Barbados

Thứ năm 22-03 → Thứ sáu 23-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

22-03-2018

Thứ năm

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

23-03-2018

Thứ sáu

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Barbados
XEM BẢN ĐỒ

Hastings
 • Ở Giáo xứ Christ Church
 • Hastings
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_414796}} VND {{pricestrTa_414796}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_414796}}
Aquatic Gap, Carlisle Bay
 • Gần Mũi Needhams
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_382503}} VND {{pricestrTa_382503}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_382503}}
Holetown
 • Gần Trung tâm mua sắm Lime Grove
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_60998}} VND {{pricestrTa_60998}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_60998}}
Dover
 • Gần Vịnh St. Lawrence
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_418135}} VND {{pricestrTa_418135}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_418135}}
Heywoods
 • Gần Bãi biển Heywoods
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_382513}} VND {{pricestrTa_382513}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_382513}}
Hastings
 • Gần Mũi Needhams
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_29851}} VND {{pricestrTa_29851}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_29851}}
St. Lawrence Main RoadChrist Church
 • Gần Bãi biển Dover
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_50332}} VND {{pricestrTa_50332}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_50332}}
Maxwell Coast Road
 • Gần Trung tâm thương mại Lanterns Mall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_386009}} VND {{pricestrTa_386009}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_386009}}
Rockley
 • Ở Nhà thờ Christ
 • Rockley
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_32319}} VND {{pricestrTa_32319}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_32319}}
Worthing Beach
 • Gần Worthing Beach
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_66568}} VND {{pricestrTa_66568}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_66568}}
SUNSET CREST
 • Ở St. James
 • Holetown
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_63935}} VND {{pricestrTa_63935}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_63935}}
St Lawrence GapDover BeachBarbados
 • Gần Bãi biển Dover
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_336468}} VND {{pricestrTa_336468}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_336468}}
Maynards, St. Peter
 • Ở Maynards
 • Colleton
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_382856}} VND {{pricestrTa_382856}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_382856}}
2nd Street
 • Ở St. James
 • Holetown
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_12819}} VND {{pricestrTa_12819}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_12819}}
Aquatic Gap, The Garrison
 • Gần Mũi Needhams
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_384606}} VND {{pricestrTa_384606}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_384606}}
Needhams Point
 • Gần Mũi Needhams
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_361358}} VND {{pricestrTa_361358}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_361358}}
Clarke road #1 Derricks
 • Ở St. James
 • Derricks
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_66687}} VND {{pricestrTa_66687}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_66687}}
St. LawrenceChrist ChurchBarbados
 • Ở Nhà thờ Christ
 • St. Lawrence Gap
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_12817}} VND {{pricestrTa_12817}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_12817}}
Poui Avenue, Sunset Crest
 • Ở Sunset Crest
 • Holetown
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_419860}} VND {{pricestrTa_419860}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_419860}}
64 Mullins Terrace
 • Ở St. James
 • Mullins
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_235080}} VND {{pricestrTa_235080}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_235080}}
Dover, Christ Church
 • Gần Bãi biển Dover
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_401095}} VND {{pricestrTa_401095}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_401095}}
Silver Sands17125 Christ Church
 • Ở Nhà thờ Christ
 • Silver Sands
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_65905}} VND {{pricestrTa_65905}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_65905}}
17 Moravian Gardens
 • Ở Giáo xứ Christ Church
 • Maxwell
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_482172}} VND {{pricestrTa_482172}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_482172}}
Palm Avenue B
 • Ở Sunset Crest
 • Holetown
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_416088}} VND {{pricestrTa_416088}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_416088}}
Plover Court 70
 • Ở Giáo xứ Christ Church
 • Inch Marlowe
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_428568}} VND {{pricestrTa_428568}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_428568}}
Sunset CrestHoletownSt. James
 • Ở St. James
 • Holetown
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_101489}} VND {{pricestrTa_101489}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_101489}}
18 WorthingChrist ChurchBridgetown BB15130
 • Ở Nhà thờ Christ
 • Worthing
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_86561}} VND {{pricestrTa_86561}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_86561}}
Tent Bay
 • Gần Bãi biển Bathsheba
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_190903}} VND {{pricestrTa_190903}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_190903}}
St. PeterBarbados
 • Gần Bãi biển Heywoods
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_114300}} VND {{pricestrTa_114300}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_114300}}
Beverly Apartments
 • Ở Dover
 • St. Lawrence Gap
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_425329}} VND {{pricestrTa_425329}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_425329}}
East Coast Road
 • Gần Nhà thờ Giáo phái Anh St. Andrews
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_410473}} VND {{pricestrTa_410473}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_410473}}
#31 Limestone Drive
 • Ở Giáo xứ Christ Church
 • Providence
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_419202}} VND {{pricestrTa_419202}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_419202}}
MaxwellChrist ChurchBarbados
 • Ở Nhà thờ Christ
 • Oistins
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_358697}} VND {{pricestrTa_358697}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_358697}}
Tropical Sunset Complex
 • Ở Sunset Crest
 • Holetown
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_415164}} VND {{pricestrTa_415164}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_415164}}
St. Lawrence GapChrist ChurchBarbados
 • Ở Nhà thờ Christ
 • St. Lawrence Gap
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_38944}} VND {{pricestrTa_38944}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_38944}}
Weston
 • Ở Nhà thờ St. James
 • Weston
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_414790}} VND {{pricestrTa_414790}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_414790}}
Tent BaySt. JosephBarbados
 • Gần Bãi biển Bathsheba
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_189624}} VND {{pricestrTa_189624}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_189624}}
Road ViewSt. PeterBarbados BB26025
 • Ở St. Peter
 • Speightstown
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_202570}} VND {{pricestrTa_202570}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_202570}}
10 Seaview, Long Beach Road, Chancery Lane
 • Ở Giáo xứ Christ Church
 • Inch Marlowe
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_525361}} VND {{pricestrTa_525361}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_525361}}
St. Lawrence GapBarbados
 • Gần Bãi biển Dover
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_195058}} VND {{pricestrTa_195058}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_195058}}
2 Carlisle Parade
 • Gần Nhà hát White Rock
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_389763}} VND {{pricestrTa_389763}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_389763}}
46 Cambridge Gardens
 • Gần Nhà hát White Rock
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_389815}} VND {{pricestrTa_389815}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_389815}}
Paynes Bay
 • Ở Nhà thờ St. James
 • Holder's Hill
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_433817}} VND {{pricestrTa_433817}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_433817}}
Lancaster Ridge
 • Ở Nhà thờ St. James
 • Lancaster
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_489238}} VND {{pricestrTa_489238}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_489238}}
Piggott Road, Fitts Village
 • Ở Fitts Village
 • Derricks
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_457925}} VND {{pricestrTa_457925}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_457925}}
151 khách sạn Barbados
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Tìm khách sạn Barbados
Tiện ích khách sạn Barbados
 • Tất cả

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ