Armenia

Thứ sáu 23-03 → Thứ bảy 24-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

23-03-2018

Thứ sáu

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

24-03-2018

Thứ bảy

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Armenia
XEM BẢN ĐỒ

Azatutyan Ave. 2 - 2
 • Gần Cascades
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_114587}} VND {{pricestrTa_114587}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_114587}}
10 Deghatan street
 • Gần Quảng trường Cộng hòa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_456058}} VND {{pricestrTa_456058}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_456058}}
2/2 Mashtots Avenue 0015
 • Gần Quảng trường Cộng hòa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_114582}} VND {{pricestrTa_114582}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_114582}}
Sarmen 1
 • Gần Tổ hợp Bậc thang
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_397570}} VND {{pricestrTa_397570}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_397570}}
Norqi Ayginer 247/10, Nork-Marash
 • Ở Nork-Marash
 • Yerevan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_497211}} VND {{pricestrTa_497211}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_497211}}
9 Martiros Saryan Street
 • Gần Nhà hát Ô-pê-ra Yerevan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_535767}} VND {{pricestrTa_535767}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_535767}}
Marshal Baghramyan 47/12
 • Ở Arabkir
 • Yerevan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_441549}} VND {{pricestrTa_441549}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_441549}}
Calle 21 No. 14-17
 • Gần Trung tâm Văn hóa và Hội nghị Thành phố Quindío
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_474432}} VND {{pricestrTa_474432}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_474432}}
57 Myasnikyan Ave
 • Gần Tượng Mẹ Ác-mê-ni-a
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_535977}} VND {{pricestrTa_535977}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_535977}}
Mashtots Street 14/4
 • Gần Quảng trường Cộng hòa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_529891}} VND {{pricestrTa_529891}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_529891}}
Aygedzor Street 53B, Arabkir
 • Gần Tsitsernakaberd
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_531691}} VND {{pricestrTa_531691}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_531691}}
7/1 Zakyan
 • Gần Quảng trường Cộng hòa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_559202}} VND {{pricestrTa_559202}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_559202}}
49/1 Pavstos Buzand Street
 • Gần Phòng triển lãm Quốc gia Ác-mê-ni-a
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_535869}} VND {{pricestrTa_535869}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_535869}}
Zarubyan Street 10/10
 • Gần Tổ hợp Bậc thang
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_539187}} VND {{pricestrTa_539187}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_539187}}
28 Movses Khorenatsi Street
 • Gần Quảng trường Cộng hòa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_537595}} VND {{pricestrTa_537595}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_537595}}
Various Addresses
 • Gần Quảng trường Cộng hòa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_496794}} VND {{pricestrTa_496794}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_496794}}
Tigran Mets avenue, 20/2 building
 • Gần Quảng trường Cộng hòa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_461994}} VND {{pricestrTa_461994}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_461994}}
16, 13th Street, Nork - Marash
 • Ở Nork-Marash
 • Yerevan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_517082}} VND {{pricestrTa_517082}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_517082}}
1 Italy Street
 • Gần Quảng trường Cộng hòa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_111274}} VND {{pricestrTa_111274}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_111274}}
4/3 Amiryan Street
 • Gần Quảng trường Cộng hòa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_469364}} VND {{pricestrTa_469364}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_469364}}
47/1 Nalbandyan street
 • Gần Matenadaran
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_475430}} VND {{pricestrTa_475430}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_475430}}
4/6 Amiryan (Bld 1)
 • Gần Quảng trường Cộng hòa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_436701}} VND {{pricestrTa_436701}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_436701}}
Bagratunyats Street 2/3
 • Gần Yerablur
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_530150}} VND {{pricestrTa_530150}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_530150}}
Khorenaci 4/3
 • Gần Quảng trường Cộng hòa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_542354}} VND {{pricestrTa_542354}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_542354}}
7/1 Amiryan Street
 • Gần Quảng trường Cộng hòa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_432446}} VND {{pricestrTa_432446}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_432446}}
58 Ulnetsi street
 • Gần Tượng Mẹ Ác-mê-ni-a
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_443016}} VND {{pricestrTa_443016}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_443016}}
G.Hovsepyan 24/3 Str., Nork-Marash
 • Ở Nork-Marash
 • Yerevan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_422872}} VND {{pricestrTa_422872}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_422872}}
Ashtarak Highway
 • Ở Yerevan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_554986}} VND {{pricestrTa_554986}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_554986}}
Tevosyan St., 21/5
 • Ở Nor-Nork
 • Yerevan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_471005}} VND {{pricestrTa_471005}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_471005}}
4 Abovyan Street
 • Gần Phòng triển lãm Quốc gia Ác-mê-ni-a
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_530472}} VND {{pricestrTa_530472}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_530472}}
Grigor Lusavorich Street 4/2
 • Gần Quảng trường Cộng hòa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_451686}} VND {{pricestrTa_451686}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_451686}}
Sevan Street 116
 • Gần Quảng trường Cộng hòa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_482488}} VND {{pricestrTa_482488}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_482488}}
34 Abovyan Street
 • Gần Nhà hát Ô-pê-ra Yerevan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_512858}} VND {{pricestrTa_512858}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_512858}}
Silikyan District, 5th St., 58
 • Ở Yerevan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_465705}} VND {{pricestrTa_465705}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_465705}}
56/1 Moldovakan Street
 • Ở Nor-Nork
 • Yerevan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_513475}} VND {{pricestrTa_513475}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_513475}}
Aram Str. 86
 • Gần Nhà hát Ô-pê-ra Yerevan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_465287}} VND {{pricestrTa_465287}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_465287}}
1 Yekmalyan str.
 • Gần Nhà hát Ô-pê-ra Yerevan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_475261}} VND {{pricestrTa_475261}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_475261}}
Koryun 5, apt. 57
 • Gần Matenadaran
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_502291}} VND {{pricestrTa_502291}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_502291}}
Ashtarak Highway 50-1, Ajapnyak
 • Ở Yerevan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_518539}} VND {{pricestrTa_518539}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_518539}}
10/5 Sayat Nova Avenue
 • Gần Nhà hát Ô-pê-ra Yerevan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_479293}} VND {{pricestrTa_479293}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_479293}}
13 Shara Talyan Street
 • Ở Kentron
 • Yerevan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_510202}} VND {{pricestrTa_510202}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_510202}}
Qochinyan 13/13
 • Ở Nor-Nork
 • Yerevan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_422561}} VND {{pricestrTa_422561}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_422561}}
Northern Avenue 5 1
 • Gần Phòng triển lãm Quốc gia Ác-mê-ni-a
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_509082}} VND {{pricestrTa_509082}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_509082}}
Khorenatsi St. 13A
 • Gần Quảng trường Cộng hòa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_383830}} VND {{pricestrTa_383830}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_383830}}
32/1 Komitas Avenue
 • Ở Arabkir
 • Yerevan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_404590}} VND {{pricestrTa_404590}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_404590}}
82 khách sạn Armenia
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Tìm khách sạn Armenia
Tiện ích khách sạn Armenia
 • Tất cả

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ