Goiânia

Thứ sáu 23-03 → Thứ bảy 24-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

23-03-2018

Thứ sáu

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

24-03-2018

Thứ bảy

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Goiânia
XEM BẢN ĐỒ

Avenida República do Líbano, 2526, Setor Oeste
 • Ở Marista
 • Goiania
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_415370}} VND {{pricestrTa_415370}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_415370}}
Avenida Vera Cruz , 2295, Jardim Guanabara
 • Ở Goiania
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_445831}} VND {{pricestrTa_445831}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_445831}}
Avenida Araguaia, 702, Setor Central
 • Ở Khu Trung tâm
 • Goiania
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_384028}} VND {{pricestrTa_384028}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_384028}}
Rua T 45, n 61, Setor Bueno
 • Ở Setor Bueno
 • Goiania
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_477713}} VND {{pricestrTa_477713}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_477713}}
Avenida D, 302, Setor Oeste
 • Ở Marista
 • Goiania
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_383756}} VND {{pricestrTa_383756}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_383756}}
Av. Edmundo Pinheiro de Abreu, 31, Setor Pedro Ludovico
 • Gần Công viên Areiao
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_384060}} VND {{pricestrTa_384060}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_384060}}
Rua 22, 122/Quadra E9 Lote 53/55
 • Ở Marista
 • Goiania
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_387307}} VND {{pricestrTa_387307}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_387307}}
Rua Oscar Monh número 250, Bairro Jundiaí
 • Gần Nhà hát Thành phố Anapolis
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_546045}} VND {{pricestrTa_546045}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_546045}}
Av. Republica do Libano, 1520, Setor Oeste
 • Gần Sở thú Goiania
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_384050}} VND {{pricestrTa_384050}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_384050}}
Rua 5, 1090, Setor Oeste
 • Ở Marista
 • Goiania
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_381764}} VND {{pricestrTa_381764}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_381764}}
Av. Contorno, 1952 - Norte Ferroviario
 • Ở Norte Ferroviario
 • Goiania
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_415472}} VND {{pricestrTa_415472}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_415472}}
Rua 22 Square, Quadra 9, Lot 13/73, Setor Oeste
 • Ở Marista
 • Goiania
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_534619}} VND {{pricestrTa_534619}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_534619}}
Rua S-005 Qd S21 Setor Bela Vista
 • Gần Công viên Areiao
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_466087}} VND {{pricestrTa_466087}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_466087}}
Avenida Republica Do Libano, 1613, Setor Goiano
 • Ở Khu vực phía Tây
 • Goiania
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_406505}} VND {{pricestrTa_406505}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_406505}}
Av. 24 de Outubro, 324 - Q P 85
 • Gần Horto Florestal
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_535253}} VND {{pricestrTa_535253}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_535253}}
Rua Trezentos e Três 117, Quadra 16A, Lote 09, Norte Ferroviário
 • Ở Norte Ferroviario
 • Goiania
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_494702}} VND {{pricestrTa_494702}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_494702}}
28 Rua 85 D, Setor sul
 • Gần Công viên Areiao
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_556042}} VND {{pricestrTa_556042}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_556042}}
Rua 7 1123
 • Ở Khu Sân bay
 • Goiania
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_110319}} VND {{pricestrTa_110319}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_110319}}
Rua Terezina, 260, Setor Alto da Gloria
 • Gần Công viên Flamboyant
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_415520}} VND {{pricestrTa_415520}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_415520}}
Av. Raimundo de Aquino, 1000, Vila João Braz
 • Gần Quảng trường City Hall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_495129}} VND {{pricestrTa_495129}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_495129}}
Av. Paranaíba, 1445
 • Ở Khu vực Sân bay
 • Goiania
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_477698}} VND {{pricestrTa_477698}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_477698}}
Rua Sao Joao Street, Block L, Lot 12
 • Ở Anapolis
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_497991}} VND {{pricestrTa_497991}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_497991}}
Rua 301 N 95 Qd 162 Lt 01, E Setor Norte Ferroviario
 • Ở Norte Ferroviario
 • Goiania
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_415489}} VND {{pricestrTa_415489}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_415489}}
Rua 29 A, 178, Setor Aeroporto
 • Ở Khu vực Sân bay
 • Goiania
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_477731}} VND {{pricestrTa_477731}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_477731}}
Rua 1024 q 64 l 27 n 460, Setor Pedro Ludovico
 • Gần Công viên Areiao
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_552251}} VND {{pricestrTa_552251}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_552251}}
Rua 23A, 112
 • Ở Marista
 • Goiania
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_415902}} VND {{pricestrTa_415902}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_415902}}
Avenida Goias Norte, 2151, (Entrada pela Avenida Oeste)
 • Ở Norte Ferroviario
 • Goiania
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_413198}} VND {{pricestrTa_413198}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_413198}}
Rua 21 No 154
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_561370}} VND {{pricestrTa_561370}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_561370}}
Rua 14 nº 46, Quadra C16, Jardim Goias
 • Gần Công viên Flamboyant
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_498904}} VND {{pricestrTa_498904}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_498904}}
Av. República do Líbano, 1824, Setor Oeste
 • Ở Khu vực phía Tây
 • Goiania
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_415354}} VND {{pricestrTa_415354}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_415354}}
Rua T-45, QD 17, LT 05, N° 61
 • Ở Setor Bueno
 • Goiania
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_425482}} VND {{pricestrTa_425482}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_425482}}
Rua 3, 652 Setor Central
 • Ở Khu Trung tâm
 • Goiania
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_383758}} VND {{pricestrTa_383758}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_383758}}
Av Jamel Cecilio 3549 Q C22
 • Gần Công viên Flamboyant
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_333438}} VND {{pricestrTa_333438}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_333438}}
Rua 67-B, 141
 • Ở Norte Ferroviario
 • Goiania
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_446518}} VND {{pricestrTa_446518}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_446518}}
Rua SNF, 6 - Quadra 06 - Lote 16, Norte Ferroviario
 • Ở Norte Ferroviario
 • Goiania
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_502260}} VND {{pricestrTa_502260}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_502260}}
Av. Primeira Radial, 643, Setor Pedro Ludovico
 • Gần Công viên Areiao
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_528836}} VND {{pricestrTa_528836}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_528836}}
AV. Paranaíba, n, 698, Centro
 • Ở Khu Trung tâm
 • Goiania
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_467164}} VND {{pricestrTa_467164}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_467164}}
Av. Anhanguera no 5308Centro (ao lado das Lojas Pernambucanas)GoiâniaGo 74043-010
 • Gần Nhà hát Goiania
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_110901}} VND {{pricestrTa_110901}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_110901}}
Av. Dr. Ismerino Soares de Carvalho, 52, Setor Central
 • Ở Khu vực Sân bay
 • Goiania
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_394186}} VND {{pricestrTa_394186}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_394186}}
39 khách sạn Goiânia

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ