Francisco Bayeu Street 4
 • Gần Plaza del Pilar
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_389357}} VND {{pricestrTa_389357}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_389357}}
Calle Don Jaime , 48 ,2 D
 • Gần Plaza del Pilar
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_511573}} VND {{pricestrTa_511573}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_511573}}
Avenida Alcalde Ramon Sainz De Varanda 2
 • Ở Romareda
 • Zaragoza
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_401809}} VND {{pricestrTa_401809}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_401809}}
Calle Joaquin Costa, 5
 • Gần Bảo tàng Zaragoza
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_381677}} VND {{pricestrTa_381677}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_381677}}
C/ Contemina, 20-24
 • Gần Basilica de Nuestra Senora del Pilar
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_405804}} VND {{pricestrTa_405804}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_405804}}
Calle de Sobrarbe, 2
 • Gần Plaza del Pilar
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_384319}} VND {{pricestrTa_384319}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_384319}}
Ctra Huesca, km. 7, Poligono Ciudad del Transporte
 • Ở Zaragoza
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_393016}} VND {{pricestrTa_393016}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_393016}}
Calle Coso 15-17-19
 • Gần Plaza de Espana
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_401834}} VND {{pricestrTa_401834}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_401834}}
C/ Ramon Pignatelli 11
 • Gần Plaza de Espana
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_396267}} VND {{pricestrTa_396267}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_396267}}
Avenida Cesar Augusto, 95
 • Gần Basilica de Nuestra Senora del Pilar
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_420577}} VND {{pricestrTa_420577}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_420577}}
Calle Bari, 27
 • Gần Feria de Zaragoza
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_388950}} VND {{pricestrTa_388950}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_388950}}
Calle de la Cadena , 15 , 4 A
 • Gần Bảo tàng Zaragoza
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_511578}} VND {{pricestrTa_511578}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_511578}}
Calle Coso 94-96
 • Gần Bảo tàng Zaragoza
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_402081}} VND {{pricestrTa_402081}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_402081}}
Calle del Arzobispo Domenech, 4
 • Gần Bảo tàng Zaragoza
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_381676}} VND {{pricestrTa_381676}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_381676}}
c/ Espoz y Mina, 33
 • Gần Plaza del Pilar
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_393152}} VND {{pricestrTa_393152}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_393152}}
Conde Aranda, 48
 • Gần Plaza de Espana
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_381973}} VND {{pricestrTa_381973}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_381973}}
Calle del Moncayo, 5
 • Gần Cung điện Aljaferia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_381678}} VND {{pricestrTa_381678}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_381678}}
Plaza Nuestra Senora del Pilar, 11
 • Gần Basilica de Nuestra Senora del Pilar
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_391367}} VND {{pricestrTa_391367}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_391367}}
María Zambrano 31
 • Gần Basilica de Nuestra Senora del Pilar
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_386803}} VND {{pricestrTa_386803}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_386803}}
Avenida Cesar Augusto, 125
 • Gần Basilica de Nuestra Senora del Pilar
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_381619}} VND {{pricestrTa_381619}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_381619}}
Espoz y Mina , 24 , 3 D
 • Gần Plaza del Pilar
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_511656}} VND {{pricestrTa_511656}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_511656}}
Calle Miquel Roca i Junyent, 5
 • Ở La Almozara
 • Zaragoza
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_389442}} VND {{pricestrTa_389442}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_389442}}
Cinco De Marzo 5
 • Gần Plaza de Espana
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_401805}} VND {{pricestrTa_401805}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_401805}}
Calle Asin y Palacios, 11
 • Ở Romareda
 • Zaragoza
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_381770}} VND {{pricestrTa_381770}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_381770}}
Paseo Gran Via 38
 • Gần Bảo tàng Zaragoza
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_397300}} VND {{pricestrTa_397300}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_397300}}
Padre Arrupe , 1
 • Ở Romareda
 • Zaragoza
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_541850}} VND {{pricestrTa_541850}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_541850}}
Calle Pilar Miro, 1
 • Gần Cung điện Aljaferia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_383880}} VND {{pricestrTa_383880}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_383880}}
Calle Don Jaime I, 54-56
 • Gần Plaza del Pilar
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_383348}} VND {{pricestrTa_383348}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_383348}}
Pº de los Puentes, 2
 • Ở La Almozara
 • Zaragoza
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_401808}} VND {{pricestrTa_401808}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_401808}}
41 khách sạn Zaragoza
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Tìm khách sạn Zaragoza
Tiện ích khách sạn Zaragoza
 • Tất cả

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ