Thứ 7 10-10
Hồ Chí Minh
Tìm tour

Khởi hành từ

Hồ Chí Minh

Air China | KS 4-5*

Tour Trung Quốc 7N7Đ: Trùng Khánh - Thành Đô - Cửu Trại Câu - Nga Mi - Lạc Sơn
9.2 Tuyệt vời | 5 đánh giá
Khởi hành: 13-03-2024
20.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

China Airlines | KS 4*

Tour Trung Quốc 7N7Đ: Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu
9.0 Tuyệt vời | 2 đánh giá
Khởi hành: 28-02-2024
21.690.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Vietjet Air | KS 4-5*

Tour Trung Quốc 6N5Đ: Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn - Phù Dung Trấn - Vũ Lăng Nguyên
10.0 Tuyệt vời | 2 đánh giá
Khởi hành: 29-02-2024
13.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Vietjet Air| KS 3* | 1 Đêm Villa

Tour Đài Loan 5N4Đ: Đài Bắc - Đài Trung - Cao Hùng - Phố Cổ Thập Phần - Làng Cầu Vồng
8.0 Rất tốt | 1 đánh giá
Khởi hành: 27-02-2024
11.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

China Airlines | KS 4*

Trung Quốc 5N5Đ: Trùng Khánh - Bắc Kinh - Vạn Lý Trường Thành - Hồng Nhai Động
9.5 Tuyệt vời | 4 đánh giá
Khởi hành: 01-03-2024
15.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Eva Air | KS 3*

Tour Đài Loan 5N4Đ: Khám Phá Quốc Đảo Đài Loan - Hàng Không 5 Sao Eva Air
9.0 Tuyệt vời | 2 đánh giá
Khởi hành: 06-03-2024
12.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Vietjet Air | KS 4-5*

Tour Trung Quốc 6N5Đ: Phượng Hoàng Cổ Trấn - Trương Gia Giới - Thiên Môn Sơn
9.3 Tuyệt vời | 12 đánh giá
Khởi hành: 05-03-2024
15.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Sichuan Airlines | KS 4*

Tour Trung Quốc 6N5Đ: Thành Đô - Cửu Trại Câu - Gấu Trúc - Lạc Sơn
10.0 Tuyệt vời | 3 đánh giá
Khởi hành: 02-03-2024
17.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Vietnam Airline | KS 4*

Tour Hong Kong 5N4Đ: Trung Quốc - Thẩm Quyến - Quảng Châu - Bay VNA
8.7 Rất tốt | 6 đánh giá
Khởi hành: 09-03-2024
16.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Bay Vietjet | KS 4*

Tour Trung Quốc 5N4Đ: Phượng Hoàng Cổ Trấn - Trương Gia Giới - Thiên Môn Sơn
Khởi hành: 10-03-2024
13.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Cathay Pacific | 4*

Tour Thượng Hải 7N6Đ: Bắc Kinh - Hàng Châu - Ô Trấn - Thượng Hải
Khởi hành: 29-02-2024
22.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Bay Vietjet | KS 4-5*

Tour Trung Quốc 5N4Đ: Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn - Miêu Trại - Hồ Bảo Phong
Khởi hành: 10-03-2024
13.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Air China | KS 4*

Tour Trung Quốc 4N4Đ: Trùng Khánh - Bắc Kinh - Hồng Nhai Động - Vạn Lý Trường Thành
Khởi hành: 11-04-2024
14.590.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Vietjet Air | KS 3-4*

Tour Đài Loan 5N4Đ: Cao Hùng - Đài Trung - Đài Bắc
9.0 Tuyệt vời | 2 đánh giá
Khởi hành: 02-03-2024
12.890.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Cathay Pacific | KS 4*

Tour Hong Kong 5N4Đ: Trung Quốc - Thẩm Quyến - Quảng Châu Bay Cathay
Khởi hành: 10-04-2024
17.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Hong Kong Airlines | KS 4*

Tour Hong Kong 4N3Đ: Hà Nội - Miếu Huỳnh Đại Tiên - Vịnh Nước Cạn - Tòa Nhà Sky100 - Công viên Disneyland - Shopping
Khởi hành: 09-03-2024
12.500.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Air China | KS 4*

Trung Quốc 4N3Đ: Bắc Kinh - Tử Cẩm Thành - Thiên An Môn - Vạn Lý Trường Thành
10.0 Tuyệt vời | 1 đánh giá
Khởi hành: 14-03-2024
13.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Bay Vietjet | KS 4*

Tour Trung Quốc 6N5Đ: Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn - Avatar
Khởi hành: 29-02-2024
13.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Vietjet Air | KS 3-4*

Tour Đài Loan 5N4Đ: Khám Phá Cao Hùng - Đài Trung - Đài Bắc
Khởi hành: 06-04-2024
12.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

China Eastern Airlines | KS 4*

Tour Trung Quốc 6N5Đ: HCM - Côn Minh - Đại Lý - Shangrila - Lệ Giang
Khởi hành: 28-02-2024
18.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Vietjet Air | KS 3*

Tour Đài Loan 5N4Đ: Khám Phá Quốc Đảo Đài Loan
Khởi hành: 10-04-2024
12.990.000 VND 12.390.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Vietjet Air | KS 4*

Tour Trung Quốc 6N5Đ: Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn
Khởi hành: 27-02-2024
14.990.000 VND 13.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

China Airlines | KS 3*

Tour Đài Loan 5N4Đ: Đài Bắc - Đài Trung - Cao Hùng Bay China Airlines
8.0 Rất tốt | 1 đánh giá
Khởi hành: 01-03-2024
13.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Bay Vietjet | KS 3-4*

Tour Đài Loan 5N4Đ: Đài Bắc - Đài Trung - Cao Hùng
Khởi hành: 28-02-2024
13.390.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Vietjet Air | KS 4*

Tour Trung Quốc 4N3Đ: Giang Nam Hành - Thượng Hải - Tô Châu - Ô Trấn - Hàng Châu
Khởi hành: 03-03-2024
12.950.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

VNA & CPA | KS 4*

Tour Hong Kong 5N4Đ: Trung Quốc - Quảng Châu - Thẩm Quyến
4.0 Không tốt | 1 đánh giá
Khởi hành: 13-03-2024
18.490.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Cathay Pacific | KS 4*

Tour Hong Kong 5N4Đ: Trung Quốc - Thâm Quyến - Quảng Châu
9.0 Tuyệt vời | 4 đánh giá
Khởi hành: 27-04-2024
19.390.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Tặng Bữa Ăn BBQ | KS 4*

Tour Hồng Kông 4N3Đ: City Tour - Free Day - Mua Sắm Miễn Thuế
Khởi hành: 09-03-2024
15.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Cathay Pacific | KS 4*

Tour Hong Kong 4N3D: Khám Phá Hong Kong - 1 Freeday
Khởi hành: 28-04-2024
17.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Vietjet | KS 3*

Tour Đài Loan 5N4Đ: Đài Bắc - Đài Trung - Cao Hùng - Phố Cổ Thập Phần
10.0 Tuyệt vời | 1 đánh giá
Khởi hành: 29-02-2024
11.999.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Vietjet Air | KS 3-4*

Tour Đài Loan 5N5Đ: Đài Bắc - Đài Trung - Cao Hùng
9.0 Tuyệt vời | 2 đánh giá
Khởi hành: 28-03-2024
12.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

China Air | KS 3*

Tour Đài Loan 5N4Đ: Khám Phá Bắc - Trung - Nam Bay China Airline
8.0 Rất tốt | 1 đánh giá
Khởi hành: 28-02-2024
13.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Air China | KS 4*

Tour Trung Quốc 7N7Đ: Trùng Khánh - Thành Đô - Đô Giang Yển - Cửu Trại Câu
9.0 Tuyệt vời | 2 đánh giá
Khởi hành: 28-02-2024
19.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Bamboo Airways | KS 4*

Tour Trung Quốc 6N5Đ: Đập Tam Hiệp - Phượng Hoàng Cổ Trấn - Trương Gia Giới - Nghi Xương
Khởi hành: 01-03-2024
14.950.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Vietjet Air | KS 4*

Tour Trung Quốc 5N4Đ: Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn - Thiên Môn Sơn
Khởi hành: 03-03-2024
14.590.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Vietjet | KS 4-5*

Tour Trung Quốc 5N4Đ: Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn
9.0 Tuyệt vời | 10 đánh giá
Khởi hành: 10-03-2024
13.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

China Eastern Airlines | KS 4*

Tour Trung Quốc 6N5Đ: HCM - Côn Minh - Đại Lý - Lệ Giang - Shangrila - Băng Xuyên - Lam Nguyệt Đàm
10.0 Tuyệt vời | 2 đánh giá
Khởi hành: 15-03-2024
19.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Air China | KS 4*

Tour Trung Quốc 6N6Đ: Thượng Hải - Ô Trấn - Hàng Châu - Bắc Kinh
4.0 Không tốt | 2 đánh giá
Khởi hành: 02-04-2024
18.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Shichuan AirLine | KS 4-5*

Tour Trung Quốc 6N5Đ: Thành Đô - Cửu Trại Câu - Lạc Sơn Đại Phật
Khởi hành: 08-03-2024
17.490.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

China Airlines | KS 4*

Tour Trung Quốc 7N6Đ: Thành Đô - Nga Mi - Lạc Sơn - Cửu Trại Câu
Khởi hành: 13-03-2024
20.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Vietjet Air | KS 3*

Tour Đài Loan 5N5Đ: Dương Minh Sơn - Phố Cổ Thập Phần - Đài Trung - Cao Hùng
Khởi hành: 20-03-2024
12.390.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Sichuan Airlines | KS 5*

Tour Tây Tạng 10N9Đ: Hành Trình Tây Tạng Huyền Bí - Thành Đô
Khởi hành: 10-03-2024
59.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Shenzhen Airline | KS 4*

Tour Trung Quốc 6N5Đ: Trịnh Châu - Khai Phong - Lạc Dương - Thiếu Lâm Tự
Khởi hành: 13-03-2024
20.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

CI & AE Airlines | KS 3*

Tour Đài Loan 5N4Đ: Đài Trung - Cao Hùng - Đài Bắc
Khởi hành: 28-02-2024
13.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Cathay Pacific | KS 4*

Tour Trung Quốc 7N6Đ: Bắc Kinh - Hàng Châu - Ô Trấn - Thượng Hải
Khởi hành: 01-03-2024
22.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách