Rotorua

Thứ bảy 21-04 → Chủ nhật 22-04 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

103 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

21-04-2018

Thứ bảy

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

22-04-2018

Chủ nhật

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Rotorua
XEM BẢN ĐỒ

280 Fenton St
 • Gần Trường đua Rotorua
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_221579}} VND {{pricestrTa_221579}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_221579}}
94-98 Lake Road
 • Ở Ohinemutu
 • Rotorua
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_400206}} VND {{pricestrTa_400206}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_400206}}
284 Fenton Street
 • Gần Trường đua Rotorua
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_253517}} VND {{pricestrTa_253517}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_253517}}
337 Fenton Street
 • Ở Fenton Street
 • Rotorua
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_431946}} VND {{pricestrTa_431946}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_431946}}
1057 Arawa Street
 • Gần Làng người Maori Tamaki
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_336358}} VND {{pricestrTa_336358}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_336358}}
237 Fenton Street
 • Gần Làng Nghệ thuật Rotorua
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_221577}} VND {{pricestrTa_221577}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_221577}}
107 Malfroy Road
 • Gần Trung tâm Thương mại Rotorua Central Mall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_428515}} VND {{pricestrTa_428515}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_428515}}
249 Fenton Street
 • Ở Fenton Street
 • Rotorua
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_398920}} VND {{pricestrTa_398920}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_398920}}
7 Tryon Street, Whakarewarewa
 • Gần Whakarewarewa: Làng Văn hóa Maori
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_381073}} VND {{pricestrTa_381073}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_381073}}
436 Ngongotaha Road
 • Ở Ngongotaha
 • Rotorua
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_424796}} VND {{pricestrTa_424796}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_424796}}
35 Willow Avenue, Hannahs Bay
 • Gần Bảo tàng Te Amorangi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_467209}} VND {{pricestrTa_467209}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_467209}}
1286 Arawa Street
 • Gần Công viên Kuirau
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_186636}} VND {{pricestrTa_186636}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_186636}}
463 Old Taupo Road (South End)
 • Gần Trung tâm Nghệ thuật và Thủ công Maori New Zealand Te Puia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_444788}} VND {{pricestrTa_444788}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_444788}}
1232 Ranolf Street
 • Gần Chợ Đêm Rotorua
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_445336}} VND {{pricestrTa_445336}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_445336}}
285 Fenton Street
 • Gần Trường đua Rotorua
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_186717}} VND {{pricestrTa_186717}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_186717}}
Cnr Whakaue & Hinemaru Streets
 • Gần Trung tâm hướng dẫn Du khách Rotorua i-SITE
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_401281}} VND {{pricestrTa_401281}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_401281}}
291 Fenton Street
 • Ở Fenton Street
 • Rotorua
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_402642}} VND {{pricestrTa_402642}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_402642}}
536 Apirana Road
 • Trên sông
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_221580}} VND {{pricestrTa_221580}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_221580}}
1271 Ranolf Street
 • Gần Trung tâm Thương mại Rotorua Central Mall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_448164}} VND {{pricestrTa_448164}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_448164}}
23 Toko Street
 • Gần Trung tâm Thương mại Rotorua Central Mall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_418438}} VND {{pricestrTa_418438}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_418438}}
18-20 Trigg Avenue
 • Gần Whakarewarewa: Làng Văn hóa Maori
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_414959}} VND {{pricestrTa_414959}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_414959}}
Cnr Fenton Street And Ward Ave
 • Gần Trường đua Rotorua
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_51121}} VND {{pricestrTa_51121}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_51121}}
10 Victoria St
 • Gần Làng Nghệ thuật Rotorua
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_127113}} VND {{pricestrTa_127113}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_127113}}
144 Fryer Road
 • Ở vùng nông thôn
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_443550}} VND {{pricestrTa_443550}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_443550}}
273 Fenton Street
 • Ở Fenton Street
 • Rotorua
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_428360}} VND {{pricestrTa_428360}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_428360}}
12-14 Lake Road
 • Ở Ohinemutu
 • Rotorua
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_402595}} VND {{pricestrTa_402595}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_402595}}
1000 Eruera Street
 • Gần Polynesian Spa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_24451}} VND {{pricestrTa_24451}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_24451}}
50-58 Lee Road, Hannahs Bay
 • Gần Bảo tàng Te Amorangi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_402125}} VND {{pricestrTa_402125}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_402125}}
5 Arnold Street
 • Gần Môn thể thao Zorb
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_445669}} VND {{pricestrTa_445669}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_445669}}
390 Fenton Street
 • Gần Câu lạc bộ gôn Rotorua
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_77988}} VND {{pricestrTa_77988}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_77988}}
16 Ronald Road
 • Trên bãi biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_359762}} VND {{pricestrTa_359762}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_359762}}
6 Union Street
 • Gần Trung tâm Thương mại Rotorua Central Mall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_396857}} VND {{pricestrTa_396857}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_396857}}
67-69 Whittaker Road
 • Gần Nhà thờ Giáo Anh St. Faith's
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_491314}} VND {{pricestrTa_491314}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_491314}}
1202 Pukuatua St
 • Gần Chợ Đêm Rotorua
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_402127}} VND {{pricestrTa_402127}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_402127}}
77 Robinson Avenue, Holden's Bay
 • Gần Bảo tàng Te Amorangi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_395331}} VND {{pricestrTa_395331}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_395331}}
30 Ranginui Street, Ngongotaha
 • Ở Ngongotaha
 • Rotorua
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_401526}} VND {{pricestrTa_401526}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_401526}}
364 Maniatutu Road, Lake Rotoiti
 • Ở Lake Rotoiti
 • Okere Falls
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_488600}} VND {{pricestrTa_488600}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_488600}}
19 Malfroy Road
 • Gần Trung tâm Thương mại Rotorua Central Mall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_414360}} VND {{pricestrTa_414360}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_414360}}
1495 Pukuatua Street
 • Gần Công viên Kuirau
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_444642}} VND {{pricestrTa_444642}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_444642}}
1420 Hamurana Road
 • Ở Lake Rotoiti
 • Mourea
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_506068}} VND {{pricestrTa_506068}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_506068}}
350 Fenton Street
 • Gần Khu bảo tồn Các mạch nước nóng Whakarewarewa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_399669}} VND {{pricestrTa_399669}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_399669}}
1024 Rangiuru St
 • Gần Trung tâm Biểu diễn Văn hóa Hangi & Maori Matariki
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_398046}} VND {{pricestrTa_398046}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_398046}}
21 Lake Road
 • Ở Ohinemutu
 • Rotorua
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_414595}} VND {{pricestrTa_414595}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_414595}}
4 Barnard Road
 • Ở Ngoại ô Kawaha Point
 • Rotorua
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_426264}} VND {{pricestrTa_426264}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_426264}}
131 Lake RoadKoutuRotorua 3010
 • Gần Công viên Kuirau
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_227197}} VND {{pricestrTa_227197}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_227197}}
103 khách sạn Rotorua

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 2, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 12, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ