Northern Mariana Islands

Thứ bảy 24-03 → Chủ nhật 25-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

36 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

24-03-2018

Thứ bảy

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

25-03-2018

Chủ nhật

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Northern Mariana Islands
XEM BẢN ĐỒ

Figan Ln, As Perdido
 • Ở Saipan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_508607}} VND {{pricestrTa_508607}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_508607}}
Saipan Beach
 • Ở Làng Garapan
 • Saipan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_104250}} VND {{pricestrTa_104250}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_104250}}
Beach Road Susupe, PO BOX 500369
 • Ở Làng Susupe
 • Saipan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_386343}} VND {{pricestrTa_386343}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_386343}}
Paseo de Marianas
 • Ở Làng Garapan
 • Saipan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_223817}} VND {{pricestrTa_223817}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_223817}}
Route 30, Beach Road, Garapan
 • Ở Làng Garapan
 • Saipan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_500926}} VND {{pricestrTa_500926}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_500926}}
Bwughos St. Susupe Vill.
 • Ở Làng Susupe
 • Saipan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_229027}} VND {{pricestrTa_229027}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_229027}}
Chalan Pale Arnold
 • Ở Làng Garapan
 • Saipan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_223815}} VND {{pricestrTa_223815}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_223815}}
P.O. Box 500148 Alaihai Ave. Garapan
 • Ở Làng Garapan
 • Saipan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_408877}} VND {{pricestrTa_408877}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_408877}}
Chichirica Street, Garapan
 • Ở Làng Garapan
 • Saipan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_454502}} VND {{pricestrTa_454502}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_454502}}
Filooris Ave
 • Ở Làng Garapan
 • Saipan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_420313}} VND {{pricestrTa_420313}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_420313}}
Beach Road, Afetna
 • Ở Làng San Antonio
 • Saipan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_450082}} VND {{pricestrTa_450082}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_450082}}
11 Middle Road, Garapan
 • Ở Làng Garapan
 • Saipan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_470558}} VND {{pricestrTa_470558}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_470558}}
PMB 252 BOX 10003 Garapan
 • Khu vực trung tâm
 • Gần đài tưởng niệm Việt Nam – Campuchia
 • Gần Cung điện Hoàng gia
 • Hồ bơi ngoài trời
 • Sân tennis
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_348938}} VND {{pricestrTa_348938}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_348938}}
Brigada St. Beach Road, Chalan Kanoa
 • Ở Làng Susupe
 • Saipan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_528230}} VND {{pricestrTa_528230}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_528230}}
Alaihai Street, South Garapan
 • Ở Làng Garapan
 • Saipan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_406539}} VND {{pricestrTa_406539}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_406539}}
167 Beach road
 • Ở Làng Susupe
 • Saipan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_366038}} VND {{pricestrTa_366038}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_366038}}
Achugao
 • Ở Làng San Roque
 • Saipan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_385273}} VND {{pricestrTa_385273}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_385273}}
Beach Road, Garapan
 • Ở Làng Garapan
 • Saipan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_405396}} VND {{pricestrTa_405396}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_405396}}
P.O. Box 501328 Chalan Kanoa
 • Ở Làng Garapan
 • Saipan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_223816}} VND {{pricestrTa_223816}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_223816}}
Saipan Beach Road 53189, PMB 1111, P.O. Box 10003
 • Ở Làng Garapan
 • Saipan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_560006}} VND {{pricestrTa_560006}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_560006}}
As Gonno Road
 • Gần bãi biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_523705}} VND {{pricestrTa_523705}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_523705}}
Micro Beach Road
 • Ở Làng Garapan
 • Saipan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_513231}} VND {{pricestrTa_513231}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_513231}}
PMB 1020
 • Gần Sân Gôn và Khu nghỉ mát Vịnh Lao Lao
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_526133}} VND {{pricestrTa_526133}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_526133}}
Palm Street, Garapan
 • Ở Làng Garapan
 • Saipan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_560111}} VND {{pricestrTa_560111}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_560111}}
PMB A17 Box 10001
 • Ở Làng Garapan
 • Saipan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_223819}} VND {{pricestrTa_223819}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_223819}}
Isa Drive, Route 31
 • Gần Vườn Bách Thảo Saipan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_558155}} VND {{pricestrTa_558155}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_558155}}
Beach Road, Chalan Monsignor Guerreo St, Amorsch Way
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_560208}} VND {{pricestrTa_560208}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_560208}}
P.O. Box 50052796950 Saipan
 • Gần Câu lạc bộ Thể thao ngoài trời Marianas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_104249}} VND {{pricestrTa_104249}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_104249}}
PMB 686 Box 10000 Garapan
 • Ở Làng Garapan
 • Saipan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_560108}} VND {{pricestrTa_560108}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_560108}}
Olympio Ave., Chalan Kanoa
 • Gần Sân vận động F.M. Palacios
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_533935}} VND {{pricestrTa_533935}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_533935}}
Chalan Laulau, Middle Rd
 • Gần Câu lạc bộ Thể thao ngoài trời Saipan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_559534}} VND {{pricestrTa_559534}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_559534}}
P.O. BOX 500338
 • Ở Làng Garapan
 • Saipan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_426858}} VND {{pricestrTa_426858}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_426858}}
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_560850}} VND {{pricestrTa_560850}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_560850}}
Isa Drive
 • Gần Bãi biển Vịnh Lau Lau
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_528388}} VND {{pricestrTa_528388}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_528388}}
Rota Island, As Puladan P.O. Box 938
 • Gần sân bay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_455911}} VND {{pricestrTa_455911}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_455911}}
P.O. Box 5087Capital Hill Rural BranchSaipanMariana Islands
 • Ở Làng Garapan
 • Saipan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_103674}} VND {{pricestrTa_103674}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_103674}}
36 khách sạn Northern Mariana Islands
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Tìm khách sạn Northern Mariana Islands
Địa điểm khách sạn Northern Mariana Islands
Tiện ích khách sạn Northern Mariana Islands
 • Tất cả

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ