Qatar

Thứ tư 18-04 → Thứ năm 19-04 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

78 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

18-04-2018

Thứ tư

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

19-04-2018

Thứ năm

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Qatar
XEM BẢN ĐỒ

Jawaan Street
 • Gần Sân vận động Jassim Bin Hamad
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_104283}} VND {{pricestrTa_104283}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_104283}}
Al Meena Street
 • Gần Bảo tàng Quốc gia Ca-ta
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_106562}} VND {{pricestrTa_106562}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_106562}}
Airport RoadP.O.Box 14595Doha
 • Gần Phố Grand Hamad
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_207601}} VND {{pricestrTa_207601}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_207601}}
Ali Bin Abdallah StreetOld GhanimP.O. Box 24510Doha
 • Gần Phố Grand Hamad
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_209874}} VND {{pricestrTa_209874}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_209874}}
Jawaan Street, P.O Box 6036, Al Sadd District
 • Ở Al Sadd
 • Doha
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_479371}} VND {{pricestrTa_479371}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_479371}}
West Bay
 • Ở Khu Ngoại giao
 • Doha
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_339645}} VND {{pricestrTa_339645}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_339645}}
Musherib Street Po Box 7566
 • Gần Pháo đài Doha
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_64176}} VND {{pricestrTa_64176}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_64176}}
Old Salata, Al Saflia Street, Zone #18, Building #1 Al Cornich
 • Gần Chợ Gold Souq
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_458031}} VND {{pricestrTa_458031}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_458031}}
Suhaim Bin Hamad Street, Barwa Towers Al Sadd
 • Gần Chợ Souq Waqif
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_525390}} VND {{pricestrTa_525390}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_525390}}
Salwa RoadC Ring RoadBin Mahmoud AreaDoha
 • Gần Pháo đài Doha
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_54464}} VND {{pricestrTa_54464}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_54464}}
P.O. Box 26662Doha
 • Gần Bảo tàng Quốc gia Ca-ta
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_68540}} VND {{pricestrTa_68540}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_68540}}
Al Intisar Street, West Bay
 • Gần Trung tâm Thương mại The Gate Mall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_502973}} VND {{pricestrTa_502973}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_502973}}
Dafna, Diplomatic District
 • Ở Khu Ngoại giao
 • Doha
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_396427}} VND {{pricestrTa_396427}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_396427}}
Musheireb 4, Najm Street
 • Gần Chợ Souq Waqif
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_520771}} VND {{pricestrTa_520771}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_520771}}
West Bay City Center, Omar Al Mukhtar Street, West Bay
 • Ở Khu Ngoại giao
 • Doha
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_429851}} VND {{pricestrTa_429851}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_429851}}
Al Jazeera St, Bin Mahmoud
 • Gần Chợ Souq Waqif
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_478732}} VND {{pricestrTa_478732}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_478732}}
Zone 25, St 997, Ibn Abi Sulma, Muntazah Signal
 • Gần Chợ Souq Waqif
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_396623}} VND {{pricestrTa_396623}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_396623}}
Al Safilia Street, Old Salata Corniche
 • Gần Chợ Gold Souq
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_411634}} VND {{pricestrTa_411634}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_411634}}
Costa Malaz bay, The Pearl
 • Gần Làng văn hóa Katara
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_470524}} VND {{pricestrTa_470524}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_470524}}
Ahmed Bin Mohammed Bin Thani Street, A Ring Road, Musheirib
 • Gần Chợ Souq Waqif
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_397608}} VND {{pricestrTa_397608}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_397608}}
Diplomatic Street
 • Ở Khu Ngoại giao
 • Doha
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_500377}} VND {{pricestrTa_500377}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_500377}}
Tower 26, Porto Arabia, The Pearl
 • Ở The Pearl
 • Doha
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_519520}} VND {{pricestrTa_519520}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_519520}}
Ibn Katheer Street, Al Mansourah, P.O. Box 1391
 • Gần Chợ Souq Waqif
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_533301}} VND {{pricestrTa_533301}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_533301}}
Al Meena Street, Old Salata
 • Gần Bảo tàng Quốc gia Ca-ta
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_406384}} VND {{pricestrTa_406384}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_406384}}
Sharq Area, Old Salata
 • Gần Bảo tàng Quốc gia Ca-ta
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_403233}} VND {{pricestrTa_403233}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_403233}}
Jawaan St, Sports Roundabout, Al Sadd Area, 22606
 • Ở Al Sadd
 • Doha
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_386947}} VND {{pricestrTa_386947}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_386947}}
48675 Al Meena Street, Corniche Road, P.O. Box 29444
 • Gần Công viên MIA
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_403173}} VND {{pricestrTa_403173}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_403173}}
Off Al Wahda Road
 • Gần Con đường đắp dọc bờ biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_195405}} VND {{pricestrTa_195405}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_195405}}
Al Corniche Street
 • Ở Khu Ngoại giao
 • Doha
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_28740}} VND {{pricestrTa_28740}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_28740}}
West Bay Lagoon, PO Box 23400
 • Gần Trung tâm Thương mại Lagoona Mall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_383804}} VND {{pricestrTa_383804}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_383804}}
Diplomatic Street
 • Gần Trung tâm Thương mại City Centre
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_409638}} VND {{pricestrTa_409638}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_409638}}
District Zone No 61 West Bay
 • Gần Trung tâm Thương mại City Centre
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_435393}} VND {{pricestrTa_435393}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_435393}}
Doha West Bay Area Al Qassar
 • Ở Khu Ngoại giao
 • Doha
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_397441}} VND {{pricestrTa_397441}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_397441}}
Salwa Road, Fereej Bin Mahmoud, Zone 23
 • Gần Chợ Falcon Souq
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_459250}} VND {{pricestrTa_459250}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_459250}}
Ras Abou St Po Box 1911
 • Gần Bảo tàng Quốc gia Ca-ta
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_33462}} VND {{pricestrTa_33462}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_33462}}
Al Bayya Street, Aspire Zone
 • Gần Sân vận động Sports City
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_489645}} VND {{pricestrTa_489645}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_489645}}
Diplomatic District Street
 • Ở Khu Ngoại giao
 • Doha
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_187968}} VND {{pricestrTa_187968}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_187968}}
Corniche Road
 • Gần Bảo tàng Quốc gia Ca-ta
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_42033}} VND {{pricestrTa_42033}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_42033}}
19 Al Reem Street, Al Rayyan Road
 • Gần Chợ Souq Waqif
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_452022}} VND {{pricestrTa_452022}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_452022}}
Al Diwan Street
 • Gần Pháo đài Doha
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_297531}} VND {{pricestrTa_297531}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_297531}}
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_560436}} VND {{pricestrTa_560436}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_560436}}
Business Park, Airport Road
 • Gần Bảo tàng Quốc gia Ca-ta
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_510647}} VND {{pricestrTa_510647}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_510647}}
Mesaieed
 • Gần biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_502832}} VND {{pricestrTa_502832}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_502832}}
Al Nahda School Street
 • Gần Bảo tàng Quốc gia Ca-ta
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_181585}} VND {{pricestrTa_181585}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_181585}}
Mall of Qatar
 • Gần Sân vận động Al Rayyan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_491670}} VND {{pricestrTa_491670}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_491670}}
78 khách sạn Qatar
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Tìm khách sạn Qatar
Địa điểm khách sạn Qatar
Tiện ích khách sạn Qatar
 • Tất cả

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 2, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 12, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ