Thứ 7 10-10
Hồ Chí Minh
Tìm tour

Khởi hành từ

Hồ Chí Minh

VJ & VNA | KS 2-3*

Tour Đông Bắc 5N4Đ: HCM - Hà Giang - Cao Bằng - Thác Bản Giốc - Thảo Nguyên Đồng Lâm - Chùa Tam Thanh
10.0 Tuyệt vời | 4 đánh giá
Khởi hành: 27-04-2024
9.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Xe Du Lịch | KS 2*

Tour Đông Bắc 5N4Đ: Hà Nội - Hà Giang - Cao Bằng - Bắc Kạn
10.0 Tuyệt vời | 3 đánh giá
Khởi hành: 17-04-2024
5.550.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Vietnam Airlines | KS 2*

Tour Hà Giang 5N4Đ: HCM - Hà Giang - Sông Nho Quế - Cao Bằng - Thác Bản Giốc
Hết chỗ