Thứ 7 10-10
Hồ Chí Minh
Tìm tour

Khởi hành từ

Hồ Chí Minh

Air China | KS 4*

Tour Tây Tạng 7N7Đ: Trùng Khánh - Lhasa
Khởi hành: 30-05-2024
39.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách