Sorrent

Thứ sáu 23-03 → Thứ bảy 24-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

23-03-2018

Thứ sáu

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

24-03-2018

Thứ bảy

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Sorrent
XEM BẢN ĐỒ

Via Traversa Baranica 13
 • Gần Deep Valley of the Mills
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_62258}} VND {{pricestrTa_62258}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_62258}}
Corso Italia 176
 • Ở Corso Italia
 • Sorrento
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_196957}} VND {{pricestrTa_196957}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_196957}}
Via Salita di schiazzano 6
 • Gần Nhà thờ Cổ Massa Lubrense
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_435667}} VND {{pricestrTa_435667}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_435667}}
Via Vincenzo Maggio 5
 • Gần Bến du thuyền Grande
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_475555}} VND {{pricestrTa_475555}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_475555}}
Via Rubinacci 1
 • Gần Museo Correale di Terranova
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_73493}} VND {{pricestrTa_73493}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_73493}}
Corso Italia 304
 • Gần Museo Correale di Terranova
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_364914}} VND {{pricestrTa_364914}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_364914}}
Piazza Madonna della Lobra 4
 • Gần Bến du thuyền Lobra
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_476436}} VND {{pricestrTa_476436}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_476436}}
Various Addresses
 • Gần Bến du thuyền Grande
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_511027}} VND {{pricestrTa_511027}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_511027}}
Various Addresses
 • Gần Bến du thuyền Grande
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_511032}} VND {{pricestrTa_511032}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_511032}}
Via Fuorimura 46
 • Gần Deep Valley of the Mills
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_64099}} VND {{pricestrTa_64099}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_64099}}
corso Italia 164
 • Ở Corso Italia
 • Sorrento
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_159515}} VND {{pricestrTa_159515}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_159515}}
Via delle Tore, 7, Termini
 • Gần Bến du thuyền Grande
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_388514}} VND {{pricestrTa_388514}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_388514}}
Via Nastro Verde 98
 • Gần Dali Universe
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_56429}} VND {{pricestrTa_56429}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_56429}}
Various Addresses
 • Gần Bến du thuyền Grande
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_511026}} VND {{pricestrTa_511026}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_511026}}
Via Nastro Verde 96
 • Gần Dali Universe
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_62191}} VND {{pricestrTa_62191}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_62191}}
Via Del Mare 30
 • Gần Bến du thuyền Grande
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_87481}} VND {{pricestrTa_87481}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_87481}}
Corso Italia 5
 • Gần Dali Universe
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_211249}} VND {{pricestrTa_211249}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_211249}}
Via Cocumalla 780065 Sant' Agnello di Sorrento
 • Gần Museo Correale di Terranova
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_34903}} VND {{pricestrTa_34903}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_34903}}
Piazza Tasso 34
 • Ở Corso Italia
 • Sorrento
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_21755}} VND {{pricestrTa_21755}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_21755}}
Via Nastro Verde 23
 • Gần Bến du thuyền Grande
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_18054}} VND {{pricestrTa_18054}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_18054}}
Via Capo 21
 • Gần Bến du thuyền Grande
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_211256}} VND {{pricestrTa_211256}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_211256}}
Via Tordara 1080065 Sant'AgnelloNapoli
 • Gần Museo Correale di Terranova
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_42022}} VND {{pricestrTa_42022}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_42022}}
Via Deserto 26
 • Gần Dali Universe
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_38999}} VND {{pricestrTa_38999}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_38999}}
Various Addresses
 • Gần Bến du thuyền Lobra
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_545809}} VND {{pricestrTa_545809}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_545809}}
Via Marina di Puolo80061 Massalubrense
 • Ở Bến du thuyền di Puolo
 • Sorrento
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_34905}} VND {{pricestrTa_34905}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_34905}}
Via Correale, 34-3680067 Sorrento
 • Gần Museo Correale di Terranova
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_34902}} VND {{pricestrTa_34902}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_34902}}
Via A. Vespucci 39, Nerano
 • Ở Bến du thuyền del Cantone
 • Massa Lubrense
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_513059}} VND {{pricestrTa_513059}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_513059}}
Via S. Antonino 24/26
 • Gần Thánh đường Sant'Antonio
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_100783}} VND {{pricestrTa_100783}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_100783}}
Via Padre Rocco 5D, Schiazzano
 • Gần Bến du thuyền Lobra
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_497243}} VND {{pricestrTa_497243}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_497243}}
Corso Italia 134
 • Gần Sedile Dominova
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_366103}} VND {{pricestrTa_366103}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_366103}}
Via del Mare, 22
 • Gần Dali Universe
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_115059}} VND {{pricestrTa_115059}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_115059}}
Largo Vescovado 8
 • Gần Bến du thuyền Grande
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_473040}} VND {{pricestrTa_473040}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_473040}}
Via capo 680067 SorrentoNapoli
 • Gần Dali Universe
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_67693}} VND {{pricestrTa_67693}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_67693}}
via dei Campi 27C
 • Ở Sant'Agata sui Due Golfi
 • Massa Lubrense
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_488026}} VND {{pricestrTa_488026}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_488026}}
Via Correale 42
 • Gần Museo Correale di Terranova
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_22689}} VND {{pricestrTa_22689}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_22689}}
Corso Italia 323
 • Ở Corso Italia
 • Sorrento
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_149732}} VND {{pricestrTa_149732}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_149732}}
via Fuorimura n.3
 • Ở Corso Italia
 • Sorrento
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_364610}} VND {{pricestrTa_364610}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_364610}}
Via Fontanella, 17
 • Gần Bến du thuyền Lobra
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_487378}} VND {{pricestrTa_487378}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_487378}}
Via Marina del Cantone 8
 • Ở Bến du thuyền del Cantone
 • Massa Lubrense
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_438701}} VND {{pricestrTa_438701}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_438701}}
Piazza della Vittoria 4
 • Gần Bảo tàng Nghệ thuật Dát gỗ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_331904}} VND {{pricestrTa_331904}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_331904}}
Piazza Madonna Della Lobra 5
 • Gần Bến du thuyền Lobra
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_390504}} VND {{pricestrTa_390504}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_390504}}
Via Tasso 61
 • Gần Chiesa di San Francesco
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_159345}} VND {{pricestrTa_159345}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_159345}}
Via Nastro Verde 88
 • Gần Dali Universe
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_40826}} VND {{pricestrTa_40826}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_40826}}
Via Marina di Puolo 36, Sorrento
 • Ở Bến du thuyền di Puolo
 • Massa Lubrense
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_524897}} VND {{pricestrTa_524897}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_524897}}
Via Correale 25
 • Gần Museo Correale di Terranova
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_21354}} VND {{pricestrTa_21354}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_21354}}
104 khách sạn Sorrent

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ