Cook Islands

Chủ nhật 25-03 → Thứ hai 26-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

72 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

25-03-2018

Chủ nhật

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

26-03-2018

Thứ hai

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Cook Islands
XEM BẢN ĐỒ

Tupapa
 • Ở Avarua
 • Đảo Rarotonga
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_103933}} VND {{pricestrTa_103933}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_103933}}
Aroa Beach & Marine Reserve
 • Gần Bãi biển Puaikura
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_185386}} VND {{pricestrTa_185386}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_185386}}
Aroa Beach Marine Reserve, Arorangi, Ara Tapu Rd
 • Gần Bãi biển Puaikura
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_383793}} VND {{pricestrTa_383793}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_383793}}
Rarotonga Ring-Road, Arorangi, Sunset Coast Rarotonga
 • Ở Quận Arorangi
 • Đảo Rarotonga
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_385720}} VND {{pricestrTa_385720}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_385720}}
PO Box 121
 • Ở Quận Arorangi
 • Đảo Rarotonga
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_21382}} VND {{pricestrTa_21382}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_21382}}
Akitua Island
 • Ở Đảo Akitua
 • Đảo Aitutaki
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_17683}} VND {{pricestrTa_17683}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_17683}}
Muri Beach Point
 • Gần Bãi biển Muri
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_57737}} VND {{pricestrTa_57737}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_57737}}
Kavera Arorangi RAROTONGA
 • Gần Bãi biển Puaikura
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_189937}} VND {{pricestrTa_189937}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_189937}}
Arorangi Beach, Main Beach Road, Avarua
 • Ở Quận Arorangi
 • Đảo Rarotonga
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_395984}} VND {{pricestrTa_395984}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_395984}}
Arorangi
 • Gần Bãi biển Aro'a
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_103931}} VND {{pricestrTa_103931}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_103931}}
Puoromea Road 49A 2B, Avarua
 • Ở Avarua
 • Đảo Rarotonga
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_523130}} VND {{pricestrTa_523130}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_523130}}
Aroko Drive, Hillside
 • Gần Làng Te Vara Nui
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_441780}} VND {{pricestrTa_441780}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_441780}}
Tautu Village. PO Box 10
 • Gần Cảng Arutanga
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_202241}} VND {{pricestrTa_202241}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_202241}}
Arorangi
 • Ở Quận Arorangi
 • Đảo Rarotonga
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_202239}} VND {{pricestrTa_202239}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_202239}}
Ara Tapu, Avarua
 • Ở Avarua
 • Đảo Rarotonga
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_477477}} VND {{pricestrTa_477477}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_477477}}
Main Road
 • Gần biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_26471}} VND {{pricestrTa_26471}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_26471}}
Tupapa, Avarua
 • Ở Avarua
 • Đảo Rarotonga
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_526144}} VND {{pricestrTa_526144}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_526144}}
Muri Beach
 • Gần Làng Te Vara Nui
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_409542}} VND {{pricestrTa_409542}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_409542}}
Main Road, Panama
 • Gần Chợ Ngọc trai Beachcomber
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_423888}} VND {{pricestrTa_423888}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_423888}}
Atupa, Avarua
 • Ở Avarua
 • Đảo Rarotonga
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_398646}} VND {{pricestrTa_398646}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_398646}}
Amuri
 • Gần Sân Gôn Aitutaki
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_418584}} VND {{pricestrTa_418584}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_418584}}
Ara Tapu, Ngatangiia District, South Muri Beach
 • Gần Làng Te Vara Nui
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_532159}} VND {{pricestrTa_532159}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_532159}}
Titikavaka Village
 • Ở Phân khu Titikaveka
 • Đảo Rarotonga
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_443219}} VND {{pricestrTa_443219}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_443219}}
Arorangi
 • Ở Quận Arorangi
 • Đảo Rarotonga
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_418627}} VND {{pricestrTa_418627}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_418627}}
Nikao
 • Ở Quận Arorangi
 • Đảo Rarotonga
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_419929}} VND {{pricestrTa_419929}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_419929}}
Muri Beach, Ara Tapu, Ngatangiia District
 • Gần Làng Te Vara Nui
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_432628}} VND {{pricestrTa_432628}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_432628}}
Muri Beach Road
 • Gần Làng Te Vara Nui
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_90393}} VND {{pricestrTa_90393}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_90393}}
869 Titikaveka
 • Ở Matavera
 • Đảo Rarotonga
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_419219}} VND {{pricestrTa_419219}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_419219}}
Main Road, Maraerenga
 • Ở Avarua
 • Đảo Rarotonga
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_423886}} VND {{pricestrTa_423886}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_423886}}
Ara Metua, Pokoinu, Nikao, Avarua, Arorangi
 • Ở Quận Arorangi
 • Đảo Rarotonga
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_541743}} VND {{pricestrTa_541743}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_541743}}
Main Rd, Muri Beach
 • Gần Làng Te Vara Nui
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_420908}} VND {{pricestrTa_420908}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_420908}}
Ara Metua, Kauare, Titikaveka
 • Ở Matavera
 • Đảo Rarotonga
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_489053}} VND {{pricestrTa_489053}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_489053}}
Main Road
 • Gần Làng Te Vara Nui
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_25904}} VND {{pricestrTa_25904}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_25904}}
Amuri
 • Ở Thị trấn Arutanga
 • Đảo Aitutaki
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_36250}} VND {{pricestrTa_36250}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_36250}}
Ureia
 • Ở Phân khu Arutanga
 • Đảo Aitutaki
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_433705}} VND {{pricestrTa_433705}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_433705}}
Ara Tapu Kiikii West
 • Ở Matavera
 • Đảo Rarotonga
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_544816}} VND {{pricestrTa_544816}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_544816}}
Avarua
 • Ở Matavera
 • Đảo Rarotonga
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_549969}} VND {{pricestrTa_549969}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_549969}}
Muri Village (4 minutes away)
 • Ở Matavera
 • Đảo Rarotonga
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_408743}} VND {{pricestrTa_408743}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_408743}}
Main Road, Arorangi
 • Ở Quận Arorangi
 • Đảo Rarotonga
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_421980}} VND {{pricestrTa_421980}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_421980}}
Avarua
 • Gần Bãi biển Puaikura
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_511824}} VND {{pricestrTa_511824}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_511824}}
Arutanga
 • Gần Cảng Arutanga
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_418630}} VND {{pricestrTa_418630}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_418630}}
Ara Tapu, Arorangi
 • Ở Quận Arorangi
 • Đảo Rarotonga
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_398642}} VND {{pricestrTa_398642}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_398642}}
Main Road
 • Gần Sân Gôn Aitutaki
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_398702}} VND {{pricestrTa_398702}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_398702}}
Matavera
 • Ở Matavera
 • Đảo Rarotonga
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_457154}} VND {{pricestrTa_457154}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_457154}}
Titikaveka, South East
 • Ở Phân khu Titikaveka
 • Đảo Rarotonga
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_395760}} VND {{pricestrTa_395760}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_395760}}
72 khách sạn Cook Islands
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Tìm khách sạn Cook Islands
Tiện ích khách sạn Cook Islands
 • Tất cả

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ