Thứ 7 10-10
Hồ Chí Minh
Tìm tour

Khởi hành từ

Hồ Chí Minh

Air China | KS 4* | No Shopping

Tour Trung Quốc 7N7Đ: Đại Lý - Lệ Giang - Shangrila - Trùng Khánh - No Shopping
9.3 Tuyệt vời | 3 đánh giá
Khởi hành: 23-04-2024
21.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Vietjet Air | KS 4*

Tour Trung Quốc 4N3Đ: Giang Nam Hành - Thượng Hải - Tô Châu - Ô Trấn - Hàng Châu
Khởi hành: 21-04-2024
11.950.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Air China | KS 4*

Tour Trung Quốc 4N4Đ: Trùng Khánh - Bắc Kinh - Hồng Nhai Động - Vạn Lý Trường Thành
Khởi hành: 25-04-2024
16.390.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

China Eastern Airlines | KS 4*

Tour Trung Quốc 6N5Đ: HCM - Côn Minh - Đại Lý - Shangrila - Lệ Giang
10.0 Tuyệt vời | 1 đánh giá
Khởi hành: 25-04-2024
19.880.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Air China | KS 4*

Trung Quốc 4N3Đ: Bắc Kinh - Tử Cẩm Thành - Thiên An Môn - Vạn Lý Trường Thành
10.0 Tuyệt vời | 1 đánh giá
Khởi hành: 27-04-2024
16.690.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Qingdao Airlines | KS 4-5*

Tour Trung Quốc 5N4Đ: Nghi Xương - Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn
10.0 Tuyệt vời | 1 đánh giá
Khởi hành: 23-04-2024
9.690.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Qingdao Airlines | KS 4*

Tour Trung Quốc 5N4Đ: Đập Tam Hiệp - Phượng Hoàng Cổ Trấn - Trương Gia Giới - Nghi Xương
Khởi hành: 23-04-2024
13.950.000 VND 9.950.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Cathay Pacific | KS 4*

Tour Hong Kong 5N4Đ: Trung Quốc - Thẩm Quyến - Quảng Châu
Khởi hành: 27-04-2024
19.390.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Vietjet Air | KS 4-5*

Tour Trung Quốc 6N5Đ: Phượng Hoàng Cổ Trấn - Trương Gia Giới - Thiên Môn Sơn
9.4 Tuyệt vời | 13 đánh giá
Khởi hành: 18-04-2024
15.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Air China | KS 4*

Tour Trung Quốc 4N4Đ: Trùng Khánh - Kim Phật Sơn - Hồng Nhai Động - Phố Cổ Long Môn Hào
Khởi hành: 14-05-2024
11.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

No Shopping | KS 4*

Tour Trung Quốc 6N5Đ: HCM - Côn Minh - Đại Lý - Lệ Giang - Shangrila
10.0 Tuyệt vời | 2 đánh giá
Khởi hành: 02-05-2024
19.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Vietjet Air | KS 4-5*

Tour Trung Quốc 6N5Đ: Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn - Phù Dung Trấn - Vũ Lăng Nguyên
10.0 Tuyệt vời | 2 đánh giá
Khởi hành: 18-04-2024
15.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Air China | KS 4*

Tour Trung Quốc 6N6Đ: Thượng Hải - Ô Trấn - Hàng Châu - Bắc Kinh
4.0 Không tốt | 2 đánh giá
Khởi hành: 23-04-2024
19.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Qingdao Airlines | KS 4*

Tour Trung Quốc 6N5Đ: Nghi Xương - Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn
7.0 Khá tốt | 2 đánh giá
Khởi hành: 18-04-2024
12.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Sichuan Airlines | KS 4-5*

Tour Trung Quốc 6N5Đ: Thành Đô - Cửu Trại Câu - Lạc Sơn Đại Phật
Khởi hành: 19-04-2024
17.490.000 VND 16.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Sichuan Airlines | KS 4*

Tour Trung Quốc 6N5Đ: Thành Đô - Cửu Trại Câu - Gấu Trúc - Lạc Sơn
10.0 Tuyệt vời | 3 đánh giá
Khởi hành: 09-05-2024
17.990.000 VND 15.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

China Airlines | KS 4*

Trung Quốc 5N5Đ: Bắc Kinh - Trùng Khánh - Tử Cấm Thành - Hồng Nhai Động
9.2 Tuyệt vời | 5 đánh giá
Khởi hành: 11-05-2024
16.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

China Southern Airlines | KS 4*

Tour Trung Quốc 5N4Đ: Thượng Hải - Vô Tích - Ô Trấn - Hàng Châu
10.0 Tuyệt vời | 1 đánh giá
Khởi hành: 04-05-2024
13.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Vietjet Air | KS 4-5*

Tour Trung Quốc 5N5Đ: Vô Tích - Ô Trấn - Hàng Châu - Thượng Hải
Khởi hành: 19-04-2024
13.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Vietjet | KS 4-5*

Tour Trung Quốc 5N4Đ: HCM - Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn
9.1 Tuyệt vời | 11 đánh giá
Khởi hành: 21-04-2024
13.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Cathay Pacific | KS 4*

Tour Thượng Hải 7N6Đ: Bắc Kinh - Hàng Châu - Ô Trấn - Thượng Hải
Khởi hành: 31-05-2024
22.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

China Airlines | KS 4*

Tour Trung Quốc 7N7Đ: Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu
9.0 Tuyệt vời | 2 đánh giá
Khởi hành: 27-04-2024
24.390.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Hainan Airlines | KS 4 -5*

Tour Trung Quốc 3N2Đ: Đảo Hải Nam - Tam Á
Khởi hành: 22-04-2024
8.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

China Airlines | KS 4*

Tour Trung Quốc 5N5Đ: Bắc Kinh - Trùng Khánh - Hồng Nhai Động - Vạn Lý Trường Thành
Khởi hành: 29-04-2024
19.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Air China | KS 4-5*

Tour Trung Quốc 7N7Đ: Trùng Khánh - Thành Đô - Cửu Trại Câu - Nga Mi - Lạc Sơn
9.2 Tuyệt vời | 5 đánh giá
Khởi hành: 18-04-2024
21.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Vietjet Air | KS 4*

Tour Trung Quốc 6N5Đ: Thành Đô - Cửu Trại Câu - Vườn Gấu Trúc - Lạc Sơn Đại Phật
Khởi hành: 27-04-2024
20.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Giảm 300k nhóm 2 khách

Tour Trung Quốc 7N6Đ: Thượng Hải - Hàng Châu - Ô Trấn - Giang Tô - Vô Tích - Bắc Kinh
Khởi hành: 15-05-2024
23.390.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Vietravel Airlines | KS 4*

Tour Trung Quốc 5N4Đ: Hà Nội - Đảo Hải Nam - Tam Á - Hải Hoa Đảo
Khởi hành: 21-04-2024
8.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Vietjet Air | KS 4*

Tour Trung Quốc 5N4Đ: Phượng Hoàng Cổ Trấn - Trương Gia Giới - Thiên Môn Sơn
Khởi hành: 21-04-2024
13.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

China Eastern Airlines | KS 3-4*

Tour Trung Quốc 5N4Đ: Đại Lý - Lệ Giang - Shangrila - No Shopping
8.7 Rất tốt | 3 đánh giá
Khởi hành: 07-05-2024
17.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Vietnam Airlines | KS 4*

Tour Thượng Hải 7N6Đ: Thượng Hải - Bắc Kinh - Hàng Châu - Ô Trấn Bay Vietnam Airlines
Khởi hành: 29-04-2024
25.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Vietjet Air | KS 4*

Tour Trung Quốc 5N4Đ: Phượng Hoàng Cổ Trấn - Thiên Môn Sơn - Đức Hãng Miêu Trại - Tình Tương Tây
Khởi hành: 21-04-2024
14.450.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Qingdao Airlines | KS 4*

Tour Trung Quốc 6N5Đ: Đập Tam Hiệp - Phượng Hoàng Cổ Trấn - Trương Gia Giới - Nghi Xương
Khởi hành: 18-04-2024
14.950.000 VND 12.950.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Vietjet Air | KS 4*

Tour Trung Quốc 5N4Đ: Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn - Thiên Môn Sơn
Khởi hành: 21-04-2024
14.590.000 VND 13.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Qingdao Airlines | KS 4-5*

Tour Trung Quốc 5N4Đ: Nghi Xương - Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn - Thường Đức
Khởi hành: 30-04-2024
11.690.000 VND 10.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Vietjet Air | KS 4*

Tour Trung Quốc 6N5Đ: Sài Gòn - Thành Đô - Cửu Trại Câu - Công Viên Gấu Trúc - Selfie Panda
Khởi hành: 11-05-2024
13.950.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Vietravel Airlines | KS 4*

Tour Trung Quốc 4N3Đ: Hà Nội - Đảo Hải Nam - Tam Á -Hải Hoa Đảo
Khởi hành: 18-04-2024
7.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Ô tô | Trong Ngày

Tour Trung Quốc Trong Ngày: Hà Khẩu - Công Viên Ánh Sáng
10.0 Tuyệt vời | 1 đánh giá
Khởi hành: 17-04-2024
650.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Cathay Pacific | KS 4*

Tour Hong Kong 5N4Đ: Trung Quốc - Thẩm Quyến - Quảng Châu Bay Cathay
Khởi hành: 18-04-2024
17.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

China Airlines | KS 4*

Tour Trung Quốc 9N9Đ: Tân Cương - Con Đường Tơ Lụa
Khởi hành: 23-05-2024
36.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Hainan Airlines | KS 4-5*

Tour Trung Quốc 5N4Đ: Đảo Hải Nam - Tam Á
Khởi hành: 18-04-2024
12.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Vietnam Airlines | KS 4*

Tour Trung Quốc 7N6Đ: Thượng Hải - Ô Trấn - Hàng Châu - Tô Châu - Vô Tích - Bắc Kinh
Khởi hành: 13-07-2024
23.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Sichuan Airlines | KS 4-5*

Tour Trung Quốc 6N5Đ: Thành Đô - Cửu Trại Câu - Lạc Sơn Đại Phật - Cổ Trấn Lạc Đới
Khởi hành: 18-05-2024
18.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Qingdao Airlines | KS 4-5*

Tour Trung Quốc 6N5Đ: Nghi Xương - Phượng Hoàng Cổ Trấn - Trương Gia Giới - Đập Tam Hiệp - Hồ Bảo Phong
Khởi hành: 20-04-2024
14.690.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Vietjet Air | KS 4*

Tour Trung Quốc 6N5Đ: Phượng Hoàng Cổ Trấn - Thiên Môn Sơn - Hồ Bảo Phong - Đức Hãng Miêu Trại
10.0 Tuyệt vời | 1 đánh giá
Khởi hành: 18-04-2024
15.650.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách