Thứ 7 10-10
Hồ Chí Minh
Tìm tour

Khởi hành từ

Hồ Chí Minh

Eva Air | KS 3*

Tour Đài Loan 5N4Đ: Khám Phá Quốc Đảo Đài Loan - Hàng Không 5 Sao Eva Air
9.3 Tuyệt vời | 3 đánh giá
Khởi hành: 17-04-2024
12.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Vietjet Air | KS 3*

Tour Đài Loan 4N3Đ: Cao Hùng - Đài Trung - Đài Bắc
Khởi hành: 18-04-2024
11.999.000 VND 11.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Mandarin + China | KS 3-4*

Tour Đài Loan 5N4Đ: HCM - Đài Trung - Cao Hùng - Đài Bắc - Hái Trái Cây
Khởi hành: 29-04-2024
14.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

China Airlines | KS 3-4*

Tour Đài Loan 5N4Đ: HCM - Đài Bắc - Đài Trung - Cao Hùng
Khởi hành: 17-04-2024
14.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Vietjet Air | KS 3-4*

Tour Đài Loan 5N4Đ: Khám Phá Cao Hùng - Đài Trung - Đài Bắc
Khởi hành: 21-04-2024
12.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Vietjet | KS 3* + 01 Đêm Villa

Tour Đài Loan 5N4Đ: Đài Bắc - Đài Trung - Cao Hùng - Phố Cổ Thập Phần - Làng Cầu Vồng
8.0 Rất tốt | 1 đánh giá
Khởi hành: 18-04-2024
12.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Starlux Airlines | KS 3-4*

Tour Đài Loan 5N4Đ: HCM - Làng Văn Hóa Cửu Tộc Hoa Anh Đào - Đài Trung - Nam Đầu
Khởi hành: 24-04-2024
14.390.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

China Air | KS 3*

Tour Đài Loan 5N4Đ: Khám Phá Bắc - Trung - Nam Bay China Airline
8.0 Rất tốt | 1 đánh giá
Khởi hành: 24-04-2024
13.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Vietjet Air | KS 3*

Tour Đài Loan 5N4Đ: Cao Hùng - Gia Nghĩa - Đài Bắc
Khởi hành: 17-04-2024
12.950.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Vietjet Air | KS 3*

Tour Đài Loan 5N4Đ: Khám Phá Quốc Đảo Đài Loan
Khởi hành: 17-04-2024
12.990.000 VND 12.390.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Vietjet Air | KS 3*

Tour Đài Loan 5N4Đ: Đài Bắc - Đài Trung - Cao Hùng
Khởi hành: 04-07-2024
12.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Vietjet Air | KS 3*

Tour Đài Loan 5N4Đ: Đài Trung - Đài Bắc - Villa Nam Đầu - Làng Cầu Vồng - Trung Đài Thiền Tự
Khởi hành: 11-05-2024
11.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách