Colombia

Thứ sáu 23-03 → Thứ bảy 24-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

23-03-2018

Thứ sáu

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

24-03-2018

Thứ bảy

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Colombia
XEM BẢN ĐỒ

Carrera 70, Bolivariana
 • Ở Laureles
 • Medellin
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_433698}} VND {{pricestrTa_433698}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_433698}}
Carrera 78A No 34-18
 • Ở Laureles
 • Medellin
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_511104}} VND {{pricestrTa_511104}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_511104}}
Carrera 42 No 9-28
 • Ở El Poblado
 • Medellin
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_195742}} VND {{pricestrTa_195742}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_195742}}
Cra 30 No 35ª – 22
 • Gần Quảng trường Libertadores
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_429733}} VND {{pricestrTa_429733}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_429733}}
Avenida 3 10-24 Barrio Centro
 • Gần Nhà thờ lớn San Jose
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_452622}} VND {{pricestrTa_452622}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_452622}}
CALLE 14 N 30-144
 • Ở El Poblado
 • Medellin
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_179950}} VND {{pricestrTa_179950}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_179950}}
Calle Estanco del Aguardiente No. 5-63, Centro Historico
 • Gần Puerta del Reloj
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_449913}} VND {{pricestrTa_449913}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_449913}}
Carrera 10, 27-51
 • Gần Torre Colpatria
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_388155}} VND {{pricestrTa_388155}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_388155}}
Calle 79 #49C-33
 • Ở Metropolitana
 • Barranquilla
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_458659}} VND {{pricestrTa_458659}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_458659}}
Calle 101 No. 13A-23
 • Ở Calle 100
 • Bogota
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_411097}} VND {{pricestrTa_411097}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_411097}}
Carrera 13 No. 24a - 48, Centro Internacional
 • Gần Torre Colpatria
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_398823}} VND {{pricestrTa_398823}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_398823}}
Carrera 16 No. 106-16
 • Gần Tòa nhà World Trade Center
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_486780}} VND {{pricestrTa_486780}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_486780}}
Carrera 12 No. 11-77
 • Gần Nhà thờ Đức Mẹ Chinquinquira
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_492527}} VND {{pricestrTa_492527}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_492527}}
Corregimiento de Santa Elena, Vereda El Llano
 • Trên núi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_411074}} VND {{pricestrTa_411074}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_411074}}
Carrera 11 # 4-12
 • Gần Công viên Tolcemento
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_420205}} VND {{pricestrTa_420205}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_420205}}
Carrera 40, No. 25-05
 • Gần Đại học Quốc gia Cô-lum-bi-a
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_517414}} VND {{pricestrTa_517414}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_517414}}
Calle 96 No. 9-03, Chico
 • Ở Chico
 • Bogota
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_434820}} VND {{pricestrTa_434820}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_434820}}
Carrera 18a, 104-77
 • Gần Nhà hát quốc gia La Castellana
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_387537}} VND {{pricestrTa_387537}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_387537}}
Avenida Colon #23 - 27 Centro
 • Ở Punta Hansa
 • San Andres
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_411802}} VND {{pricestrTa_411802}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_411802}}
Avenida circunvalar Km. 25, Sector Cocoplum Bay N 1 y 2
 • Gần Rocky Cay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_473043}} VND {{pricestrTa_473043}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_473043}}
Avenida Rooselvelt Numero 37a 14
 • Gần Sân vận động Olympic Pascual Guerrero
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_463785}} VND {{pricestrTa_463785}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_463785}}
Cr 19A No. 102-09
 • Gần Nhà hát quốc gia La Castellana
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_462852}} VND {{pricestrTa_462852}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_462852}}
Avenida Circunvalar Km. 12 Sector Cove
 • Gần Vịnh El
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_411771}} VND {{pricestrTa_411771}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_411771}}
Calle 54 77D-32, Barrio Los Colores, Sector Estadio
 • Gần Bảo tàng Dân tộc học Miguel Angel Builes
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_410983}} VND {{pricestrTa_410983}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_410983}}
Calle 17 No 40b-300Av. Poblado CastropolsectionMedellín
 • Ở El Poblado
 • Medellin
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_362530}} VND {{pricestrTa_362530}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_362530}}
Paralela Autonorte No 106B - 28
 • Gần Salitre Magico
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_77954}} VND {{pricestrTa_77954}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_77954}}
Carrera 69 #49A - 30
 • Gần Sân vận động Atanasio Giradot
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_443158}} VND {{pricestrTa_443158}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_443158}}
Avenida Circunvalar Km. 4 via la Rocosa
 • Gần Trung tâm Thương mại Punta Norte
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_411772}} VND {{pricestrTa_411772}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_411772}}
Avenida Colombia # 5A-103 vía peatonal
 • Ở Punta Hansa
 • San Andres
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_411799}} VND {{pricestrTa_411799}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_411799}}
Av. Duarte Blum #3 - 85
 • Ở Punta Hansa
 • San Andres
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_411801}} VND {{pricestrTa_411801}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_411801}}
CARRERA 10 23-63
 • Gần Torre Colpatria
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_110768}} VND {{pricestrTa_110768}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_110768}}
Calle 10, 0-25/29 Este
 • Gần Nhà hát Colon
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_404626}} VND {{pricestrTa_404626}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_404626}}
Calle 127 No. 7D-11
 • Gần Chợ trời Usaquén
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_486391}} VND {{pricestrTa_486391}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_486391}}
Carrera 3 #24-63, Rodadero
 • Ở El Rodadero
 • Santa Marta
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_510776}} VND {{pricestrTa_510776}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_510776}}
Calle 127 No 7-89
 • Gần Chợ trời Usaquén
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_193653}} VND {{pricestrTa_193653}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_193653}}
Avenida 3 Norte 7n-20
 • Ở Granada
 • Cali
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_399369}} VND {{pricestrTa_399369}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_399369}}
Vía al Mar, Carrera 9 a #17-20
 • Ở La Boquilla
 • Cartagena
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_463786}} VND {{pricestrTa_463786}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_463786}}
Circular 4 No. 70 - 72Medellin
 • Ở Laureles
 • Medellin
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_146197}} VND {{pricestrTa_146197}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_146197}}
Calle 42 #68A - 32
 • Ở Laureles
 • Medellin
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_412736}} VND {{pricestrTa_412736}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_412736}}
Carrera 40 No 5a-23
 • Gần Bệnh viện Đại học Valle
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_201422}} VND {{pricestrTa_201422}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_201422}}
Avenida Cra 40 No 24 D-23
 • Gần Đại học Quốc gia Cô-lum-bi-a
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_408832}} VND {{pricestrTa_408832}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_408832}}
Avenida de Las Americas No. 18N – 26Cali
 • Gần Cao ốc Cali Tower
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_90931}} VND {{pricestrTa_90931}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_90931}}
Carrera 66 No. 1c-87
 • Gần Đại học Santiago de Cali
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_511637}} VND {{pricestrTa_511637}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_511637}}
Carrera 43a No. 24a- 75
 • Gần Đại học Quốc gia Cô-lum-bi-a
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_498541}} VND {{pricestrTa_498541}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_498541}}
Calle 49B # 68-59
 • Gần Sân vận động Atanasio Giradot
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_522051}} VND {{pricestrTa_522051}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_522051}}
673 khách sạn Colombia

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ