St. Philip

Thứ hai 23-04 → Thứ ba 24-04 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

93 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

23-04-2018

Thứ hai

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

24-04-2018

Thứ ba

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn St. Philip
XEM BẢN ĐỒ

Hastings
 • Ở Giáo xứ Christ Church
 • Hastings
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_414796}} VND {{pricestrTa_414796}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_414796}}
Vauxhall
 • Ở Sunset Crest
 • Holetown
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_382502}} VND {{pricestrTa_382502}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_382502}}
Plover Court 70
 • Ở Giáo xứ Christ Church
 • Inch Marlowe
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_428568}} VND {{pricestrTa_428568}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_428568}}
Dover
 • Gần Vịnh St. Lawrence
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_418135}} VND {{pricestrTa_418135}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_418135}}
Maxwell Coast Road
 • Gần Trung tâm thương mại Lanterns Mall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_386009}} VND {{pricestrTa_386009}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_386009}}
Rockley
 • Gần Trung tâm thương mại Lanterns Mall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_382526}} VND {{pricestrTa_382526}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_382526}}
Retreat
 • Gần Bãi biển Heywoods
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_438626}} VND {{pricestrTa_438626}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_438626}}
Dover, Christ Church
 • Gần Bãi biển Dover
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_401095}} VND {{pricestrTa_401095}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_401095}}
East Coast Road
 • Gần Nhà thờ Giáo phái Anh St. Andrews
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_410473}} VND {{pricestrTa_410473}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_410473}}
Aquatic Gap, The Garrison
 • Gần Mũi Needhams
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_384606}} VND {{pricestrTa_384606}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_384606}}
Aquatic Gap, Carlisle Bay
 • Gần Mũi Needhams
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_382503}} VND {{pricestrTa_382503}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_382503}}
Garrison Historic Area
 • Gần Mũi Needhams
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_440862}} VND {{pricestrTa_440862}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_440862}}
Poui Avenue, Sunset Crest
 • Ở Sunset Crest
 • Holetown
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_419860}} VND {{pricestrTa_419860}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_419860}}
Dover Gardens
 • Ở Giáo xứ Christ Church
 • Maxwell
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_416083}} VND {{pricestrTa_416083}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_416083}}
Palm Avenue B
 • Ở Sunset Crest
 • Holetown
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_416088}} VND {{pricestrTa_416088}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_416088}}
Worthing Court, Main Road
 • Ở Giáo xứ Christ Church
 • Worthing
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_387541}} VND {{pricestrTa_387541}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_387541}}
Palm Avenue, Sunset Crest
 • Ở Sunset Crest
 • Holetown
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_388368}} VND {{pricestrTa_388368}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_388368}}
Maynards, St. Peter
 • Ở Maynards
 • Colleton
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_382856}} VND {{pricestrTa_382856}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_382856}}
6 Crusher Site Road
 • Ở Nhà thờ St. James
 • Prospect
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_448578}} VND {{pricestrTa_448578}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_448578}}
17 Moravian Gardens
 • Ở Giáo xứ Christ Church
 • Maxwell
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_482172}} VND {{pricestrTa_482172}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_482172}}
Beverly Apartments
 • Ở Dover
 • St. Lawrence Gap
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_425329}} VND {{pricestrTa_425329}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_425329}}
worthing
 • Ở Giáo xứ Christ Church
 • Worthing
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_416035}} VND {{pricestrTa_416035}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_416035}}
6 Fryers Well
 • Ở Checker Hall
 • Fryers Well
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_452523}} VND {{pricestrTa_452523}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_452523}}
#10 St. Elmo Terrace
 • Ở Checker Hall
 • Fryers Well
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_452528}} VND {{pricestrTa_452528}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_452528}}
6 Checker Hall
 • Ở Checker Hall
 • Fryers Well
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_452533}} VND {{pricestrTa_452533}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_452533}}
2nd Avenue Dover
 • Ở Dover
 • St. Lawrence Gap
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_431306}} VND {{pricestrTa_431306}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_431306}}
Tropical Sunset Complex
 • Ở Sunset Crest
 • Holetown
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_415164}} VND {{pricestrTa_415164}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_415164}}
Weston
 • Ở Nhà thờ St. James
 • Weston
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_414790}} VND {{pricestrTa_414790}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_414790}}
10 Seaview, Long Beach Road, Chancery Lane
 • Ở Giáo xứ Christ Church
 • Inch Marlowe
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_525361}} VND {{pricestrTa_525361}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_525361}}
Paynes Bay
 • Ở Nhà thờ St. James
 • Holder's Hill
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_433817}} VND {{pricestrTa_433817}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_433817}}
Lancaster Ridge
 • Ở Nhà thờ St. James
 • Lancaster
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_489238}} VND {{pricestrTa_489238}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_489238}}
Piggott Road, Fitts Village
 • Ở Fitts Village
 • Derricks
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_457925}} VND {{pricestrTa_457925}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_457925}}
St Lawrence Gap
 • Ở Giáo xứ Christ Church
 • Maxwell
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_418520}} VND {{pricestrTa_418520}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_418520}}
124 Vuemont, Mount Brevitor
 • Ở Vuemont
 • Speightstown
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_449331}} VND {{pricestrTa_449331}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_449331}}
41 Hopefield Development
 • Ở Giáo xứ Christ Church
 • Charnocks
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_420873}} VND {{pricestrTa_420873}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_420873}}
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_543257}} VND {{pricestrTa_543257}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_543257}}
Queens Fort
 • Ở Porters
 • Holetown
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_438087}} VND {{pricestrTa_438087}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_438087}}
ST PHILIP
 • Gần Bãi biển Crane
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_20624}} VND {{pricestrTa_20624}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_20624}}
11 Atlantic Park, Cattlewash
 • Ở Springfield
 • Bathsheba
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_453757}} VND {{pricestrTa_453757}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_453757}}
Rockley Golf and Country Club
 • Ở Giáo xứ Christ Church
 • Bridgetown
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_497422}} VND {{pricestrTa_497422}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_497422}}
3rd Ave Fairholme Gardens
 • Ở Giáo xứ Christ Church
 • Maxwell
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_450357}} VND {{pricestrTa_450357}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_450357}}
Vuemont, Mount Brevitor
 • Ở Vuemont
 • Speightstown
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_429487}} VND {{pricestrTa_429487}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_429487}}
Green Point
 • Ở Giáo xứ St. Philip
 • Ocean City
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_451008}} VND {{pricestrTa_451008}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_451008}}
St Lawrence Gap
 • Ở Giáo xứ Christ Church
 • St. Lawrence Gap
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_453412}} VND {{pricestrTa_453412}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_453412}}
Bathsheba
 • Gần Bãi biển Bathsheba
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_417229}} VND {{pricestrTa_417229}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_417229}}
93 khách sạn St. Philip

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 2, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 12, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ