Quito

Thứ hai 26-03 → Thứ ba 27-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

84 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

26-03-2018

Thứ hai

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

27-03-2018

Thứ ba

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Quito
XEM BẢN ĐỒ

Calle Leonidas Plaza N24-287, y Lizardo Garcia
 • Ở La Mariscal
 • Quito
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_471971}} VND {{pricestrTa_471971}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_471971}}
Garcia Moreno N5-16 Y Chile
 • Gần Quảng trường Độc lập
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_76201}} VND {{pricestrTa_76201}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_76201}}
12 de Octubre N6-70 y Queseras del Medio
 • Gần Nhà thờ Nguyện Quốc
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_501955}} VND {{pricestrTa_501955}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_501955}}
Av. Mariscal Sucre y Cóndor Ñan (Esq), Frente al Terminal Terrestre
 • Ở Chillogallo
 • Quito
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_406420}} VND {{pricestrTa_406420}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_406420}}
Juan Leon Mera N23-41 y Veintimilla
 • Ở La Mariscal
 • Quito
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_202377}} VND {{pricestrTa_202377}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_202377}}
Garcia Moreno N6-52
 • Gần Quảng trường Độc lập
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_62858}} VND {{pricestrTa_62858}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_62858}}
Suiza N33-132 y Checoslovaquia
 • Gần Sân vận động Olympic Atahualpa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_396225}} VND {{pricestrTa_396225}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_396225}}
Cordero 1342 y Amazonas
 • Ở La Mariscal
 • Quito
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_27846}} VND {{pricestrTa_27846}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_27846}}
Avenida Republica Del Salvador N34-377
 • Gần Trung tâm Thương mại Quicentro
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_36294}} VND {{pricestrTa_36294}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_36294}}
Queseras Del Medio E11-205 Frente Al Hos
 • Gần Nhà thờ Nguyện Quốc
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_74511}} VND {{pricestrTa_74511}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_74511}}
Av. Amazonas N-23-44 Y Veintimilla
 • Ở La Mariscal
 • Quito
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_191708}} VND {{pricestrTa_191708}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_191708}}
Juan Rodriguez E7-22 y Reina Victoria
 • Ở La Mariscal
 • Quito
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_509490}} VND {{pricestrTa_509490}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_509490}}
Av 12 De Octubre 1820 Y Luis
 • Ở La Mariscal
 • Quito
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_32364}} VND {{pricestrTa_32364}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_32364}}
Juan Leon Mera N23-106 y Wilson
 • Ở La Mariscal
 • Quito
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_480251}} VND {{pricestrTa_480251}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_480251}}
Mariscal Foch E4 301, y/ Juan Leon Mera y Amazonas
 • Ở La Mariscal
 • Quito
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_485819}} VND {{pricestrTa_485819}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_485819}}
Calle Flores N3-49 entre Sucre y Junin, Centro Histórico
 • Gần Quảng trường Độc lập
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_432060}} VND {{pricestrTa_432060}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_432060}}
Padre Juan Rodriguez, E8-49 y 6 de Diciembre
 • Ở La Mariscal
 • Quito
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_491038}} VND {{pricestrTa_491038}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_491038}}
Pasaje Stubel Nro. 1 y León Larrea
 • Ở Guapulo
 • Quito
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_397629}} VND {{pricestrTa_397629}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_397629}}
Leonidas Plaza N24-395, Luis Cordero
 • Ở La Mariscal
 • Quito
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_396208}} VND {{pricestrTa_396208}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_396208}}
Foch E6-12 & Reina VictoriaPlaza FochLa MariscalQuito
 • Ở La Mariscal
 • Quito
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_105078}} VND {{pricestrTa_105078}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_105078}}
Alemania E5-103 y Av Republica
 • Ở La Carolina
 • Quito
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_339333}} VND {{pricestrTa_339333}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_339333}}
Avenida Amazonas 110 Y Patria
 • Gần Nhà thờ Nguyện Quốc
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_32937}} VND {{pricestrTa_32937}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_32937}}
Luxemburgo E-389 y Portugal, Edficio Plaza L
 • Gần Sân vận động Olympic Atahualpa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_529305}} VND {{pricestrTa_529305}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_529305}}
Finlandia 227 y SueciacornerQuito
 • Gần Sân vận động Olympic Atahualpa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_227436}} VND {{pricestrTa_227436}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_227436}}
Calle Flores N°5-28, Corner of Chile
 • Gần Quảng trường Độc lập
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_513419}} VND {{pricestrTa_513419}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_513419}}
Matovelle 219 y calle Vargas, Barrio San Juan
 • Gần Nhà thờ Nguyện Quốc
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_488541}} VND {{pricestrTa_488541}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_488541}}
Luis Cordero E5-48 (1187), y Reina Victoria
 • Ở La Mariscal
 • Quito
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_425823}} VND {{pricestrTa_425823}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_425823}}
Cordero 444 y Av. 12 de Octubre
 • Ở La Floresta
 • Quito
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_32939}} VND {{pricestrTa_32939}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_32939}}
Av Repรบblica de El Salvador
 • Gần Sân vận động Olympic Atahualpa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_120327}} VND {{pricestrTa_120327}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_120327}}
Av. 6 de Diciembre N 34-120Quito
 • Gần Sân vận động Olympic Atahualpa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_74243}} VND {{pricestrTa_74243}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_74243}}
Joaquín Pinto E4-390 y Juan León Mera
 • Ở La Mariscal
 • Quito
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_474812}} VND {{pricestrTa_474812}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_474812}}
Calle Reina Victoria N25-50 y Av. Colón
 • Gần Nhà thờ Nguyện Quốc
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_458090}} VND {{pricestrTa_458090}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_458090}}
Roca E4-122 Amazonas Ave1701 QuitoPichincha
 • Ở La Mariscal
 • Quito
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_32938}} VND {{pricestrTa_32938}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_32938}}
Av. Mariscal Sucre S31-128 y Francisco, Chiriboga (Terminal Quitumbe Sur)
 • Ở Chillogallo
 • Quito
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_428187}} VND {{pricestrTa_428187}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_428187}}
Isla Floreana E5-43, Antiguo 726, Ciudadela Jipijapa
 • Gần Sân vận động Olympic Atahualpa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_491040}} VND {{pricestrTa_491040}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_491040}}
Leopoldo Salvador N 1-83, Y de los Milagros
 • Gần El Panecillo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_523867}} VND {{pricestrTa_523867}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_523867}}
Carrion E9-50 y Jose Tamayo, Edificio Estrella VI, La Mariscal
 • Ở La Mariscal
 • Quito
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_529092}} VND {{pricestrTa_529092}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_529092}}
Panama n12-57 y guatemala
 • Gần Nhà thờ Nguyện Quốc
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_474169}} VND {{pricestrTa_474169}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_474169}}
Francisco Caldas E1-133, y Los Rios
 • Gần Nhà thờ Nguyện Quốc
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_500456}} VND {{pricestrTa_500456}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_500456}}
Presidente Wilson E8 - 22 y 6 de Diciem
 • Ở La Mariscal
 • Quito
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_202388}} VND {{pricestrTa_202388}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_202388}}
Ciudadela Amazonas, Pasaje Hinojosa
 • Ở Pifo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_474184}} VND {{pricestrTa_474184}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_474184}}
Leonidas Plaza 170 Y 18 De Septiembre
 • Ở La Mariscal
 • Quito
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_404639}} VND {{pricestrTa_404639}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_404639}}
GONZALEZ SUAREZ N27 142
 • Gần Nhà Văn hóa Trude Sojka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_27368}} VND {{pricestrTa_27368}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_27368}}
Calle Benalcazar N-953 y Oriente, Centro Histórico
 • Gần Nhà thờ Nguyện Quốc
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_514371}} VND {{pricestrTa_514371}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_514371}}
Panama N12-26 y Guatemala
 • Gần Nhà thờ Nguyện Quốc
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_474182}} VND {{pricestrTa_474182}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_474182}}
84 khách sạn Quito

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ