Thứ 7 10-10
Hồ Chí Minh
Tìm tour

Khởi hành từ

Hồ Chí Minh

Japan Airlines | KS 3*

Tour Canada 7N6Đ: Vancouver - Cầu Treo Capilano - Trượt Tuyết Whistler Blackcomb
Khởi hành: 26-04-2024
72.900.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách