Recife

Thứ ba 24-04 → Thứ tư 25-04 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

37 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

24-04-2018

Thứ ba

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

25-04-2018

Thứ tư

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Recife
XEM BẢN ĐỒ

Rua Estado de Israel, 203, Ilha do Leite
 • Ở Ilha do Leite
 • Recife
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_384230}} VND {{pricestrTa_384230}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_384230}}
Avenida Conselheiro Aguiar, 919
 • Ở Pina
 • Recife
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_384500}} VND {{pricestrTa_384500}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_384500}}
Av. Marechal Juarez Távora, 462
 • Ở Boa Viagem
 • Recife
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_453594}} VND {{pricestrTa_453594}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_453594}}
Rua Tenente Joao Cicero, 47, Boa Viagem
 • Ở Boa Viagem
 • Recife
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_410705}} VND {{pricestrTa_410705}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_410705}}
Av. Eng. Domingos Ferreira, 4395
 • Ở Boa Viagem
 • Recife
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_414574}} VND {{pricestrTa_414574}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_414574}}
Rua Barao De Souza Leao 451, Boa Viagem
 • Ở Boa Viagem
 • Recife
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_455345}} VND {{pricestrTa_455345}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_455345}}
Av. Boa Viagem, 09, Pina
 • Ở Pina
 • Recife
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_454491}} VND {{pricestrTa_454491}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_454491}}
Avenida Charles Darwin, 235
 • Ở Boa Viagem
 • Recife
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_449298}} VND {{pricestrTa_449298}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_449298}}
1228 Av. Visconde de Jequitinhonha, Boa Viagem
 • Ở Boa Viagem
 • Recife
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_485269}} VND {{pricestrTa_485269}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_485269}}
Avenida Boa Viagem, 4070
 • Ở Boa Viagem
 • Recife
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_381456}} VND {{pricestrTa_381456}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_381456}}
Avenida Domingos Ferreira, Numero 683 Pina Recife PE
 • Ở Pina
 • Recife
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_508858}} VND {{pricestrTa_508858}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_508858}}
Rua Barão de Souza Leão, 400, Boa Viagem
 • Ở Boa Viagem
 • Recife
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_512516}} VND {{pricestrTa_512516}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_512516}}
Rua Capitão Rebelinho 534, Pina, Edificio Monte Sinai
 • Ở Pina
 • Recife
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_495020}} VND {{pricestrTa_495020}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_495020}}
Rua Dona Maria Carolina, 661
 • Ở Boa Viagem
 • Recife
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_427125}} VND {{pricestrTa_427125}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_427125}}
Rua dos Navegantes, 435
 • Ở Boa Viagem
 • Recife
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_408887}} VND {{pricestrTa_408887}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_408887}}
Avenida Boa Viagem 4308
 • Ở Boa Viagem
 • Recife
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_398045}} VND {{pricestrTa_398045}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_398045}}
Avenida Engenheiro Domingos Fe
 • Ở Boa Viagem
 • Recife
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_430239}} VND {{pricestrTa_430239}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_430239}}
Rua Maria Carolina, 661
 • Ở Boa Viagem
 • Recife
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_427710}} VND {{pricestrTa_427710}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_427710}}
Rua dos Navegantes 9 - Boa Viagem
 • Ở Boa Viagem
 • Recife
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_397940}} VND {{pricestrTa_397940}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_397940}}
Boa Viagem Avenue, number 3114, Boa Viagem
 • Ở Boa Viagem
 • Recife
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_440961}} VND {{pricestrTa_440961}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_440961}}
AV CONSELHEIRO AGUIAR 4010
 • Ở Boa Viagem
 • Recife
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_497099}} VND {{pricestrTa_497099}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_497099}}
Av. Boa Viagem - 130
 • Ở Pina
 • Recife
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_496767}} VND {{pricestrTa_496767}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_496767}}
Av. Boa Viagem, 1070
 • Ở Boa Viagem
 • Recife
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_408905}} VND {{pricestrTa_408905}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_408905}}
R. Dr. Pedro de Melo Cahú, 201
 • Ở Boa Viagem
 • Recife
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_499696}} VND {{pricestrTa_499696}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_499696}}
R Dr Luiz Inácio Pessoa de Melo, 81, Boa Viagem
 • Ở Boa Viagem
 • Recife
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_384800}} VND {{pricestrTa_384800}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_384800}}
AV. BOA VIAGEM, 6432
 • Ở Boa Viagem
 • Recife
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_496736}} VND {{pricestrTa_496736}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_496736}}
Rua Conego Romeu, 601, Boa Viagem
 • Ở Boa Viagem
 • Recife
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_526441}} VND {{pricestrTa_526441}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_526441}}
Avenida Boa Viagem 344, Boa Viagem
 • Ở Pina
 • Recife
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_413267}} VND {{pricestrTa_413267}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_413267}}
Rua Ribeiro De Brito 1250
 • Ở Boa Viagem
 • Recife
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_77973}} VND {{pricestrTa_77973}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_77973}}
Av. Boa Viagem, 5426
 • Ở Boa Viagem
 • Recife
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_381593}} VND {{pricestrTa_381593}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_381593}}
Av. Boa Viagem, 420 - Boa Viagem
 • Ở Pina
 • Recife
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_403788}} VND {{pricestrTa_403788}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_403788}}
AV REPUBLICA DO LIBANO 540, 51110-160
 • Ở Pina
 • Recife
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_496972}} VND {{pricestrTa_496972}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_496972}}
Rua Dos Navegantes, 1706, Boa Viagem
 • Ở Boa Viagem
 • Recife
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_383123}} VND {{pricestrTa_383123}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_383123}}
Av. Marechal Mascarenhas de Moraes 5313
 • Ở Boa Viagem
 • Recife
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_527271}} VND {{pricestrTa_527271}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_527271}}
Rua Setúbal, 196
 • Ở Boa Viagem
 • Recife
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_538982}} VND {{pricestrTa_538982}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_538982}}
Av. Boa Viagem, 3722
 • Ở Boa Viagem
 • Recife
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_408948}} VND {{pricestrTa_408948}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_408948}}
Rua Barao de Santo Angelo, 100, Pina
 • Ở Pina
 • Recife
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_527447}} VND {{pricestrTa_527447}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_527447}}
37 khách sạn Recife
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Tìm khách sạn Recife
Tiện ích khách sạn Recife
 • Tất cả

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 2, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 12, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ