• {{item.Name}}
  • {{searchKeyword}}
  • {{item.Name}}
  • {{item.Name}}
  • {{item.Name}}
  • {{item.Name}}
  • {{item.Name}}
*Giá trung bình phòng 1 đêm cho 2 khách
{{item.DealTypeSubstring}} {{item.prostrSubstring}}

{{item.HotelName}}

{{item.Point}} {{item.ReviewMessage}} | {{item.ReviewCount}} đánh giá

{{item.Address}} - Xem bản đồ

{{itemFac.Name}}
{{item.Facilities.length-2}}+

{{recomentHotel.name}} {{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{item.pricestr }} VND Vượt chính sách

{{item.pricestrTa }} VND

Ưu đãi bí mật

Hết phòng

{{item.roomName }}  

{{item.mealName }}
Rất tiếc, không tìm thấy khách sạn nào trong này.
Vui lòng thử lại hoặc liên hệ HOTLINE để được hỗ trợ.