Naples (Napoli)

Thứ bảy 24-03 → Chủ nhật 25-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

408 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

24-03-2018

Thứ bảy

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

25-03-2018

Chủ nhật

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Naples (Napoli)
XEM BẢN ĐỒ

Via Nuova del Campo 63
 • Gần Nhà thờ Naples
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_422373}} VND {{pricestrTa_422373}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_422373}}
Piazza Municipio n.84
 • Gần Lâu đài Nuovo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_531063}} VND {{pricestrTa_531063}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_531063}}
Via S. Matteo a Toledo 32
 • Gần Galleria Umberto
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_510138}} VND {{pricestrTa_510138}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_510138}}
Via P.S. Mancini, 11
 • Gần Nhà thờ Naples
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_387807}} VND {{pricestrTa_387807}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_387807}}
Corso Umberto 217
 • Gần Nhà thờ Naples
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_466724}} VND {{pricestrTa_466724}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_466724}}
Vico Maiorani, 54
 • Gần Nhà thờ Naples
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_473104}} VND {{pricestrTa_473104}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_473104}}
Via Toledo 323
 • Gần Lâu đài Nuovo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_528504}} VND {{pricestrTa_528504}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_528504}}
corso meridionale, 60/62
 • Ở Trung tâm Naples
 • Naples
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_419551}} VND {{pricestrTa_419551}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_419551}}
Via Nicolò Tommaseo 1angolo Via PartenopeNapoli 80121
 • Gần Lâu đài dell'Ovo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_293294}} VND {{pricestrTa_293294}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_293294}}
Via dei Fiorentini 51
 • Gần Galleria Umberto
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_397696}} VND {{pricestrTa_397696}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_397696}}
Via Catullo 11
 • Ở Posillipo
 • Naples
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_19098}} VND {{pricestrTa_19098}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_19098}}
via Ligorio Pirro, 23
 • Gần Lâu đài Sant'Elmo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_498598}} VND {{pricestrTa_498598}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_498598}}
Via Salvator Rosa 121
 • Gần Lâu đài Sant'Elmo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_498750}} VND {{pricestrTa_498750}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_498750}}
Via Santa Lucia 173
 • Gần Lâu đài dell'Ovo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_510500}} VND {{pricestrTa_510500}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_510500}}
via del Priorato, 39
 • Gần Bảo tàng Khảo cổ Quốc gia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_498156}} VND {{pricestrTa_498156}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_498156}}
Via Niccolò Tommaseo 14
 • Gần Lâu đài dell'Ovo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_510482}} VND {{pricestrTa_510482}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_510482}}
Corso Armando Lucci, 121
 • Ở Trung tâm Naples
 • Naples
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_542337}} VND {{pricestrTa_542337}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_542337}}
Gradini San Nicola da Tolentino 12
 • Gần Tu viện Carthusian San Martino
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_442161}} VND {{pricestrTa_442161}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_442161}}
Via Nuova Marina, 120
 • Gần Nhà thờ Naples
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_468115}} VND {{pricestrTa_468115}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_468115}}
Rex
Via Palepoli 12
 • Gần Lâu đài dell'Ovo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_50996}} VND {{pricestrTa_50996}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_50996}}
VIA CORRERA, 241
 • Gần Bảo tàng Khảo cổ Quốc gia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_386286}} VND {{pricestrTa_386286}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_386286}}
Via Paolo Imbriani 30, Piazza Municipio
 • Gần Lâu đài Nuovo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_182729}} VND {{pricestrTa_182729}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_182729}}
Via Silvio Spaventa 18
 • Gần Nhà thờ Naples
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_413975}} VND {{pricestrTa_413975}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_413975}}
Piazza Bovio 22
 • Gần Santa Chiara
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_525849}} VND {{pricestrTa_525849}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_525849}}
Largo Madonna Delle Grazie, 11
 • Gần Bảo tàng Khảo cổ Quốc gia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_528505}} VND {{pricestrTa_528505}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_528505}}
Via Stella, 94
 • Gần Bảo tàng Khảo cổ Quốc gia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_389821}} VND {{pricestrTa_389821}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_389821}}
Piazza Principe Umberto 35
 • Gần Nhà thờ Naples
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_392575}} VND {{pricestrTa_392575}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_392575}}
Via Capodimonte, 3
 • Gần Catacombe di San Gennaro
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_398510}} VND {{pricestrTa_398510}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_398510}}
Vico D'Afflitto, 26
 • Gần Galleria Umberto
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_528587}} VND {{pricestrTa_528587}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_528587}}
Via Diocleziano, 109
 • Gần Mostra d'Oltremare
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_417563}} VND {{pricestrTa_417563}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_417563}}
Calata San Mattia, 27
 • Gần Teatro di San Carlo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_498749}} VND {{pricestrTa_498749}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_498749}}
Via Santa Brigida, 68
 • Gần Galleria Umberto
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_427570}} VND {{pricestrTa_427570}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_427570}}
via Toledo, 320
 • Gần Santa Chiara
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_421125}} VND {{pricestrTa_421125}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_421125}}
Vico Fico al Purgatorio, 15
 • Gần Santa Chiara
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_498748}} VND {{pricestrTa_498748}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_498748}}
via Ventaglieri, 77
 • Gần Tu viện Carthusian San Martino
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_498755}} VND {{pricestrTa_498755}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_498755}}
Via Santa Brigida 51
 • Gần Lâu đài Nuovo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_494509}} VND {{pricestrTa_494509}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_494509}}
Corso Umberto I 377
 • Gần Nhà thờ Naples
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_421447}} VND {{pricestrTa_421447}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_421447}}
Viale C. Umberto Maddalena, 192
 • Gần Catacombe di San Gennaro
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_391597}} VND {{pricestrTa_391597}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_391597}}
Corso Meridionale 14
 • Ở Trung tâm Naples
 • Naples
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_57084}} VND {{pricestrTa_57084}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_57084}}
Via Nolana 35 - Via Raffaele Conforti 11
 • Gần Nhà thờ Naples
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_86947}} VND {{pricestrTa_86947}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_86947}}
Via Chiaia 216 1 Piano
 • Gần Cung điện Hoàng gia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_60742}} VND {{pricestrTa_60742}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_60742}}
Via Donnalbina 11
 • Gần Santa Chiara
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_514118}} VND {{pricestrTa_514118}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_514118}}
Via Foria 192
 • Gần Nhà thờ Naples
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_36932}} VND {{pricestrTa_36932}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_36932}}
Via Gaetano Quagliariello 35/F
 • Gần Catacombe di San Gennaro
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_166234}} VND {{pricestrTa_166234}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_166234}}
Via Benedetto Croce 23
 • Gần Santa Chiara
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_480681}} VND {{pricestrTa_480681}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_480681}}
408 khách sạn Naples (Napoli)

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ