Tour du lịch Campuchia

Deal tốt giá shock

Giá 1 khách
3.500.000 VND
chi tiết

Deal tốt giá shock

Tour Campuchia 4N3D: Siemreap - Phnom Penh (DEAL)
Mã: TO662 4 Ngày 3 Đêm
Phương tiện:
  • KS tiêu chuẩn 4 sao Seamreap - 3 sao Phnompenh.
Giá 1 khách
3.700.000 VND
chi tiết
Giá 1 khách
3.100.000 VND
chi tiết
Tour Campuchia 4N3D: Siemreap - Phnom Penh
Mã: TO207 4 Ngày 3 Đêm
Phương tiện:
  • KS tiêu chuẩn 4 sao Seamreap - 3 sao Phnompenh.
Giá 1 khách
3.990.000 VND
chi tiết
Tour Campuchia 3N2D: Phnom Penh - Nagaworld
Mã: TO50 3 Ngày 2 Đêm
Phương tiện:
  • Khách sạn Nagaworld
Giá 1 khách
2.950.000 VND
chi tiết
Tour Campuchia 3N3Đ: Hà Tiên - Biển Kép - Bokor - Shihanouk - Kohrong
Mã: TO608 3 Ngày 3 Đêm
Phương tiện:
  • Khách sạn 5 sao ở Bokor
  • Khách sạn 3 sao ở Sihanouk
Giá 1 khách
3.350.000 VND
chi tiết
Giá 1 khách
5.990.000 VND
chi tiết
Tour Campuchia 4N3D : Hà Nội - SeamReap - Phnom Penh
Mã: TO756 4 Ngày 3 Đêm
Phương tiện:
Giá 1 khách
8.290.000 VND
chi tiết
Tour Campuchia 3N2D : Bokor - Shihanouk Ville - Korong Saloem
Mã: TO757 3 Ngày 2 Đêm
Phương tiện:
Giá 1 khách
3.850.000 VND
chi tiết