Bangladesh

Chủ nhật 22-04 → Thứ hai 23-04 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

126 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

22-04-2018

Chủ nhật

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

23-04-2018

Thứ hai

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Bangladesh
XEM BẢN ĐỒ

176, Shaheed Syed Nazrul Islam Sarani, (Old-47, Bijoy Nagar)
 • Gần Nhà thờ Hồi giáo Baitul Mukarram
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_420639}} VND {{pricestrTa_420639}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_420639}}
1672 Sabder Ali Road, Agrabad C/A, Agrabad
 • Gần Bảo tàng Dân tộc
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_455865}} VND {{pricestrTa_455865}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_455865}}
House no. 31/B, Road No. 35
 • Ở Gulshan
 • Dhaka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_420419}} VND {{pricestrTa_420419}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_420419}}
House - 45, Road û 11, Sector, Uttara
 • Gần sân bay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_437936}} VND {{pricestrTa_437936}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_437936}}
House 13, Road 08, Block K, Baridhara Diplomatic Zone, Gulshan
 • Ở Gulshan
 • Dhaka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_419626}} VND {{pricestrTa_419626}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_419626}}
Plot Number 84 Road Number 7, Block H, Banani
 • Ở Banani
 • Dhaka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_517212}} VND {{pricestrTa_517212}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_517212}}
House-13, Road-04, Sector-01, Uttara
 • Trên hồ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_437826}} VND {{pricestrTa_437826}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_437826}}
House #23, Road #10, Block E Banani
 • Ở Banani
 • Dhaka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_421384}} VND {{pricestrTa_421384}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_421384}}
Baridhara Diplomatic Zone, Road 06, House 14, Block K
 • Ở Gulshan
 • Dhaka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_436980}} VND {{pricestrTa_436980}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_436980}}
House 05, Road 01/A, Block-J, Baridhara
 • Ở Gulshan
 • Dhaka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_483325}} VND {{pricestrTa_483325}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_483325}}
27 Shayesta Khan Avenue, Sector-4
 • Ở Dhaka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_527845}} VND {{pricestrTa_527845}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_527845}}
60 Kemal Ataturk Avenue, Banani
 • Ở Banani
 • Dhaka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_421129}} VND {{pricestrTa_421129}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_421129}}
House #03, Road # 24, Block- K, Banani Model town
 • Ở Banani
 • Dhaka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_452407}} VND {{pricestrTa_452407}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_452407}}
House 9, Road No. 23/A Gulshan 1
 • Ở Gulshan
 • Dhaka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_423605}} VND {{pricestrTa_423605}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_423605}}
47, Road No 41, Gulshan-2
 • Ở Gulshan
 • Dhaka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_431335}} VND {{pricestrTa_431335}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_431335}}
Main Gulshan Avenue, Plot-01, Road 45, Gulshan-2
 • Gần Chợ Gulshan Nam Paka D.N.C.C.
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_387646}} VND {{pricestrTa_387646}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_387646}}
Airport Rd Dhaka Cantonment
 • Gần Trung tâm Thương mại Jamuna Future Park
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_360956}} VND {{pricestrTa_360956}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_360956}}
10/B/2 Road 54/B, Gulshan 2
 • Ở Gulshan
 • Dhaka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_489669}} VND {{pricestrTa_489669}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_489669}}
House # 81, Block D,Road # 13/A, Banani
 • Ở Banani
 • Dhaka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_437834}} VND {{pricestrTa_437834}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_437834}}
Road # 41, House # 46, Gulshan 2
 • Ở Gulshan
 • Dhaka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_442530}} VND {{pricestrTa_442530}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_442530}}
House 40, Road 03, Sector 13, Uttara
 • Ở Dhaka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_499912}} VND {{pricestrTa_499912}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_499912}}
Plot 49, Road 27, Block-K
 • Ở Banani
 • Dhaka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_516614}} VND {{pricestrTa_516614}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_516614}}
27 Park Road, Baridhara, Diplomatic Zon
 • Ở Gulshan
 • Dhaka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_439648}} VND {{pricestrTa_439648}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_439648}}
Marine Drive Road, Kolatali, Cox's Bazar
 • Gần Bãi biển Laboni
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_439775}} VND {{pricestrTa_439775}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_439775}}
House 39 Road 21 Block-B Banani
 • Ở Banani
 • Dhaka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_453054}} VND {{pricestrTa_453054}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_453054}}
House # 1/A, Road # 90, Gulshan-2
 • Ở Gulshan
 • Dhaka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_453809}} VND {{pricestrTa_453809}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_453809}}
House No. # SW (E) 1A/2, Road No. # 7, Gulshan Model Town
 • Ở Gulshan
 • Dhaka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_454105}} VND {{pricestrTa_454105}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_454105}}
House # 2/A, Road # 95, Gulshan -2
 • Ở Gulshan
 • Dhaka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_454144}} VND {{pricestrTa_454144}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_454144}}
Al Hamra City 10th floor, Hazrat Shahjalal Road Zindabazar
 • Gần Đền Hazrat Shah Jalal
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_454341}} VND {{pricestrTa_454341}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_454341}}
House No 18,Road No 13,Sector 1, Uttara Modern Model Town
 • Ở Dhaka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_454818}} VND {{pricestrTa_454818}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_454818}}
House 16, Road 18, Sector 4
 • Ở Dhaka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_455107}} VND {{pricestrTa_455107}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_455107}}
House # 6/A. Road #13, Gulshan- 1
 • Ở Gulshan
 • Dhaka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_455303}} VND {{pricestrTa_455303}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_455303}}
House # 04, Road # 24
 • Ở Gulshan
 • Dhaka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_455486}} VND {{pricestrTa_455486}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_455486}}
East Bondor Bazar
 • Gần Đền Hazrat Shah Jalal
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_455620}} VND {{pricestrTa_455620}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_455620}}
54 KAWRAN BAZAR
 • Gần Jatiyo Sangshad Bhaban
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_84982}} VND {{pricestrTa_84982}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_84982}}
House 19 Road 96 Ghulshan 2
 • Gần Chợ Gulshan Nam Paka D.N.C.C.
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_420634}} VND {{pricestrTa_420634}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_420634}}
House No. 1 & 3, Road #21, Nikunja 2
 • Gần Trung tâm Thương mại Jamuna Future Park
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_533610}} VND {{pricestrTa_533610}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_533610}}
Waves 1, Ritz Tower, Dargah Gate
 • Gần Đền Hazrat Shah Jalal
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_513937}} VND {{pricestrTa_513937}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_513937}}
# 85, Road # 25A, Block-A, Banani
 • Ở Banani
 • Dhaka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_452424}} VND {{pricestrTa_452424}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_452424}}
212, Shahid Syed Nazrul Islam Sharani, Bijoynagar
 • Gần Nhà thờ Hồi giáo Baitul Mukarram
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_488070}} VND {{pricestrTa_488070}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_488070}}
Shahjalal Uposhohor
 • Gần Thánh đường Cầu nguyện Shahi Eidgah
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_457253}} VND {{pricestrTa_457253}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_457253}}
House-5, Road-54/A, Gulshan-2
 • Ở Gulshan
 • Dhaka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_468662}} VND {{pricestrTa_468662}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_468662}}
Road # 13, House # 89, Block - D, Banani
 • Ở Banani
 • Dhaka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_468903}} VND {{pricestrTa_468903}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_468903}}
House 2/A, Sector 4, Main Road, Uttara Model Town
 • Gần sân bay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_446221}} VND {{pricestrTa_446221}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_446221}}
Airport Road, Nikunja 2
 • Gần Trung tâm Thương mại Jamuna Future Park
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_388588}} VND {{pricestrTa_388588}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_388588}}
126 khách sạn Bangladesh
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Tìm khách sạn Bangladesh
Địa điểm khách sạn Bangladesh
Tiện ích khách sạn Bangladesh
 • Tất cả

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 2, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 12, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ