Bombinhas

Thứ sáu 23-03 → Thứ bảy 24-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

23-03-2018

Thứ sáu

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

24-03-2018

Thứ bảy

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Bombinhas
XEM BẢN ĐỒ

Avenida Getúlio Vargas, 650, Centro
 • Gần Vườn Thực vật
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_466017}} VND {{pricestrTa_466017}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_466017}}
Rua Paulo Muller, 250, Parque 23 de Setembro
 • Gần Nhà thờ Trái tim Vô nhiễm Mẹ Mary
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_383128}} VND {{pricestrTa_383128}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_383128}}
Rua Pardal, 250
 • Ở Bombas
 • Bombinhas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_552856}} VND {{pricestrTa_552856}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_552856}}
Rua Dilma Mafra, 510
 • Ở Centro
 • Bombinhas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_553316}} VND {{pricestrTa_553316}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_553316}}
Rua Aroeira da Praia, 500, Praia de Mariscal
 • Ở Mariscal
 • Bombinhas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_411101}} VND {{pricestrTa_411101}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_411101}}
Rua Ilha Bela, 145, Bombinhas
 • Ở Centro
 • Bombinhas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_553330}} VND {{pricestrTa_553330}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_553330}}
Avenida Emanoel Pinto, 245
 • Gần Bảo tàng Hải dương học UNIVALI
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_414368}} VND {{pricestrTa_414368}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_414368}}
Rua Maria Bernardina Vaz Borges, s/n
 • Gần Tòa Thị chính Sao Jose
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_502047}} VND {{pricestrTa_502047}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_502047}}
Rua Martin Pescador, 300, Bombinhas
 • Ở Bombas
 • Bombinhas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_553554}} VND {{pricestrTa_553554}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_553554}}
Rua São Benedito, 50
 • Ở Sao Jose
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_397939}} VND {{pricestrTa_397939}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_397939}}
AV AROEIRA DA PRAIA, 2024
 • Ở Mariscal
 • Bombinhas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_553344}} VND {{pricestrTa_553344}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_553344}}
Rua Tilápia, 99, Centro
 • Ở Centro
 • Bombinhas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_460933}} VND {{pricestrTa_460933}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_460933}}
Av. Leopoldo Zarling, 2467, Bombas
 • Ở Bombas
 • Bombinhas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_544169}} VND {{pricestrTa_544169}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_544169}}
Rua do Cinquentenário Leo. Steiner, 511
 • Ở Forquilhinha
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_520458}} VND {{pricestrTa_520458}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_520458}}
Rua Tubarão n 22
 • Ở Centro
 • Bombinhas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_552564}} VND {{pricestrTa_552564}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_552564}}
Rua Parati, 720
 • Ở Centro
 • Bombinhas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_553324}} VND {{pricestrTa_553324}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_553324}}
Rua Roma, 555, Praia de Itaguacu
 • Gần Bãi biển Fort
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_434158}} VND {{pricestrTa_434158}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_434158}}
AV PRESIDENTE KENNEDY,300
 • Gần Tòa Thị chính Sao Jose
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_502520}} VND {{pricestrTa_502520}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_502520}}
Estrada geral da Boca da Barra, 339&nbsp
 • Ở khu trung tâm thành phố
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_434156}} VND {{pricestrTa_434156}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_434156}}
Rio Piratini, 297, Zimbros
 • Gần Bãi biển Zimbros
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_521040}} VND {{pricestrTa_521040}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_521040}}
Rua Carpa, 101
 • Ở Centro
 • Bombinhas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_429857}} VND {{pricestrTa_429857}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_429857}}
Rua Fernando Ferrari, 106, Bairro Nossa Senhora de Lourdes
 • Gần Đại học Tây Santa Catarina
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_453590}} VND {{pricestrTa_453590}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_453590}}
Av. Leopoldo Zarling, 1481 - Bombas,
 • Ở Bombas
 • Bombinhas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_552878}} VND {{pricestrTa_552878}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_552878}}
Rua Tiradentes, 04
 • Gần Tòa Thị chính Sao Jose
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_461513}} VND {{pricestrTa_461513}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_461513}}
Rua Joao Mathias Zimermann 2299
 • Ở Gaspar
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_431339}} VND {{pricestrTa_431339}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_431339}}
Av. Ver. Manoel dos Santos, 903
 • Ở Centro
 • Bombinhas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_552861}} VND {{pricestrTa_552861}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_552861}}
Rua Hercilio Luz, 522
 • Gần Nhà hát Marajoara
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_503427}} VND {{pricestrTa_503427}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_503427}}
Rua Canela, 91
 • Ở Mariscal
 • Bombinhas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_553340}} VND {{pricestrTa_553340}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_553340}}
Av. Beira Lago, 150
 • Gần Nhà thờ lớn Fraiburgo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_483162}} VND {{pricestrTa_483162}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_483162}}
Av. Pedro Zappelini, 882
 • Ở Gravatal
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_513480}} VND {{pricestrTa_513480}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_513480}}
Rua Anhatomirim, 86, Quatro Ilhas
 • Gần Bãi biển Canto Grande
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_432181}} VND {{pricestrTa_432181}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_432181}}
Av. Vereador José Manoel dos Santos, 966, Centro
 • Ở Centro
 • Bombinhas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_471707}} VND {{pricestrTa_471707}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_471707}}
Av. Elizeu Di Bernardi, 637, Campinas
 • Gần Tòa Thị chính Sao Jose
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_499042}} VND {{pricestrTa_499042}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_499042}}
Rua Tubarao, 37 Praia De Bombinhas
 • Ở Centro
 • Bombinhas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_415656}} VND {{pricestrTa_415656}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_415656}}
Av Presidente Kennedy, 300, Campinas
 • Gần Tòa Thị chính Sao Jose
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_554415}} VND {{pricestrTa_554415}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_554415}}
RUA PARATI 588
 • Ở Centro
 • Bombinhas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_552313}} VND {{pricestrTa_552313}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_552313}}
Rua João de Barro, 122 - Praia de Bombas
 • Ở Bombas
 • Bombinhas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_554587}} VND {{pricestrTa_554587}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_554587}}
Rua Cangerana 33, Canto Grande
 • Ở Mariscal
 • Bombinhas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_419332}} VND {{pricestrTa_419332}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_419332}}
38 khách sạn Bombinhas

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ