Cala d'Or

Thứ bảy 21-04 → Chủ nhật 22-04 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

55 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

21-04-2018

Thứ bảy

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

22-04-2018

Chủ nhật

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Cala d'Or
XEM BẢN ĐỒ

Carrer Portinatx, 16-18, Cala d'Or
 • Gần Caló des Corral
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_387025}} VND {{pricestrTa_387025}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_387025}}
Sa Barca Trancada, s/n, Barca Trencada
 • Ở Porto Petro
 • Santanyi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_389129}} VND {{pricestrTa_389129}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_389129}}
Iglesia, 24, 07659 Cala Figuera
 • Ở Cala Figuera
 • Santanyi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_420456}} VND {{pricestrTa_420456}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_420456}}
Els Revells s/n
 • Ở Cala d'Or
 • Santanyi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_15166}} VND {{pricestrTa_15166}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_15166}}
Iglesia, 24, Cala Figuera
 • Ở Cala Figuera
 • Santanyi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_420719}} VND {{pricestrTa_420719}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_420719}}
Avinguda de Belgica, 49, Cala d'Or
 • Gần Bến du thuyền Cala d'Or
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_387744}} VND {{pricestrTa_387744}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_387744}}
Boulevard, 31, Cala d'Or
 • Gần Caló des Corral
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_387031}} VND {{pricestrTa_387031}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_387031}}
Tomarinar, 13-15, Cala Figuera
 • Ở Cala Figuera
 • Santanyi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_477086}} VND {{pricestrTa_477086}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_477086}}
Carrer d'es Far, 16, Porto Petro
 • Gần Caló de ses Egos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_385899}} VND {{pricestrTa_385899}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_385899}}
Avenida Es Forti S/N, Cala d'Or
 • Gần Bến du thuyền Cala d'Or
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_521987}} VND {{pricestrTa_521987}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_521987}}
Carretera Porto Petro, Cala Mondrago s/n, Porto Petro
 • Ở Porto Petro
 • Santanyi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_407217}} VND {{pricestrTa_407217}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_407217}}
Calle Ariel 1 y 2, Cala D'Or
 • Gần Caló des Corral
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_413749}} VND {{pricestrTa_413749}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_413749}}
Carrer de na Pallisera
 • Ở Cala Figuera
 • Santanyi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_503574}} VND {{pricestrTa_503574}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_503574}}
Carrer des Far 67, Cala d'Or
 • Ở Porto Petro
 • Santanyi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_529953}} VND {{pricestrTa_529953}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_529953}}
Caló des Corral, s/n, Cala d'Or
 • Gần Caló de ses Egos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_400955}} VND {{pricestrTa_400955}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_400955}}
Avda. Calonge, s/n, Cala d'Or
 • Gần Caló de ses Egos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_429206}} VND {{pricestrTa_429206}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_429206}}
Avda Benvinguts, 20, Cala d'Or
 • Gần Caló des Corral
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_431163}} VND {{pricestrTa_431163}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_431163}}
Avda. de la Punta Grossa, 5, Cala d'Or
 • Gần Caló des Corral
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_440957}} VND {{pricestrTa_440957}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_440957}}
Avenida de sa Cala Gran 2, Cala d'Or
 • Gần Caló des Corral
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_521988}} VND {{pricestrTa_521988}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_521988}}
S' Ravells s/n07660 Cala d'OrMallorca
 • Ở Cala d'Or
 • Santanyi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_48846}} VND {{pricestrTa_48846}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_48846}}
Poligon 009, Parcela 027, Camí Vell Can Marines 535
 • Ở S'alqueria Blanca
 • Santanyi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_481684}} VND {{pricestrTa_481684}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_481684}}
Camí de Can Maimó
 • Gần bãi biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_503571}} VND {{pricestrTa_503571}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_503571}}
Marina Dor II Avenue Sementer, Bat A4, Planta 1, Piso 3, Catalonia
 • Gần Bến du thuyền Cala d'Or
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_537506}} VND {{pricestrTa_537506}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_537506}}
Boulevard 23, Cala d´Or
 • Gần Caló des Corral
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_480392}} VND {{pricestrTa_480392}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_480392}}
Carrer Patrons Martina, 1, Porto Petro
 • Ở Porto Petro
 • Santanyi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_404267}} VND {{pricestrTa_404267}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_404267}}
Avenida de Sa Punta Grossa, s/n, Cala d'Or
 • Gần Caló de ses Egos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_400941}} VND {{pricestrTa_400941}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_400941}}
Poligon 10, Parcela 1280, Camí des Goret Vell
 • Gần Chợ trời Santanyi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_481874}} VND {{pricestrTa_481874}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_481874}}
Costa d'en Nofre, 15, Cala Santanyi
 • Ở Cala Santany
 • Santanyi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_391403}} VND {{pricestrTa_391403}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_391403}}
Carrer des Pinar des Majoral 8
 • Gần Công viên Thiên nhiên Mondragó
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_503459}} VND {{pricestrTa_503459}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_503459}}
Boulevard Sn, Cala d'Or
 • Gần Caló des Corral
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_391382}} VND {{pricestrTa_391382}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_391382}}
Carrer de s'Estel d'Argent, 13, Porto Petro
 • Ở Porto Petro
 • Santanyi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_402043}} VND {{pricestrTa_402043}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_402043}}
Diseminado Poligono 8, 787
 • Gần Bến du thuyền Cala d'Or
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_552671}} VND {{pricestrTa_552671}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_552671}}
Carretera A. Blanca-C. Mondragó, Porto Petro
 • Gần Caló des Burgit
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_490779}} VND {{pricestrTa_490779}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_490779}}
C/ Bernareggi, 37, Cala Figuera
 • Ở Cala Figuera
 • Santanyi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_480400}} VND {{pricestrTa_480400}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_480400}}
Parc de la Mar 6, Cala d'Or
 • Gần Caló de ses Egos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_490162}} VND {{pricestrTa_490162}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_490162}}
Carrer s'Espalmador, s/n, Cala d'Or
 • Gần Caló de ses Egos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_400943}} VND {{pricestrTa_400943}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_400943}}
Diseminado Polígono 3
 • Ở Cala Santany
 • Santanyi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_490765}} VND {{pricestrTa_490765}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_490765}}
Calle Cala Esmeralda 8, Cala d'Or
 • Gần Caló des Corral
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_429093}} VND {{pricestrTa_429093}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_429093}}
Call Vermell, 19, Porta A, Cala d'Or
 • Ở Cala Ferrera
 • Santanyi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_481873}} VND {{pricestrTa_481873}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_481873}}
Calle Voltor 5
 • Gần Bến du thuyền Cala d'Or
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_426661}} VND {{pricestrTa_426661}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_426661}}
Carrer sa Partio, s/n, Cala d'Or
 • Gần Caló de ses Egos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_404156}} VND {{pricestrTa_404156}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_404156}}
Parc De La Mar 6, Cala d'Or
 • Gần Caló de ses Egos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_395076}} VND {{pricestrTa_395076}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_395076}}
Avinguda de Cala Egos, s/n, Cala d'Or
 • Gần Caló de ses Egos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_385758}} VND {{pricestrTa_385758}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_385758}}
Avenida Tagomago 18, Cala d'Or
 • Gần Caló des Corral
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_487503}} VND {{pricestrTa_487503}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_487503}}
Carrer des Parc de La Mar, 4, Cala d'Or
 • Gần Caló de ses Egos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_490159}} VND {{pricestrTa_490159}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_490159}}
55 khách sạn Cala d'Or
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Tìm khách sạn Cala d'Or
Tiện ích khách sạn Cala d'Or
 • Tất cả

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 2, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 12, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ