Port Vila

Chủ nhật 25-03 → Thứ hai 26-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

41 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

25-03-2018

Chủ nhật

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

26-03-2018

Thứ hai

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Port Vila
XEM BẢN ĐỒ

Rue De Pagon Erakor Lagoon Po Box 86
 • Gần Tòa nhà Quốc hội
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_49299}} VND {{pricestrTa_49299}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_49299}}
Paradise Cove
 • Gần Mũi Pango
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_414896}} VND {{pricestrTa_414896}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_414896}}
Tropicana Lane off Teouma Road, Second Lagoon
 • Gần Chợ Port Vila
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_400463}} VND {{pricestrTa_400463}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_400463}}
Rue René Pujol
 • Gần Chợ Port Vila
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_414890}} VND {{pricestrTa_414890}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_414890}}
First Lagoon
 • Gần Chợ Port Vila
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_498930}} VND {{pricestrTa_498930}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_498930}}
Walter Lini Highway P.O. Box 1359
 • Gần Đại học Nam Thái Bình Dương
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_110147}} VND {{pricestrTa_110147}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_110147}}
Rue de Wales
 • Gần Bảo tàng Quốc gia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_223802}} VND {{pricestrTa_223802}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_223802}}
Angelfish Cove, Pango
 • Gần Mũi Pango
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_444832}} VND {{pricestrTa_444832}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_444832}}
Teouma Road, 2nd Lagoon
 • Gần Đại học Nam Thái Bình Dương
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_389981}} VND {{pricestrTa_389981}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_389981}}
279 Lini Highway
 • Gần Đại học Nam Thái Bình Dương
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_110090}} VND {{pricestrTa_110090}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_110090}}
Lini Highway
 • Gần Tòa nhà Quốc hội
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_110170}} VND {{pricestrTa_110170}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_110170}}
Captain Cook Avenue, Seaside
 • Gần Chợ Port Vila
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_400468}} VND {{pricestrTa_400468}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_400468}}
Captain Cook Ave, Nambatu 2 Area
 • Gần Chợ Port Vila
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_442490}} VND {{pricestrTa_442490}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_442490}}
Lini Highway
 • Gần Đại học Nam Thái Bình Dương
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_74803}} VND {{pricestrTa_74803}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_74803}}
Route de Teouma
 • Gần Đại học Nam Thái Bình Dương
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_110153}} VND {{pricestrTa_110153}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_110153}}
Lini Highway
 • Gần Tòa nhà Quốc hội
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_110037}} VND {{pricestrTa_110037}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_110037}}
Erakor Road
 • Gần Tòa nhà Quốc hội
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_444681}} VND {{pricestrTa_444681}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_444681}}
Devils Point Rd
 • Ở Vịnh Mele
 • Mele
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_109625}} VND {{pricestrTa_109625}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_109625}}
Lini HighwayPort VilaVanuatu
 • Gần Tòa nhà Quốc hội
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_110114}} VND {{pricestrTa_110114}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_110114}}
Devils Point Road, Mele Bay
 • Ở Vịnh Mele
 • Mele
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_295157}} VND {{pricestrTa_295157}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_295157}}
25 Wharf RoadDream CoveP.O.Box 1277Port Vila
 • Gần Mũi Pango
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_194980}} VND {{pricestrTa_194980}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_194980}}
Pango Bay Road
 • Gần Mũi Pango
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_369906}} VND {{pricestrTa_369906}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_369906}}
Rue De Bougainville
 • Gần Chợ Port Vila
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_487704}} VND {{pricestrTa_487704}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_487704}}
Rene Pujol 889, On Way to lycee
 • Gần Chợ Port Vila
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_500206}} VND {{pricestrTa_500206}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_500206}}
Samoa Point
 • Ở Tanoliu
 • Samoa Point
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_194979}} VND {{pricestrTa_194979}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_194979}}
Mele Bay
 • Ở Vịnh Mele
 • Đảo Hideaway
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_109657}} VND {{pricestrTa_109657}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_109657}}
Captain Cook Av Seaside
 • Gần Bảo tàng Quốc gia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_110023}} VND {{pricestrTa_110023}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_110023}}
Pango Road
 • Gần Tòa nhà Quốc hội
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_223801}} VND {{pricestrTa_223801}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_223801}}
Lini HighwayPort Vila
 • Gần Tòa nhà Quốc hội
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_352731}} VND {{pricestrTa_352731}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_352731}}
Cornwall Street
 • Gần Bảo tàng Quốc gia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_110057}} VND {{pricestrTa_110057}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_110057}}
Tassiriki Park Po Box 215
 • Gần Đại học Nam Thái Bình Dương
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_49298}} VND {{pricestrTa_49298}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_49298}}
Kumul Highway, Crystal Palace Building
 • Gần Chợ Port Vila
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_484637}} VND {{pricestrTa_484637}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_484637}}
Lini Highway, Tebakor
 • Gần Chợ Port Vila
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_494021}} VND {{pricestrTa_494021}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_494021}}
Rue De Wales
 • Gần Bảo tàng Quốc gia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_110176}} VND {{pricestrTa_110176}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_110176}}
Pango Road Ellouk
 • Gần Mũi Pango
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_341954}} VND {{pricestrTa_341954}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_341954}}
Pango
 • Gần Mũi Pango
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_522714}} VND {{pricestrTa_522714}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_522714}}
P.O. Box 24
 • Gần Mũi Pango
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_110095}} VND {{pricestrTa_110095}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_110095}}
Port Vila Bay
 • Gần Mũi Pango
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_110164}} VND {{pricestrTa_110164}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_110164}}
2 Nambatu Wallis
 • Gần Chợ Port Vila
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_522717}} VND {{pricestrTa_522717}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_522717}}
Tassiriki Park Road
 • Gần Chợ Port Vila
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_419228}} VND {{pricestrTa_419228}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_419228}}
Vale Vale Beach, Pango Rd.
 • Gần Mũi Pango
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_436540}} VND {{pricestrTa_436540}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_436540}}
41 khách sạn Port Vila
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Tìm khách sạn Port Vila
Tiện ích khách sạn Port Vila
 • Tất cả

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ