Thứ 7 10-10
Hồ Chí Minh
Tìm tour

Khởi hành từ

Hồ Chí Minh

Trọn Gói Phòng+Bữa Ăn+Vui Chơi

Trải Nghiệm Du Lịch Singapore - Kuala Lumpur - Phuket 4N3Đ Cùng Siêu Du Thuyền Genting Dream 5*
10.0 Tuyệt vời | 3 đánh giá
Khởi hành: 28-04-2024
12.990.000 VND 11.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Khách Sạn 3-4*

Tour Liên Tuyến Ba Nước 6N5Đ: Singapore - Malaysia - Indonesia
10.0 Tuyệt vời | 5 đánh giá
Khởi hành: 17-04-2024
12.390.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Air Asia | KS 3-4*

Tour Singapore - Malaysia 5N4Đ: Sentosa - Floral Fantasy - Cao Nguyên Genting - Động Batu (Bay Asia)
Khởi hành: 27-04-2024
14.490.000 VND 12.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Vietjet Air | KS 3-4*

Tour Singapore - Malaysia 4N3Đ: HCM - Kuala Lumpur - Malacca - Singapore
10.0 Tuyệt vời | 2 đánh giá
Khởi hành: 18-04-2024
10.390.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Vietjet Air | KS 4*

Tour Singapore 3N2Đ: Khám Phá Đảo Quốc Sư Tử - Gardens By The Bay - Chùa Răng Phật
9.3 Tuyệt vời | 12 đánh giá
Khởi hành: 17-04-2024
10.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Vé Máy Bay | KS 3-4*

Tour Singapore - Malaysia 5N4Đ: Garden By The Bay - Malacca - Động Batu
Khởi hành: 17-04-2024
11.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Vietjet | KS 3-4*

Tour Liên Tuyến Ba Nước 6N5Đ: Singapore - Indonesia - Malaysia Bay Vietjet
7.0 Khá tốt | 2 đánh giá
Khởi hành: 04-05-2024
12.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

VJ & VNA | KS 3-4*

Tour Singapore - Malaysia 5N4Đ: Hành trình liên tuyến hai nước
9.3 Tuyệt vời | 20 đánh giá
Khởi hành: 18-04-2024
12.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Khách Sạn 3-4*

Tour Singapore - Malaysia 5N4Đ: Cao Nguyên Genting - Động Batu - Gardens By The Bay
Khởi hành: 26-04-2024
12.490.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Trọn Gói Phòng+Bữa Ăn+Vui Chơi

Trải Nghiệm Du Lịch Singapore - Kuala Lumpur (Cảng Klang) - Penang 4N3Đ Cùng Siêu Du Thuyền Genting Dream 5*
Khởi hành: 21-04-2024
22.490.000 VND 11.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Trọn Gói Phòng+Bữa Ăn+Vui Chơi

Trải Nghiệm Du Lịch Singapore - Malaysia - Phuket 5N4Đ Cùng Siêu Du Thuyền Anthem Of The Seas
Khởi hành: 21-11-2024
17.490.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Vietjet + Air Asia | KS 3-4*

Tour Singapore - Malaysia 5N4Đ: Sentosa - Floral Fantasy - Cao Nguyên Genting - Động Batu - Kwai Chai Hong
Khởi hành: 28-04-2024
12.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Vé Máy Bay | KS 3-4*

Tour Singapore - Malaysia 4N3Đ: HCM - Sentosa - Cao Nguyên Genting - Tháp Đôi Petronas - Kuala Lumpur
10.0 Tuyệt vời | 3 đánh giá
Khởi hành: 20-04-2024
8.490.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Trọn Gói Phòng+Bữa Ăn+Vui Chơi

Trải Nghiệm Du Lịch Singapore - Penang - Kuala Lumpur (Cảng Klang) 4N3Đ Cùng Siêu Du Thuyền Genting Dream 5* (KH Thứ 3)
Khởi hành: 07-05-2024
13.690.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Trọn Gói Phòng+Bữa Ăn+Vui Chơi

Trải Nghiệm Du Lịch Singapore - Kuala Lumpur (Cảng Klang) 3N2Đ Cùng Siêu Du Thuyền Genting Dream 5*
9.2 Tuyệt vời | 12 đánh giá
Khởi hành: 01-05-2024
9.190.000 VND 8.750.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Vietjet Air | KS 3-4*

Tour Singapore 3N2Đ: Khám Phá Quốc Đảo Sư Tử - Hồ Nhân Tạo Marina Barrage
9.7 Tuyệt vời | 6 đánh giá
Khởi hành: 19-04-2024
11.490.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Trọn Gói Phòng+Bữa Ăn+Vui Chơi

Trải Nghiệm Du Lịch Singapore - Malaysia 4N3Đ Cùng Siêu Du Thuyền Anthem Of The Seas
Khởi hành: 25-11-2024
15.490.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Vietjet Air | KS 3-4*

Tour Singapore - Malaysia 4N3Đ: Sentosa - Floral Fantasy - Cao Nguyên Genting - Động Batu
10.0 Tuyệt vời | 2 đánh giá
Khởi hành: 04-05-2024
8.490.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

VJ & VNA | KS 3*

Tour Singapore - Malaysia 5N4Đ: HCM - Singapore - Malaysia - HCM
Khởi hành: 18-04-2024
11.590.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Vé Máy Bay | KS 3-4*

Tour Singapore - Malaysia 4N3Đ: HCM - Sentosa - Cao Nguyên Genting - Động Batu
9.0 Tuyệt vời | 4 đánh giá
Khởi hành: 19-04-2024
9.490.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Vietjet Air | KS 4*

Tour Singapore 4N3Đ: HCM - Singapore - Giếng Trời Fort Canning - Đập Nước Marina
Khởi hành: 01-06-2024
12.790.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Vé Máy Bay | KS 3-4*

Tour Singapore - Malaysia 4N3Đ: HCM - Garden By The Bay - Đảo Sentosa - Kualalumpur - Cao Nguyên Genting
Khởi hành: 23-04-2024
8.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Vietnam Arilines | KS 3-4*

Tour Singapore - Malaysia 5N4Đ: Một Hành Trình Kết Nối 2 Quốc Gia Bay VNA
Khởi hành: 16-04-2024
11.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Vietjet Air | KS 3-4*

Tour Malaysia - Singapore 5N4Đ: Động Batu - Cao Nguyên Genting - Đảo Sentossa
9.5 Tuyệt vời | 4 đánh giá
Khởi hành: 17-04-2024
11.290.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Vietjet Air | KS 3-4*

Tour Singapore - Malaysia 6N5Đ: Một Hành Trình Kết Nối 2 Quốc Gia Bay Vj
Khởi hành: 26-04-2024
15.290.000 VND 14.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Trọn Gói Phòng+Bữa Ăn+Vui Chơi

Trải Nghiệm Du Lịch Singapore - Phuket 4N3Đ Cùng Siêu Du Thuyền Genting Dream 5*
Khởi hành: 14-05-2024
17.490.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Trọn Gói Phòng+Bữa Ăn+Vui Chơi

Trải Nghiệm Du Lịch Kuala Lumpur (Cảng Klang) - Singapore - Penang 4N3Đ Cùng Siêu Du Thuyền Genting Dream 5*
Khởi hành: 06-05-2024
31.720.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Trọn Gói Phòng+Bữa Ăn+Vui Chơi

Trải Nghiệm Du Lịch Kuala Lumpur (Cảng Klang) - Penang - Singapore 4N3Đ Cùng Siêu Du Thuyền Genting Dream 5*
Khởi hành: 22-04-2024
15.390.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách