Thứ 7 10-10
Hồ Chí Minh
Tìm tour

Khởi hành từ

Hồ Chí Minh

KH T6 | Xe Giường | Nghỉ Nhà Dân

Tour Bình Hưng 2N2Đ: Ninh Chữ - Vịnh Vĩnh Hy - Ngắm San Hô - BBQ Hải Sản
9.2 Tuyệt vời | 105 đánh giá
Khởi hành: 19-04-2024
1.890.000 VND
*Áp dụng nhóm 4 khách

Xe Limousine | KS 1-2*

Tour Limousine Tứ Bình 3N3Đ: Bình Lập - Bình Hưng - Bình Tiên - Bình Ba - BBQ Tôm Hùm
9.1 Tuyệt vời | 7 đánh giá
Khởi hành: 18-04-2024
3.250.000 VND
*Áp dụng nhóm 4 khách

Tam Bình | Đảo Tôm Hùm

Tour Limousine Tam Bình 2N2Đ: Bình Hưng - Bình Tiên - Bình Ba - BBQ Hải Sản
Khởi hành: 19-04-2024
2.490.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Xe Limousine | KS 2*

Tour VIP Limousine Bình Hưng 2N2Đ: Vịnh Vĩnh Hy - BBQ Tôm Hùm - Mẹt Gà Trứ Danh
10.0 Tuyệt vời | 1 đánh giá
Khởi hành: 19-04-2024
2.100.000 VND
*Áp dụng nhóm 4 khách

Xe Ghế Ngồi | KS 2*

Tour Liên Tuyến Phan Thiết - Bình Hưng - Ninh Chữ 3N2Đ: Khám Phá Cung Đường Biển
Khởi hành: 19-04-2024
2.690.000 VND
*Áp dụng nhóm 4 khách

Limousine 28C | 4*

Tour Xe Limousine VIP Nha Trang 3N3Đ: Bình Hưng - Nha Trang - Nhà Hát Đó - BBQ Hải Sản
Khởi hành: 18-04-2024
2.950.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Xe Limousine | KS 4*

Tour Limousine Cao Cấp Bình Hưng 2N2Đ: Ninh Chữ - Vĩnh Hy - Tiệc Nướng - Tanyoli
Khởi hành: 19-04-2024
2.750.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách