Thứ 7 10-10
Hồ Chí Minh
Tìm tour

Khởi hành từ

Hồ Chí Minh

KS 3*

Tour Ninh Thuận 3N2Đ: Ninh Chữ - Cổ Thạch - Vịnh Vĩnh Hy
4.0 Không tốt | 2 đánh giá
Khởi hành: 19-04-2024
2.786.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Ô tô | Trong Ngày

Tour Ninh Thuận Trong Ngày: Nha Trang - Hang Rái - Vĩnh Hy - Vườn Nho - Đồng Cừu
8.5 Rất tốt | 4 đánh giá
Khởi hành: 16-04-2024
690.000 VND 600.000 VND
*Áp dụng nhóm 1 khách

Xe Ghế Ngồi | KS 2*

Tour Liên Tuyến Phan Thiết - Bình Hưng - Ninh Chữ 3N2Đ: Khám Phá Cung Đường Biển
Khởi hành: 19-04-2024
2.690.000 VND
*Áp dụng nhóm 4 khách

Ô tô | Trong Ngày

Tour Ninh Thuận Trong Ngày: Hang Rái - Vĩnh Hy - Cánh Đồng Điện Gió
Khởi hành: 16-04-2024
800.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Khởi Hành Hằng Ngày

Tour Ninh Thuận Trong Ngày: Đồng Cừu - Hang Rái - Vĩnh Hy - Vườn Nho
10.0 Tuyệt vời | 2 đánh giá
Khởi hành: 16-04-2024
500.000 VND
*Áp dụng nhóm 1 khách

KH T6 | Xe Ghế Ngồi | KS 3*

Tour Ninh Thuận 2N2Đ: HCM - Ninh Chữ - Vịnh Vĩnh Hy - Hang Rái
8.0 Rất tốt | 1 đánh giá
Khởi hành: 19-04-2024
1.986.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Xe Du Lịch | KS 2*

Tour Miền Trung 3N2Đ: Nha Trang - Ninh Thuận - Tháp Bà Ponagar - Đồng Cừu
Khởi hành: 16-04-2024
2.750.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách