Thứ 7 10-10
Hồ Chí Minh
Tìm tour

Khởi hành từ

Hồ Chí Minh

Khoang Tiêu Chuẩn | KS 3- 4*

Tour Xe Lửa Miền Trung 3N4Đ: Khám Phá Quy Nhơn - Phú Yên
9.3 Tuyệt vời | 46 đánh giá
Khởi hành: 18-04-2024
4.190.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Xe VIP | KS 3-4*

Tour Miền Trung 3N3Đ: Quy Nhơn - Phú Yên Xe VIP
10.0 Tuyệt vời | 2 đánh giá
Khởi hành: 18-04-2024
3.770.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Khoang Tiêu Chuẩn | KS 3*

Tour Xe Lửa Miền Trung 3N4Đ: Kỳ Co - Eo Gió - Gành Đá Đĩa - Mũi Điện - Tháp Nhạn
8.9 Rất tốt | 7 đánh giá
Khởi hành: 18-04-2024
3.980.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Vietjet Air | KS 3*

Tour Miền Trung 3N2Đ: Quy Nhơn - Phú Yên
10.0 Tuyệt vời | 1 đánh giá
Khởi hành: 19-04-2024
6.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Xác nhận ngay

Tour Quy Nhơn 1N: Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió - Tịnh Xá Ngọc Hòa
8.7 Rất tốt | 3 đánh giá
Khởi hành: 16-04-2024
830.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Xác nhận ngay

Tour Quy Nhơn 1N: Kỳ Co - Eo Gió- Trung Lương
9.0 Tuyệt vời | 2 đánh giá
Khởi hành: 16-04-2024
830.000 VND
*Áp dụng nhóm 1 khách

Xe Lửa + KS 3*

Tour Xe Lửa Quy Nhơn 3N4Đ: KDL Hầm Hô - Kỳ Co - Eo Gió - Chùa Ông Núi
9.2 Tuyệt vời | 17 đánh giá
Khởi hành: 18-04-2024
3.850.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Xe Giường Nằm | KS 2*

Tour Liên Tuyến Miền Trung 4N4Đ: Quy Nhơn - Phú Yên Xe Giường Nằm
6.0 Tạm được | 1 đánh giá
Khởi hành: 17-04-2024
3.290.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Xe Du Lịch | KS 3*

Tour Quy Nhơn - Phú Yên 3N2Đ: KDL Ghềnh Ráng - Tháp Đôi - Kỳ Co - Gành Đá Đĩa -
10.0 Tuyệt vời | 2 đánh giá
Hết chỗ

Kỳ Co - Ghềnh Đá Đĩa

Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Khám Phá Xứ Nẫu
9.0 Tuyệt vời | 2 đánh giá
Khởi hành: 16-04-2024
4.850.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Xác nhận ngay

Tour Quy Nhơn 1N: Cù Lao Xanh
Khởi hành: 16-04-2024
800.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Xác nhận ngay

Tour Quy Nhơn 1 Ngày: Tây Sơn - Hầm Hô
Khởi hành: 16-04-2024
850.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Xác nhận ngay

Tour Quy Nhơn 1 Ngày: Tham Quan thành phố
Khởi hành: 16-04-2024
600.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Xác nhận ngay

Tour Quy Nhơn 1 Ngày: Kỳ Co - Eo Gió - Tịnh Xá Ngọc Hòa
Khởi hành: 16-04-2024
730.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Măng Đen - Quy Nhơn

Tour Liên Tuyến 4N4Đ: Măng Đen - Kom Tum - Quy Nhơn - Eo Gió - Kỳ Co
4.0 Không tốt | 1 đánh giá
Khởi hành: 17-04-2024
3.350.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Xe Giường Nằm | KS 2*

Tour Miền Trung 3N3Đ: Hòn Khô - Đảo Kỳ Co - Gành Đá Đĩa - Đầm Ô Loan Xe Giường Nằm
Khởi hành: 18-04-2024
2.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 4 khách